งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Reference Services Database for Academic Resources Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Reference Services Database for Academic Resources Center"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลบริการตอบคำถามและการช่วยค้นคว้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(Reference Services Database for Academic Resources Center Mahasarakham University) ผู้พัฒนาโปรแกรม       1. นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล       บรรณารักษ์ 6 2. นายสุขสันต์ พรหมบุญเรือง พนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2552

2 3 1 หมวดคำถาม - คำตอบ 2 คำถาม- คำตอบล่าสุด
การใช้งานระบบฐานข้อมูลบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เปิด Web browser เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox พิมพ์ URL : จะพบหน้าจอหลัก ดังนี้ 3 1 หมวดคำถาม - คำตอบ ข่าว จากบรรณารักษ์ 2 คำถาม- คำตอบล่าสุด ทางเลือกในการค้นคำถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังภาพประกอบ

3 1. เมื่อคลิกส่วนที่ 1 หมวดคำถาม-คำตอบ จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

4 2. เมื่อคลิกส่วนที่ 2 คำถาม-คำตอบล่าสุด จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

5 3. เมื่อคลิกส่วนที่ 3 สืบค้นคำถาม-คำตอบ จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

6 ทางเลือกในการค้นหาคำถามที่ต้องการ
พิมพ์คำค้น ทางเลือก

7 ผู้ใช้บริการสามารถตั้งคำถามใหม่
หากสืบค้นไม่พบคำถามที่ต้องการ ผู้ใช้บริการสามารถตั้งคำถามใหม่

8

9 ขอขอบคุณ      


ดาวน์โหลด ppt (Reference Services Database for Academic Resources Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google