งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลบริการตอบคำถามและการช่วย ค้นคว้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Reference Services Database for Academic Resources Center Mahasarakham.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลบริการตอบคำถามและการช่วย ค้นคว้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Reference Services Database for Academic Resources Center Mahasarakham."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลบริการตอบคำถามและการช่วย ค้นคว้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Reference Services Database for Academic Resources Center Mahasarakham University) ผู้พัฒนาโปรแกรม 1. นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล บรรณารักษ์ 6 2. นายสุขสันต์ พรหมบุญเรือง พนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน 2552

2  เปิด Web browser เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox พิมพ์ URL : http://copper.msu.ac.th/arecservice จะพบหน้าจอหลัก ดังนี้ การใช้งานระบบฐานข้อมูลบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ทางเลือกในการค้นคำถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังภาพประกอบ 1 2 3

3 1. เมื่อคลิกส่วนที่ 1 หมวดคำถาม-คำตอบ จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

4 2. เมื่อคลิกส่วนที่ 2 คำถาม-คำตอบล่าสุด จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

5 3. เมื่อคลิกส่วนที่ 3 สืบค้นคำถาม-คำตอบ จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

6 ทางเลือกในการค้นหาคำถามที่ต้องการ

7 หากสืบค้นไม่พบคำถามที่ต้องการ ผู้ใช้บริการสามารถตั้งคำถามใหม่ ผู้ใช้บริการสามารถตั้งคำถามใหม่

8

9 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลบริการตอบคำถามและการช่วย ค้นคว้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Reference Services Database for Academic Resources Center Mahasarakham.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google