งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE 2008-11 PC Based Electrocardiograph อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัคเอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ดร วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE 2008-11 PC Based Electrocardiograph อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัคเอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ดร วรินทร์ สุวรรณวิสูตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE 2008-11 PC Based Electrocardiograph อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัคเอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ดร วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ  ความสำคัญและที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ  แผนผังวงจรเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่พัฒนาใน โครงการ  แผนผังซอฟต์แวร์สำหรับแสดงผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจบน PC

3 ความสำคัญและที่มาของโครงการ  การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เป็นที่นิยมในการตรวจ โรคที่เกี่ยวกับหัวใจ  เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจในท้องตลาดมีราคาสูง

4 วัตถุประสงค์และขอบเขตของ โครงการ  ออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ มาตรฐานโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นตัว ประมวลและแสดงผล  พัฒนาโปรแกรมสำหรับแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

5

6 แผนผังวงจรของเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้า หัวใจที่พัฒนาใน โครงการ

7 การติดตั้ง Electrode แบบ 12 ลีด

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Q&A ??


ดาวน์โหลด ppt COE 2008-11 PC Based Electrocardiograph อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. นวภัคเอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ. ดร วรินทร์ สุวรรณวิสูตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google