งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE PC Based Electrocardiograph

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE PC Based Electrocardiograph"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE 2008-11 PC Based Electrocardiograph
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล อ.ดร วรินทร์ สุวรรณวิสูตร

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ความสำคัญและที่มาของโครงการ
วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ แผนผังวงจรเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่พัฒนาในโครงการ แผนผังซอฟต์แวร์สำหรับแสดงผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนPC

3 ความสำคัญและที่มาของโครงการ
การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เป็นที่นิยมในการตรวจโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจในท้องตลาดมีราคาสูง

4 วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ
ออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบมาตรฐานโดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นตัวประมวลและแสดงผล พัฒนาโปรแกรมสำหรับแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

5 แผนการดำเนินงาน

6 แผนผังวงจรของเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่พัฒนาใน โครงการ

7 การติดตั้ง Electrode แบบ 12ลีด

8 Over-voltage Protection

9 Instrument Amplifier

10 Low-Pass Filter

11 วงจร 50 Hz Notch Filter

12 วงจร Offset Voltage Adjustment

13 ผลที่ได้จากการทดลอง

14 คลื่นไฟฟ้าหัวใจทางทฤษฎี

15 แผนผังซอฟต์แวร์สำหรับแสดงผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนPC

16 Q&A ??


ดาวน์โหลด ppt COE PC Based Electrocardiograph

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google