งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• แนวทางการออกแบบ • ความก้าวหน้าของโครงการ • ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ • สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป • คำถาม และข้อเสนอแนะ • แนวทางการออกแบบ • ความก้าวหน้าของโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• แนวทางการออกแบบ • ความก้าวหน้าของโครงการ • ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ • สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป • คำถาม และข้อเสนอแนะ • แนวทางการออกแบบ • ความก้าวหน้าของโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • แนวทางการออกแบบ • ความก้าวหน้าของโครงการ • ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ • สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป • คำถาม และข้อเสนอแนะ • แนวทางการออกแบบ • ความก้าวหน้าของโครงการ • ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ • สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป • คำถาม และข้อเสนอแนะ

3 • ใช้ชิพ ADE 5169 เป็นหน่วยประมวลผลกลาง • ทำการวัดค่าแรงดัน กระแส และกำลังไฟฟ้าได้ต่อเนื่องไม่ เกิน 30 นาทีในกรณีที่มีการเก็บค่าทางไฟฟ้า • มีความถี่ในการ Sampling 50 ครั้งต่อวินาที • สามารถเก็บค่าทางไฟฟ้าได้พร้อมกัน 3 ค่า • ใช้หน่วยความจำภายนอกแบบ flash memory ในการเก็บ ค่าเพื่อนำค่าที่ได้ไปเขียนกราฟ • ใช้ชิพ ADE 5169 เป็นหน่วยประมวลผลกลาง • ทำการวัดค่าแรงดัน กระแส และกำลังไฟฟ้าได้ต่อเนื่องไม่ เกิน 30 นาทีในกรณีที่มีการเก็บค่าทางไฟฟ้า • มีความถี่ในการ Sampling 50 ครั้งต่อวินาที • สามารถเก็บค่าทางไฟฟ้าได้พร้อมกัน 3 ค่า • ใช้หน่วยความจำภายนอกแบบ flash memory ในการเก็บ ค่าเพื่อนำค่าที่ได้ไปเขียนกราฟ

4 • สามารถดาวน์โหลดค่าที่เก็บในหน่วยความจำเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ได้ • สามารถแสดงผลค่าทางไฟฟ้าออกทาง LCD ได้ทั้ง 3 ค่า พร้อมๆ กัน • สามารถดาวน์โหลดค่าที่เก็บในหน่วยความจำเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ได้ • สามารถแสดงผลค่าทางไฟฟ้าออกทาง LCD ได้ทั้ง 3 ค่า พร้อมๆ กัน

5 • สามารถทำการ Download โปรแกรมลง Board ADE5169 เพื่อทดสอบ การทำงานได้

6 • ทำการต่อวงจรเพื่อทดสอบการทำงานของ I/O Port ของ Chip ADE5169 และเรียนรู้การทำงานของ Board ADE5169 ในส่วนต่าง ๆ

7 • ทดสอบการทำงานของ ET-MINI LOGIC LEVEL SHIFTER

8 • เรียนรู้การทำงานของ Flash memory

9 • ADE5169 เป็นชิพตัวใหม่จึงมี Software ที่ support น้อย และยังมีการใช้งานที่น้อยมาก • เอกสารที่ใช้ค้นคว้า และตัวอย่างการใช้งาน ADE5169 มี จำนวนน้อย • การสร้าง Board ADE5169 ใช้เวลานานเนื่องจากเป็นงาน ที่ละเอียดและมีวงจรที่ค่อนข้างซับซ้อน • ADE5169 เป็นชิพตัวใหม่จึงมี Software ที่ support น้อย และยังมีการใช้งานที่น้อยมาก • เอกสารที่ใช้ค้นคว้า และตัวอย่างการใช้งาน ADE5169 มี จำนวนน้อย • การสร้าง Board ADE5169 ใช้เวลานานเนื่องจากเป็นงาน ที่ละเอียดและมีวงจรที่ค่อนข้างซับซ้อน

10 • สร้างวงจรลดแรงดันในส่วนที่เหลือให้เสร็จ • ทำการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถรับค่า Input จาก ภายนอก แล้วนำไปแสดงผลและ จัดเก็บลงหน่วยความจำได้ • ทำการทดลองหาข้อบกพร่อง และทำการแก้ไข • สร้างวงจรลดแรงดันในส่วนที่เหลือให้เสร็จ • ทำการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถรับค่า Input จาก ภายนอก แล้วนำไปแสดงผลและ จัดเก็บลงหน่วยความจำได้ • ทำการทดลองหาข้อบกพร่อง และทำการแก้ไข

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt • แนวทางการออกแบบ • ความก้าวหน้าของโครงการ • ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ • สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป • คำถาม และข้อเสนอแนะ • แนวทางการออกแบบ • ความก้าวหน้าของโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google