งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกิตติมา หนองหารพิทักษ์ 513020781-1 นายคฑา โพธิสาร 513020784-5 นายธีระวัฒน์ นิมมาศุภวงศ์รัฐ 513020817-6 สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกิตติมา หนองหารพิทักษ์ 513020781-1 นายคฑา โพธิสาร 513020784-5 นายธีระวัฒน์ นิมมาศุภวงศ์รัฐ 513020817-6 สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกิตติมา หนองหารพิทักษ์ 513020781-1 นายคฑา โพธิสาร 513020784-5 นายธีระวัฒน์ นิมมาศุภวงศ์รัฐ 513020817-6 สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ : วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. จักรชัย โสอินทร์

2 หลักการและ เหตุผล 1 วัตถุประสงค์ของ โครงการ 2 ทฤษฎีระบบงานที่ เกี่ยวข้อง 3 วิธีดำเนินงาน วิจัย 4 รายละเอียด การทำงาน ของระบบ 5 ขอบเขตข้อจำกัดของการ วิจัย 6 แผนและระยะเวลา ดำเนินการ 7

3

4

5

6

7 โทนรำมะนา ซอด้วง จะเข้ ซออู้ ฉิ่ง ขลุ่ยเพียงออ

8

9 สรุปความสามารถของแอปพลิเคชั่น • แสดงเครื่องดนตรีจากของจริงมาอยู่ใน แอปพลิเคชั่น • เสียงที่ได้มีความสมจริง • สามารถชมดนตรีสาธิตได้ ข้อดีของแอปพลิเคชั่น • ฝึกเล่นเครื่องดนตรีได้ • เปลี่ยนสีของเครื่องดนตรีได้ • มีเมนูสำหรับการสอนการเล่น เปียโน • เปลี่ยนสีของเครื่องดนตรีได้ ข้อจำกัด • ปุ่มมีขนาดเล็ก • อุปกรณ์มีการ ประมวลผลต่ำ

10 สรุปความสามารถของแอปพลิเคชั่น • แสดงเครื่องดนตรีได้สมจริง • สามารถเลื่อนแถบเพื่อไปเล่นยังคีย์ต่าง ข้อดีของแอปพลิเคชั่น • มีเมนูเกม ทำให้ไม่เบื่อง่าย • มีความรวดเร็วในการทำงาน • เหมือนดนตรีจริง • มีเกมเพื่อทดสอบ ความสามารถ • มีคีย์ต่างๆ ครบถ้วน ข้อจำกัด • ปุ่มมีขนาดเล็ก

11 สรุปความสามารถของแอปพลิเคชั่น • แสดงเครื่องดนตรีกลองจำลองได้หลายชิ้น • สามารถอัดจังหวะ แล้วเล่นแบบวน loop ได้ ข้อดีของโปรแกรม • ประยุกต์ใช้กับเครื่องดนตรีชนิดอื่นได้ • กำหนดปุ่มบนคีย์บอร์ด บังคับการเล่นได้ ข้อจำกัด • กราฟิกไม่สวยงาม • แอปพลิเคชั่นใช้งานยาก • เสียงมีความสมจริง • สามารถปรับ volume ได้ • เล่นบน Browser ได้ • มีความรวดเร็ว

12 สรุปความสามารถของโปรแกรม • แสดงเปียโนได้สมจริง • สามารถเล่นแล้วมีเสียงได้สมจริง ข้อดีของโปรแกรม • โปรแกรมสมจริง • เล่นได้ในสถานที่ต่างๆ • สามารถพกพาได้ง่าย ข้อจำกัด • ปุ่มมีนาดเล็กไม่สามารถกดได้เต็มนิ้วสำหรับคน ที่มีขนาดนิ้วมือใหญ่ • มีโน้ตทำให้สามารถเล่นได้ ง่ายขึ้น • สามารถปรับ volume ได้

13 AndroidWindows Phone iOSWeb Browser เล่นดนตรีไทย ทำแบบฝึกหัด ชมคาราโอเกะ เล่นดนตรีเป็นวง วิธีการเล่น ประวัติเครื่อง ดนตรี

14 วางแผ น ออกแ บบ พัฒนา ทดสอ บและ ปรับปรุ ง ศึกษา และ วิเคราะ ห์ ศึกษา และ วิเคราะ ห์

15 เครื่องมือที่จะนำมาใช้พัฒนาระบบ

16

17

18 Activity Diagram เล่นดนตรี

19 Activity Diagram ชมประวัติ

20 Activity Diagram ชมวิธีการ เล่น

21 Activity Diagram ชมคารา โอเกะ

22  สร้างแอปพลิเคชั่นดนตรีไทยบนโทรศัพท์มือถือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  มีวิธีการเล่นดนตรีไทยในแอปพลิเคชั่น  มีประวัติของดนตรีไทยในแอปพลิเคชั่น  มีเครื่องดนตรีไทยในแอปพลิเคชั่น  ชมคาราโอเกะดนตรีไทยในแอปพลิเคชั่น

23  ได้ศึกษาประวัติของดนตรีไทย  ได้ศึกษาวิธีการเล่นดนตรีไทย  ได้เล่นดนตรีไทยในแอปพลิเคชั่น เสมือนได้เล่นเครื่อง ดนตรีจริง  สะดวกในการเล่นดนตรีไทยได้ทุกที่เพราะอยู่บน โทรศัพท์มือถือ  สามารถเล่นดนตรีไทยได้โดยไม่ต้องซื้อเครื่องดนตรีจริง มาเล่น  ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยเอาไว้

24 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน 25542555 มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกา ยน ธันวาคมมกราคมกุมภาพั นธ์ 1. เสนอ หัวข้อ โครงงาน 2. ศึกษา ระบบงาน เดิม ศึกษา เอกสารที่ใช้ วางแผน ขั้นตอนการ ทำงาน 3. ศึกษา เครื่องมือ ต่างๆและ ภาษา ที่ใช้ใน การพัฒนา โปรแกรม 4. ออกแบบ โครงสร้าง ของ โปรแกรม 5. เขียน โปรแกรม 6. ทดสอบ ตัวโปรแกรม ทดลองใช้ งานวิเคราะห์ ความ ผิดพลาด 7. แก้ไข ข้อผิดพลาด ของ โปรแกรม 8. ติดตั้ง โปรแกรมใช้ งานจริง

25

26

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกิตติมา หนองหารพิทักษ์ 513020781-1 นายคฑา โพธิสาร 513020784-5 นายธีระวัฒน์ นิมมาศุภวงศ์รัฐ 513020817-6 สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google