งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การจัดสรรหน่วย ประมวลผล (Process Scheduling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การจัดสรรหน่วย ประมวลผล (Process Scheduling)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การจัดสรรหน่วย ประมวลผล (Process Scheduling)

2 หลักสำคัญการ จัดลำดับงาน มีความยุติธรรมสำหรับโปรเซสทุก โปรเซส ใช้เวลาสั้นในการตอบสนองงาน แบบโต้ตอบ สามารถใช้ซีพียูให้เกิดประโยชน์ ได้สูงสุด สามารถทำงานในระบบแบทช์ได้ อย่างรวดเร็ว เกิดผลลัพธ์ในการทำงานมากที่สุด

3 มาก่อนได้ก่อน (First-Come, First-Served Scheduling : FCFS) สั้นที่สุดได้ก่อน (Short-Job-First Scheduling : SJF) ศักดิ์สูงได้ก่อน (Priority Scheduling) วนรอบ (Round-Robin Scheduling : RR)

4 กระบวนกา ร (Process) เวลาทำงาน (Burst Time) P1P1 24 P2P2 3 P3P3 3

5 วิธีคำนวณ P 1 =0, P 2 =24, P 3 =27 (0+24+27) / 3 = 17 ดังนั้น เวลารอคอยโดยเฉลี่ย 17 หน่วยเวลา

6 กระบวนการ (Process) เวลาทำงาน (Burst Time) P1P1 6 P2P2 8 P3P3 7 P4P4 3

7 วิธีคำนวณ P 4 =0, P 1 =3, P 3 =9, P 2 =16 (0+3+9+16) / 4 = 7 ดังนั้น เวลารอคอยโดยเฉลี่ย 7 หน่วยเวลา

8 กระบวนก าร (Process) เวลา ทำงาน (Burst Time) ศักดิ์ (Priority) P1P1 103 P2P2 11 P3P3 23 P4P4 14 P5P5 52

9 วิธีคำนวณ P 2 =0, P 5 =1, P 1 =6, P 3 =16, P 4 =18 (0+1+6+16+18) / 5 = 8.2 ดังนั้น เวลารอคอยโดยเฉลี่ย 8.2 หน่วยเวลา

10 กระบวนการ (Process) เวลาทำงาน (Burst Time) P1P1 24 P2P2 3 P3P3 3 กำหนดให้ใช้งานซีพียูแบบวนรอบ ที่มีเวลาควอตัมเท่ากับ 4 หน่วยเวลา

11 วิธีคำนวณ P 1 = 0+(10-4), P 2 =4, P 3 =7 (6+4+7) / 3 = 5.66 ดังนั้น เวลารอคอยโดยเฉลี่ย 5.66 หน่วยเวลา

12 กระบวนกา ร (Process) เวลาทำงาน (Burst Time) ศักดิ์ (Priority) P1P1 61 P2P2 83 P3P3 24 P4P4 52 P5P5 105 กำหนดให้ใช้งานซีพียูแบบวนรอบ ที่มีเวลาควอตัมเท่ากับ 2 หน่วยเวลา ให้แสดงวิธีการคำนวณหาเวลารอเฉลี่ย โดยใช้ อัลกอริธึม ดังนี้ FCFS SJF Priority RR


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การจัดสรรหน่วย ประมวลผล (Process Scheduling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google