งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาคาร 5 ชั้น 1 เส้นทางหนีไฟ อาคาร 5 ชั้น 2 เส้นทางหนีไฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาคาร 5 ชั้น 1 เส้นทางหนีไฟ อาคาร 5 ชั้น 2 เส้นทางหนีไฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาคาร 5 ชั้น 1 เส้นทางหนีไฟ

3 อาคาร 5 ชั้น 2 เส้นทางหนีไฟ

4 อาคาร 5 ชั้น 3 เส้นทางหนีไฟ

5 อาคาร 5 ชั้น 4 เส้นทางหนีไฟ

6

7 อาคาร 6 ชั้น 1 (SC) FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

8 อาคาร 6 ชั้น 2 (SC) เส้นทางหนีไฟ

9 อาคาร 6 ชั้นลอย (SC) เส้นทางหนีไฟ

10

11 อาคาร 8 ชั้น P1 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

12 อาคาร 8 ชั้น P2 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

13 อาคาร 8 ชั้น P3 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

14 อาคาร 8 ชั้น P4 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

15 อาคาร 8 ชั้น P5 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

16 อาคาร 8 ชั้น P6 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

17 อาคาร 8 ชั้น P7 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

18 อาคาร 8 ชั้น 8 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

19 อาคาร 8 ชั้น ลอย FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M.

20

21 อาคาร 9 ชั้น 1 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

22 อาคาร 9 ชั้น 2 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

23 อาคาร 9 ชั้น 3 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

24 อาคาร 9 ชั้น 4 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

25 อาคาร 9 ชั้น 5 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

26 อาคาร 9 ชั้น 6 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

27 อาคาร 9 ชั้น 7 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

28 อาคาร 9 ชั้น 8 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

29 อาคาร 9 ชั้น 9 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

30 อาคาร 9 ชั้น 10 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

31 อาคาร 9 ชั้น 11 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

32 อาคาร 9 ชั้น 12 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

33 อาคาร 9 ชั้น 14 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

34 อาคาร 9 ชั้น 15 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

35 อาคาร 9 ชั้น 16 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

36

37 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 1 FHC FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FIRE DEPARTMENT CONNECTION

38 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 2 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

39 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 3 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

40 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 4 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

41 อาคารหอสมุดสุรัตน์ฯ ชั้น 5 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

42

43 พิพิธภัณฑสถานฯ ชั้นใต้ดิน FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

44

45 อาคาร 11 ชั้น 1 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

46 อาคาร 11 ชั้น 2 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

47 อาคาร 11 ชั้น 3 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

48

49 อาคาร 12 ชั้น 1 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

50 อาคาร 12 ชั้น 2 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

51 อาคาร 12 ชั้น 3 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

52 อาคาร 12 ชั้น 4 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

53 อาคาร 12 ชั้น 5 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

54 อาคาร 12 ชั้น 6 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

55 อาคาร 12 ชั้น 7 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

56 อาคาร 12 ชั้น 8 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

57 อาคาร 12 ชั้น 9 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

58

59 อาคาร 13 ชั้น 1 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC FIRE DEPARTMENT CONNECTION

60 อาคาร 13 ชั้น 2 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M. FHC

61

62 อาคารโรงอาหาร 3 ชั้น 1 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M.

63 อาคารโรงอาหาร 3 ชั้น 2 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M.

64 อาคารโรงอาหาร 3 ชั้น 3 FIRE HOSE CABINET FHC เส้นทางหนีไฟ - FIRE EXTINGUISHER 10 LBS. - FIRE HOSE REEL 30 M.


ดาวน์โหลด ppt อาคาร 5 ชั้น 1 เส้นทางหนีไฟ อาคาร 5 ชั้น 2 เส้นทางหนีไฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google