งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... บุษบา ชัยมงคล 11 ก. พ. 2554. 1. มีนักเรียนย้ายเข้า 2. รายชื่อตกหล่น การปรับปรุงข้อมูล หลังกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... บุษบา ชัยมงคล 11 ก. พ. 2554. 1. มีนักเรียนย้ายเข้า 2. รายชื่อตกหล่น การปรับปรุงข้อมูล หลังกำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... บุษบา ชัยมงคล 11 ก. พ. 2554

2 1. มีนักเรียนย้ายเข้า 2. รายชื่อตกหล่น การปรับปรุงข้อมูล หลังกำหนด

3 ศูนย์สอบจะเพิ่มข้อมูลในระบบฯให้ และจะกำหนดเลขที่นั่งสอบให้ ศูนย์สอบจะเพิ่มข้อมูลในระบบฯให้ และจะกำหนดเลขที่นั่งสอบให้ เช้าวันสอบ ทั้ง 2 กรณีต้องแจ้งศูนย์สอบฯ

4 กรณีย้ายเข้า / ชื่อตก หล่น 1. สอบสนามเดียวกับร. ร. ของปัจจุบัน 2. จะมีเลขที่นั่งสอบ 3. แต่ไม่มีชื่อในใบลง ลายมือชื่อ 4. ไม่มีกระดาษคำตอบ

5 นักเรียนที่ได้รับ อนุมัติเพิ่มแล้ว บุญวัฒนา 2 คน พิมายวิทยา 1 คน ประโคนชัยฯ 1 คน สตึก 1 คน

6 สุรวิทยาคาร 2 คน สิรินธร 1 คน ศีขรภูมิฯ 2 คน สังขะ 1 คน ชัยภูมิภักดีชุมพล 1 คน แก้งคร้อวิทยา 3 คน

7 จะมีเพิ่มอีกในวัน สอบ สุรวิทยาคาร 1 คน ละหานทรายฯ 4 คน

8 ลงชื่อใน สทศ. 3 “ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ” ใช้ข้อสอบ + กระดาษคำตอบสำรอง สอบห้องสุดท้าย / ห้องที่มีที่ว่าง การดำเนินการของสนามสอบ

9 ข้อสอบ & กระดาษคำตอบ ต้อง เป็นชุดเดียวกัน

10 - เข้าระบบ O-NET เว็ป สทศ. - ใส่ username / password - ต้องการหาข้อมูล นักเรียน - ต้องการทราบเลขที่ นั่งสอบ - ต้องการทราบห้อง สอบ การค้นหาข้อมูลนักเรียน ในสนามสอบ ค้นใน CD ที่ ให้ไป

11 หรือ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ โทร

12


ดาวน์โหลด ppt โดย... บุษบา ชัยมงคล 11 ก. พ. 2554. 1. มีนักเรียนย้ายเข้า 2. รายชื่อตกหล่น การปรับปรุงข้อมูล หลังกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google