งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดย ... บุษบา ชัยมงคล 11 ก.พ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดย ... บุษบา ชัยมงคล 11 ก.พ. 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดย ... บุษบา ชัยมงคล 11 ก.พ. 2554

2 การปรับปรุงข้อมูลหลังกำหนด
มีนักเรียนย้ายเข้า รายชื่อตกหล่น

3 ศูนย์สอบจะเพิ่มข้อมูลในระบบฯให้ และจะกำหนดเลขที่นั่งสอบให้
ทั้ง 2 กรณีต้องแจ้งศูนย์สอบฯ เช้าวันสอบ ศูนย์สอบจะเพิ่มข้อมูลในระบบฯให้ และจะกำหนดเลขที่นั่งสอบให้

4 กรณีย้ายเข้า/ชื่อตกหล่น
1. สอบสนามเดียวกับร.ร.ของปัจจุบัน 2. จะมีเลขที่นั่งสอบ 3. แต่ไม่มีชื่อในใบลงลายมือชื่อ 4. ไม่มีกระดาษคำตอบ

5 นักเรียนที่ได้รับอนุมัติเพิ่มแล้ว
บุญวัฒนา 2 คน พิมายวิทยา 1 คน ประโคนชัยฯ 1 คน สตึก คน

6 สุรวิทยาคาร 2 คน สิรินธร คน ศีขรภูมิฯ คน สังขะ คน ชัยภูมิภักดีชุมพล 1 คน แก้งคร้อวิทยา 3 คน

7 จะมีเพิ่มอีกในวันสอบ
สุรวิทยาคาร 1 คน ละหานทรายฯ 4 คน

8 การดำเนินการของสนามสอบ
สอบห้องสุดท้าย / ห้องที่มีที่ว่าง ใช้ข้อสอบ + กระดาษคำตอบสำรอง “ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ” ลงชื่อใน สทศ. 3

9 ข้อสอบ & กระดาษคำตอบ ต้อง เป็นชุดเดียวกัน

10 การค้นหาข้อมูลนักเรียนในสนามสอบ
ค้นใน CD ที่ให้ไป เข้าระบบ O-NET เว็ป สทศ. ใส่ username / password ต้องการหาข้อมูลนักเรียน ต้องการทราบเลขที่นั่งสอบ ต้องการทราบห้องสอบ

11 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ โทร หรือ

12 มีคำถาม... ?


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายคอมพิวเตอร์ โดย ... บุษบา ชัยมงคล 11 ก.พ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google