งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... บุษบา ชัยมงคล 11 ก. พ. 2554. 1. มีนักเรียนย้ายเข้า 2. รายชื่อตกหล่น การปรับปรุงข้อมูล หลังกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... บุษบา ชัยมงคล 11 ก. พ. 2554. 1. มีนักเรียนย้ายเข้า 2. รายชื่อตกหล่น การปรับปรุงข้อมูล หลังกำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... บุษบา ชัยมงคล 11 ก. พ. 2554

2 1. มีนักเรียนย้ายเข้า 2. รายชื่อตกหล่น การปรับปรุงข้อมูล หลังกำหนด

3 ศูนย์สอบจะเพิ่มข้อมูลในระบบฯให้ และจะกำหนดเลขที่นั่งสอบให้ ศูนย์สอบจะเพิ่มข้อมูลในระบบฯให้ และจะกำหนดเลขที่นั่งสอบให้ เช้าวันสอบ ทั้ง 2 กรณีต้องแจ้งศูนย์สอบฯ

4 กรณีย้ายเข้า / ชื่อตก หล่น 1. สอบสนามเดียวกับร. ร. ของปัจจุบัน 2. จะมีเลขที่นั่งสอบ 3. แต่ไม่มีชื่อในใบลง ลายมือชื่อ 4. ไม่มีกระดาษคำตอบ

5 นักเรียนที่ได้รับ อนุมัติเพิ่มแล้ว บุญวัฒนา 2 คน พิมายวิทยา 1 คน ประโคนชัยฯ 1 คน สตึก 1 คน

6 สุรวิทยาคาร 2 คน สิรินธร 1 คน ศีขรภูมิฯ 2 คน สังขะ 1 คน ชัยภูมิภักดีชุมพล 1 คน แก้งคร้อวิทยา 3 คน

7 จะมีเพิ่มอีกในวัน สอบ สุรวิทยาคาร 1 คน ละหานทรายฯ 4 คน

8 ลงชื่อใน สทศ. 3 “ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ ” ใช้ข้อสอบ + กระดาษคำตอบสำรอง สอบห้องสุดท้าย / ห้องที่มีที่ว่าง การดำเนินการของสนามสอบ

9 ข้อสอบ & กระดาษคำตอบ ต้อง เป็นชุดเดียวกัน

10 - เข้าระบบ O-NET เว็ป สทศ. - ใส่ username / password - ต้องการหาข้อมูล นักเรียน - ต้องการทราบเลขที่ นั่งสอบ - ต้องการทราบห้อง สอบ การค้นหาข้อมูลนักเรียน ในสนามสอบ ค้นใน CD ที่ ให้ไป

11 busaba@sut.ac.th หรือ 087- 3751882 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ โทร. 044-223014 - 15

12


ดาวน์โหลด ppt โดย... บุษบา ชัยมงคล 11 ก. พ. 2554. 1. มีนักเรียนย้ายเข้า 2. รายชื่อตกหล่น การปรับปรุงข้อมูล หลังกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google