งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การออมทรัพย์และการลงทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การออมทรัพย์และการลงทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การออมทรัพย์และการลงทุน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การออมทรัพย์และการลงทุน จัดทำโดย นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการ โรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

2 รู้จักออมทรัพย์และการลงทุน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้จักออมทรัพย์และการลงทุน ดีจังเลยครับ…

3 สาระการเรียนรู้ ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญของการออมทรัพย์ ตอนที่ 2 เหตุผลของการออมทรัพย์ ตอนที่ 3 จำนวนเงินที่ควรออม ตอนที่ 4 การสร้างเงินออม ตอนที่ 5 สถาบันออมทรัพย์ มาดูสาระการเรียนรู้ ดีกว่าครับ...

4 ความหมายและความสำคัญของการออมทรัพย์
การออมทรัพย์ เป็นการเก็บเงินไว้สำหรับการใช้จ่ายในวันข้างหน้า เพื่อซื้อ สิ่งที่ต้องการ ตามที่ได้ตั้งจุดประสงค์และวางแผนไว้ การออมทรัพย์เกิดจาก การเก็บและสะสมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายทีละเล็กทีละน้อย เป็นการชะลอ การใช้เงิน เงินออมที่เก็บไว้มีความสำคัญต่อผู้บริโภค โดยช่วยให้ผู้บริโภคมีเงิน ไว้ซื้อสิ่งที่ต้องการที่ราคาแพงได้ เช่น รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บ้าน เป็นต้น หรือเก็บออมไว้เพื่อใช้ในการศึกษาของบุตรหลานในอนาคต หรือเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามชรา ซึ่งไม่สามารถทำงานหารายได้ได้แล้ว

5 เหตุผลของการออมทรัพย์
การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะสั้น การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะยาว

6 จำนวนเงินที่ควรออม ปกติผู้มีรายได้ควรจะเก็บออมเงินประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ ที่ได้รับแต่ก็มิใช่กฎตายตัว สำหรับทุกครอบครัว จำนวนเงิน ออมจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับรายได้และความรับผิดชอบ ของครอบครัวต่อสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวที่มีสมาชิกที่ต้อง รับผิดชอบมากเป็นครอบครัวใหญ่ และมีรายได้ต่ำ การออมเงิน จะทำได้ยาก เพราะรายได้ที่ได้รับอาจไม่เพียงพอที่จะใช้จ่าย แต่ถ้า เป็นคนโสดไม่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบในครอบครัว รายได้ที่ได้รับ จะใช้จ่ายเฉพาะตัว ก็จะสามารถเก็บออมเงินไว้ได้มาก

7 การสร้างเงินออม เริ่มต้นการออมทันทีที่มีรายได้ กำหนดจำนวนเงินออม เก็บออมอย่างสม่ำเสมอ ตั้งจุดประสงค์ในการออม มีการวางแผนการใช้จ่ายที่รัดกุมและเป็นไป ไม่ได้ตามสภาพครอบครัว มีเงินติดตัวเท่าที่จำเป็นต้องใช้ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินออม สร้างพันธะในการออมถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้

8 สถาบันออมทรัพย์ 2. บริษัทประกันชีวิต 1. ธนาคาร 3. สหกรณ์ออมทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การออมทรัพย์และการลงทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google