งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 6.1 แบบจำลองของออปแอมป์ 6.2 ออปแอมป์และการป้อนกลับแบบลบ 6.3 การใช้งานออปแอมป์ในวงจรประมวล สัญญาณเชิงเส้น 6.4 ความไม่เป็นอุดมคติของออปแอมป์ 6.5 Datasheet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 6.1 แบบจำลองของออปแอมป์ 6.2 ออปแอมป์และการป้อนกลับแบบลบ 6.3 การใช้งานออปแอมป์ในวงจรประมวล สัญญาณเชิงเส้น 6.4 ความไม่เป็นอุดมคติของออปแอมป์ 6.5 Datasheet."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 6.1 แบบจำลองของออปแอมป์ 6.2 ออปแอมป์และการป้อนกลับแบบลบ 6.3 การใช้งานออปแอมป์ในวงจรประมวล สัญญาณเชิงเส้น 6.4 ความไม่เป็นอุดมคติของออปแอมป์ 6.5 Datasheet ของออปแอมป์ บทที่ 6 วงจรออปแอมป์เชิงเส้น

2 2 • ออปแอมป์ (Operational Amplifier) หรือ วงจรขยายเชิงดำเนินการเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ มากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ • ออปแอมป์ในยุคแรก ๆ ถูกสร้างมาจากอุปกรณ์แบบ discrete ( เริ่มต้นจากหลอดสูญญากาศต่อมาเป็น ทรานซิสเตอร์และตัวต้านทาน ) และมีราคาสูง ( หลาย สิบดอลลาร์ต่อตัว ) • ออปแอมป์แบบวงจรรวม (IC) ตัวแรกคือ  A702 ถูกพัฒนาโดย Widlar แห่งบริษัท Fairchild Semiconductor ในปี 1964 •IC ออปแอมป์ในยุคแรก ๆ มีคุณภาพไม่ดีและมีราคา ค่อนข้างสูง ต่อมาการใช้งานออปแอมป์มีมากขึ้น เรื่อย ๆ ออปแอมป์มีคุณภาพดีขึ้นและราคาถูกลง เรื่อยๆ Introd uction

3 3 วิวัฒนาการของออป แอมป์ ออปแอมป์หลอด รุ่น K2-W ออปแอมป์ IC ยุค ปัจจุบัน

4 4 6.1 แบบจำลองของ ออปแอมป์

5 5 แบบจำลองของออป แอมป์

6 6 ออปแอมป์ในอุดม คติ

7 7 6.2 ออปแอมป์และการ ป้อนกลับแบบลบ

8 8 จาก ในกรณีออปแอมป์ในอุดมคติที่มีอัตราขยาย A ย่างเข้าสู่อนันต์เราจะได้ นอกจากนี้เราสามารถแสดงได้ว่าเมื่อ A ย่างเข้า สู่อนันต์แรงดัน v D จะย่างเข้าสู่ศูนย์ นั่นคือ แรงดันที่ขาลบของออปแอมป์จะเท่ากับแรงดัน ที่ขาบวก

9 9 6.3 การใช้งานออปแอมป์ในวงจร ประมวลสัญญาณเชิงเส้น วงจรขยายไม่ กลับเฟส (non- inverting amp)

10 10

11 11 Voltage Buffer

12 12 วงจรรวม แรงดัน

13 13 วงจรขยายแบบ กลับเฟส

14 14 • อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราต่อ R ระหว่างขา + และ gnd ? • อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราต่อ R ระหว่างขา - และ gnd ?

15 15 Note Conflict ระหว่าง Gain และ input resistance

16 16 กรณีต่อ โหลด

17 17

18 18 ถ้าต้องการ Gain = -100 และ input resistance = 1 M 

19 19 วงจรรวมแรงดันกลับ เฟส

20 20 integra tion

21 21 วงจร Miller Integrator

22 22 Transfer Function 

23 23

24 24

25 25 Differentiator • ไม่เป็นที่นิยมเพราะเป็นวงจรที่ pick up สัญญาณ รบกวน (interference)


ดาวน์โหลด ppt 1 6.1 แบบจำลองของออปแอมป์ 6.2 ออปแอมป์และการป้อนกลับแบบลบ 6.3 การใช้งานออปแอมป์ในวงจรประมวล สัญญาณเชิงเส้น 6.4 ความไม่เป็นอุดมคติของออปแอมป์ 6.5 Datasheet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google