งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานวงจรขยายแรงดัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานวงจรขยายแรงดัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานวงจรขยายแรงดัน
โดย AV คือ ‘อัตราขยายแรงดัน’ rin คือ ‘ความต้านทานขาเข้า’ rout คือ ‘ความต้านทานขาออก’ สัญลักษณ์และแบบจำลองอย่างง่ายของวงจรขยายแรงดัน (แบบจำลองนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะได้ละเลยพารามิเตอร์การป้อนกลับไป)

2 การวิเคราะห์หา Av และ rin
การวิเคราะห์หา rout ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าวงจรขยายแรงดันที่ดีควรมี rin สูงและ rout ต่ำ เพื่อให้ ‘ผลของภาระ’ (loading effect) ที่ฝั่งอินพุตและฝั่งเอาต์พุตไม่ส่งผลต่ออัตราขยายรวม ของวงจรมากนัก

3 4.10 วงจรขยาย BJT พื้นฐาน คอลเลกเตอร์ร่วม (Common Collector) เบสร่วม
(Common Base) อีมิตเตอร์ร่วม (Common Emitter)

4 วงจรขยายอีมิตเตอร์ร่วม
a b c d

5 (ต่อ RL ไม่มีผลต่อ rin)
จากวงจรขยายอีมิตเตอร์รูป c อัตราขยายแรงดัน ความต้านทานขาเข้า (ต่อ RL ไม่มีผลต่อ rin) ในกรณีที่ ro >> RC Av = -gmRC

6 ความต้านทานขาออก

7 วงจรกันชนแรงดัน (voltage buffer)
ที่มี AV ใกล้เคียงหนึ่ง มี rin ที่สูงมาก และ rout ต่ำมาก

8 วงจรขยายคอลเลกเตอร์ร่วม
a b c d

9 จากวงจรขยายคอลเลกเตอร์รูป c
ความต้านทานขาเข้า เมื่อ ib = ix จะได้ เมื่อแทนค่า

10 อัตราขยายแรงดัน เมื่อแทนค่า

11 ความต้านทานขาออก สังเกตได้ว่า หรือ เมื่อแทนค่า

12 วงจรขยายแบบเบสร่วม วงจรสมมูลสำหรับสัญญาณขนาดเล็ก

13 ความต้านทานขาเข้า ละเลยผลของ ro ที่มีต่อการทำงานของวงจร
เมื่อแทน vx = veb เมื่อแทน จะสังเกตได้ว่า veb = - vbe = Note ในบางกรณีเราไม่สามารถละเลย ro ได้ เช่น ถ้า ro = RC แล้ว rin ~ 2(ro+RC//RL)/gmro ~ 2/gm

14 อัตราขยายแรงดัน เมื่อแทน vx = veb ความต้านทานขาออก


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานวงจรขยายแรงดัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google