งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mid-Term & Assignment สุริยา วิทยาประดิษฐ์ EEET0470

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mid-Term & Assignment สุริยา วิทยาประดิษฐ์ EEET0470"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mid-Term & Assignment สุริยา วิทยาประดิษฐ์ EEET0470
Biomedical Electronics Rev.13.01 Mid-Term & Assignment สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile :

2 Mid - term Copyright © S.Witthayapradit 2012 1. ให้บอกชื่อทางการแพทย์ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อของสัญญาณขั้วไฟฟ้าดังต่อไปนี้ Electrocardiogram(ECG,EKG) Electroencephalogram(EEG) Electromyogram(EMG) Electrooculogram(EOG)

3 Mid - term 2. ให้ออกแบบวงจรขยายสัญญาณสำหรับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Copyright © S.Witthayapradit 2012 2. ให้ออกแบบวงจรขยายสัญญาณสำหรับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2.1 ออกแบบวงจรขยายสัญญาณอินสทรูเมนเตชัน(Instrumentation Amplifier) กำหนดให้มีอัตราขายสัญญาณเท่ากับ 60dB จงแสดงวิธีออกแบบวงจรพร้อมกับวาดวงจรที่ใช้งาน

4 Mid - term 2. ให้ออกแบบวงจรขยายสัญญาณสำหรับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
Copyright © S.Witthayapradit 2012 2. ให้ออกแบบวงจรขยายสัญญาณสำหรับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2.1 ออกแบบวงจรขยายสัญญาณอินสทรูเมนเตชัน(Instrumentation Amplifier) กำหนดให้มีอัตราขายสัญญาณเท่ากับ 60dB จงแสดงวิธีออกแบบวงจรพร้อมกับวาดวงจรที่ใช้งาน

5 Mid - term Copyright © S.Witthayapradit 2012

6 Mid - term Copyright © S.Witthayapradit 2012

7 Mid - term Copyright © S.Witthayapradit 2012 2.2 จากอุปกรณ์ที่กำหนดให้ ให้ออกแบบวงจรขยายสัญญาณแบบแยกโดด(Isolated Amplifier)กับแหล่งจ่ายกำลังงาน สำหรับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

8 Mid - term Copyright © S.Witthayapradit 2012 3. จากสเปกตรัมของสัญญาณคลื่นหัวใจที่กำหนดให้ ให้ออกแบบวงจรกรองแถบความถี่หยุดผ่านแบบทีคู่(Twin-T) สำหรับขจัดความถี่สอดแทรกในคลื่นไฟฟ้าหัว

9 Mid - term Copyright © S.Witthayapradit 2012 50Hz 30dB

10 Mid - term C2 + - C3 C1 R1 R3 R4 Vs R2 R5
C1 R1 R3 R4 Vs R2 R5 Copyright © S.Witthayapradit 2012

11 Mid - term Copyright © S.Witthayapradit 2012 ID MID FE 13 14 21 20 26 29 30 4 19 27 28

12 Assignment : Hearing Aids
Copyright © S.Witthayapradit 2012

13 Pre - Amplifier Copyright © S.Witthayapradit 2012

14 Pre - Amplifier Top Layer Top Overlay
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Top Layer Top Overlay

15 Filter & Gain Adj. Copyright © S.Witthayapradit 2012

16 Filter & Gain Adj. Copyright © S.Witthayapradit 2012

17 Power Amplifier Low RF Susceptibility DirectDrive Stereo Headphone
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Low RF Susceptibility DirectDrive Stereo Headphone Amplifier with 1.8V Compatible Shutdown

18 Power Amplifier Low RF Susceptibility DirectDrive Stereo Headphone
Copyright © S.Witthayapradit 2012 Low RF Susceptibility DirectDrive Stereo Headphone Amplifier with 1.8V Compatible Shutdown

19 Components Copyright © S.Witthayapradit 2012

20 Hearing Aids Copyright © S.Witthayapradit 2012 Battery

21 The End Mid-Term & Assignment Q & A สุริยา วิทยาประดิษฐ์ EEET0470
Biomedical Electronics Rev.13.01 Mid-Term & Assignment The End Q & A สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile :


ดาวน์โหลด ppt Mid-Term & Assignment สุริยา วิทยาประดิษฐ์ EEET0470

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google