งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rev.13.01. Copyright © S.Witthayapradit 2012 1. ให้บอกชื่อทางการแพทย์ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อของสัญญาณขั้วไฟฟ้าดังต่อไปนี้ A. Electrocardiogram(ECG,EKG)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rev.13.01. Copyright © S.Witthayapradit 2012 1. ให้บอกชื่อทางการแพทย์ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อของสัญญาณขั้วไฟฟ้าดังต่อไปนี้ A. Electrocardiogram(ECG,EKG)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rev.13.01

2 Copyright © S.Witthayapradit 2012 1. ให้บอกชื่อทางการแพทย์ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อของสัญญาณขั้วไฟฟ้าดังต่อไปนี้ A. Electrocardiogram(ECG,EKG) B. Electroencephalogram(EEG) C. Electromyogram(EMG) D. Electrooculogram(EOG)

3 Copyright © S.Witthayapradit 2012 2. ให้ออกแบบวงจรขยายสัญญาณสำหรับ การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2.1 ออกแบบวงจรขยายสัญญาณอินสทรูเมนเตชัน (Instrumentation Amplifier) กำหนดให้มีอัตรา ขายสัญญาณเท่ากับ 60dB จงแสดงวิธีออกแบบ วงจรพร้อมกับวาดวงจรที่ใช้งาน

4 Copyright © S.Witthayapradit 2012 2. ให้ออกแบบวงจรขยายสัญญาณสำหรับ การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2.1 ออกแบบวงจรขยายสัญญาณอินสทรูเมนเตชัน (Instrumentation Amplifier) กำหนดให้มีอัตรา ขายสัญญาณเท่ากับ 60dB จงแสดงวิธีออกแบบ วงจรพร้อมกับวาดวงจรที่ใช้งาน

5 Copyright © S.Witthayapradit 2012

6

7 2.2 จากอุปกรณ์ที่กำหนดให้ ให้ออกแบบ วงจรขยายสัญญาณแบบแยกโดด (Isolated Amplifier) กับแหล่งจ่ายกำลังงาน สำหรับการวัด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

8 Copyright © S.Witthayapradit 2012 3. จากสเปกตรัมของสัญญาณคลื่นหัวใจที่ กำหนดให้ ให้ออกแบบวงจรกรองแถบความถี่หยุด ผ่านแบบทีคู่ (Twin-T) สำหรับขจัดความถี่ สอดแทรกในคลื่นไฟฟ้าหัว

9 Copyright © S.Witthayapradit 2012 50Hz 30dB

10

11 IDMIDIDMID 5011110591FE531111016213 511111014614531111028913 531111001521531111045220 531111004226531125000929 531111005726531125001030 53111100634531125008719 531111007327531125009328 531111013221

12 Copyright © S.Witthayapradit 2012

13

14 Top Layer Top Overlay

15 Copyright © S.Witthayapradit 2012

16

17 Low RF Susceptibility DirectDrive Stereo Headphone Amplifier with 1.8V Compatible Shutdown

18 Copyright © S.Witthayapradit 2012 Low RF Susceptibility DirectDrive Stereo Headphone Amplifier with 1.8V Compatible Shutdown

19 Copyright © S.Witthayapradit 2012

20 Battery

21 Rev.13.01


ดาวน์โหลด ppt Rev.13.01. Copyright © S.Witthayapradit 2012 1. ให้บอกชื่อทางการแพทย์ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อของสัญญาณขั้วไฟฟ้าดังต่อไปนี้ A. Electrocardiogram(ECG,EKG)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google