งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 การเลือกใช้อุปกรณ์ เขียนแบบ (The Selection and Use of Instruments) อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 การเลือกใช้อุปกรณ์ เขียนแบบ (The Selection and Use of Instruments) อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 การเลือกใช้อุปกรณ์ เขียนแบบ (The Selection and Use of Instruments)
อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 1.1 กระดานรองเขียนแบบ (Drawing Board)
โต๊ะเขียนแบบมาตรฐาน - สั่งทำขึ้นหรือ - ทำเองกระดานรองเขียนแบบแทนก็ได้

3 1.1 โต๊ะเขียนแบบมือถือ (กระดานรองสเก็ต Drawing)

4 1.1 โต๊ะเขียนแบบมือถือ (กระดานรองสเก็ต Drawing)

5 1.1 โต๊ะเขียนแบบมือถือ (กระดานรองสเก็ต Drawing)

6 1.2 ไม้ที (T-Square)

7 1.2 ไม้ที (T-Square)

8 1.2 ไม้ที (T-Square)

9 1.2 ไม้ที (T-Square)

10 1.3 ฉากสามเหลี่ยม (Triangle 45,30-60 องศา)

11 1.3 ฉากสามเหลี่ยม (Triangle 45,30-60 องศา)

12 1.3 ฉากสามเหลี่ยม (Triangle 45,30-60 องศา)

13 1.4 วงเวียน (Compasses)

14 1.4 วงเวียน (Compasses)

15 1.4 วงเวียน (Compasses)

16 1.5 ดินสอ เขียนแบบ (Drawing Pencils)

17 1.5 ดินสอ เขียนแบบ (Drawing Pencils)

18 1.6 ปากกา เขียนแบบ (Drawing Pens)

19 1.7 บรรทัดโค้ง (Curves)

20 แบบฝึกหัดที่ 1


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 การเลือกใช้อุปกรณ์ เขียนแบบ (The Selection and Use of Instruments) อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google