งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 การเลือกใช้อุปกรณ์ เขียนแบบ (The Selection and Use of Instruments) การเลือกใช้อุปกรณ์ เขียนแบบ อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 การเลือกใช้อุปกรณ์ เขียนแบบ (The Selection and Use of Instruments) การเลือกใช้อุปกรณ์ เขียนแบบ อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 การเลือกใช้อุปกรณ์ เขียนแบบ (The Selection and Use of Instruments) การเลือกใช้อุปกรณ์ เขียนแบบ อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 1.1 กระดานรองเขียนแบบ (Drawing Board) โต๊ะเขียนแบบมาตรฐาน - สั่งทำขึ้นหรือ - ทำเองกระดานรอง เขียนแบบแทนก็ได้

3 1.1 โต๊ะเขียนแบบมือถือ ( กระดาน รองสเก็ต Drawing)

4

5

6 1.2 ไม้ที (T-Square)

7

8

9

10 1.3 ฉากสามเหลี่ยม (Triangle 45,30-60 องศา )

11

12

13 1.4 วงเวียน ( Compasses )

14

15

16 1.5 ดินสอ เขียนแบบ ( Drawing Pencils )

17

18 1.6 ปากกา เขียนแบบ ( Drawing Pens )

19 1.7 บรรทัดโค้ง ( Curves )

20 แบบฝึกหัดที่ 1 แบบฝึกหัดที่ 1


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 การเลือกใช้อุปกรณ์ เขียนแบบ (The Selection and Use of Instruments) การเลือกใช้อุปกรณ์ เขียนแบบ อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google