งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชา ภาษาญี่ปุ่น ยินดีต้อนรับ วิชา JP 171 แนะนำ ผู้สอน 1. ผศ. สุเทพ น้อมสวัสดิ์ ( ผู้ประสานงาน ) 2. รศ. อาทร ฟุ้งธรรมสาร 3. อาจารย์ Yahagi Chieru.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชา ภาษาญี่ปุ่น ยินดีต้อนรับ วิชา JP 171 แนะนำ ผู้สอน 1. ผศ. สุเทพ น้อมสวัสดิ์ ( ผู้ประสานงาน ) 2. รศ. อาทร ฟุ้งธรรมสาร 3. อาจารย์ Yahagi Chieru."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาควิชา ภาษาญี่ปุ่น ยินดีต้อนรับ

3 วิชา JP 171

4 แนะนำ ผู้สอน 1. ผศ. สุเทพ น้อมสวัสดิ์ ( ผู้ประสานงาน ) 2. รศ. อาทร ฟุ้งธรรมสาร 3. อาจารย์ Yahagi Chieru ( อ. ประจำ ) 4. อาจารย์ Kazumi ศรีจักรวาล ( อ. ประจำ )

5 จำนวนรับเข้า วิชาเอก 1. มีพื้น ( ใช้ภาษาญี่ปุ่นสอบเข้า มา ) 25 คน โดยการสอบ วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 47 ให้มาลงชื่อที่ที่ทำการคณะศิลป ศาสตร์ ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 30 มิ. ย.47

6 2. ไม่มีพื้น 25 คน มีเกณฑ์ ดังนี้ 1. คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 3. คะแนน GPA รวมวิชาปี 1 ภาค ที่ 1 4. สัมภาษณ์ อาจใช้ทั้ง 4 ข้อ หรือมีการ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2. คะแนนวิชา JP171

7 วัน สอบ 1. เสาร์ที่ 24 ก. ค. 47 2. เสาร์ที่ 28 ส. ค. 47 3. เสาร์ที่ 25 ก. ย. 47

8 5. ตำรา 1. ตำรา JP171 ราคา 140 บาท 2. อธิยายไวยากรณ์ราคา 55 บาท 3. แบบฝึกหัดคันจิราคา 40 บาท 4. แบบฝึกหัดไวยากรณ์ราคา 20 บาท รวม 255 บาท * อุปกรณ์ที่แจกฟรี 1. CD คำศัพท์ รูป ประโยค และบทสนทนา บท ที่ 1-8 1 แผ่น 2. ชีทการบ้านคัดอักษร 9 แผ่น

9 ตำราที่ต้อง ใช้วันนี้ แบบฝึกหัดคัดอักษร ราคา 30 บาท แถมชีท 9 แผ่น

10 ก่อนอื่นให้นักศึกษา เขียน เลขทะเบียนตาม SEC ที่ลงเรียน ซึ่งมี 2 SEC คือ 1.81/02 2.81/03 แล้วดูการแบ่งห้องพรุ่งนี้ ( วัน อังคาร )


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชา ภาษาญี่ปุ่น ยินดีต้อนรับ วิชา JP 171 แนะนำ ผู้สอน 1. ผศ. สุเทพ น้อมสวัสดิ์ ( ผู้ประสานงาน ) 2. รศ. อาทร ฟุ้งธรรมสาร 3. อาจารย์ Yahagi Chieru.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google