งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขนาดเนื้อที่ห้องเรียนมี 3 ขนาด 1. ขนาดเล็กกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร 2. ขนาดกลางกว้าง 7 เมตร ยาว 9 เมตร 3. ขนาดใหญ่กว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขนาดเนื้อที่ห้องเรียนมี 3 ขนาด 1. ขนาดเล็กกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร 2. ขนาดกลางกว้าง 7 เมตร ยาว 9 เมตร 3. ขนาดใหญ่กว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ขนาดเนื้อที่ห้องเรียนมี 3 ขนาด 1. ขนาดเล็กกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร 2. ขนาดกลางกว้าง 7 เมตร ยาว 9 เมตร 3. ขนาดใหญ่กว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร

4 โต๊ะเรียนกว้าง 60 ซม. ยาว 40 ซม. สูง 75 ซม. และม้านั่งกว้าง 40 ซม. ยาว 45 ซม. สูง 85 ซม. ที่นั่ง สูงจากพื้น 45 ซม.

5 การจัดโต๊ะเรียนมี 4 แบบ 1. การจัดโต๊ะเรียนสำหรับ ฟังการบรรยายหรือทำงาน ตามลำพัง

6 2. การจัดโต๊ะเรียนสำหรับการ อภิปรายหมู่

7 3. การจัดโต๊ะเรียนสำหรับ การทำงานกลุ่ม

8 4. การจัดโต๊ะเรียนสำหรับ การสาธิตหรือ แสดงบทบาทสมมุติ

9 สีภายในห้องเรียนควร เป็นสีโทนอ่อน เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดความรู้สึกผ่อน คลาย

10 นักจิตวิทยาและจักษุ แพทย์มีความเห็นว่า ควรใช้ กระดานสีเขียวเข้มแทนสีดำ และใช้ชอล์คสีเหลือง จะทำ ให้มีความรู้สึกนุ่มนวลสบายตา กระดานควรจะต้องอยู่ในระดับ สายตาในขณะนั่ง

11 ควรมีแสงสว่าง พอเหมาะ เพื่อช่วยให้ ผู้เรียนอ่านหนังสือได้ ชัดเจน เพื่อเป็นการถนอม สายตา ควรใช้ไฟฟ้าช่วย ถ้ามีแสงสว่างน้อยเกินไป

12 ควรมีประตูและ หน้าต่างเพียงพอหรืออาจ ติดตั้งพัดลม เพื่อให้มีการ ถ่ายเทอากาศ ได้ดีมากยิ่งขึ้น

13 มีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร

14


ดาวน์โหลด ppt ขนาดเนื้อที่ห้องเรียนมี 3 ขนาด 1. ขนาดเล็กกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร 2. ขนาดกลางกว้าง 7 เมตร ยาว 9 เมตร 3. ขนาดใหญ่กว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google