งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาระหน้าที่ในออกแบบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สนใจในโปรแกรม MS Access ประยุกต์ใช้โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาระหน้าที่ในออกแบบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สนใจในโปรแกรม MS Access ประยุกต์ใช้โปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาระหน้าที่ในออกแบบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สนใจในโปรแกรม MS Access ประยุกต์ใช้โปรแกรม

3 กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว สามารถดึงข้อมูล ออกมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่าย สะดวกรวดเร็วในการค้นหาและสั่งพิมพ์ สามารถประยุกต์ใช้กับการจัดประชุม อบรม สัมมนาได้อย่างง่ายดาย

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 การพิมพ์จดหมายถึงโรงเรียน / ผู้เข้าอบรม ในกรณีต่าง ๆ เช่น หนังสือเชิญชวน หนังสือตอบรับการเข้าร่วมอบรม การค้นหารายละเอียดอื่น ๆ ของผู้เข้าร่วมอบรม เช่น สถานที่ติดต่อ, คุณวุฒิ สาขา สถาบันที่จบ, จำนวนผู้รับประทานอาหารไทยพุทธ มุสลิม การจัดห้องพัก โดยให้โปรแกรมคำนวณตามเงื่อนไขที่เรา กำหนด การนำเข้าระบบ online เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามสิทธิ์ที่ ตัวเองได้รับ

20


ดาวน์โหลด ppt ภาระหน้าที่ในออกแบบ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สนใจในโปรแกรม MS Access ประยุกต์ใช้โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google