งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษา ในทาง ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษา ในทาง ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษา ในทาง ธุรกิจ

2 “ภาษา” หมายถึง เสียงหรือกิริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้, คำพูด, ถ้อยคำที่ใช้พูดกัน

3 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
1. วัจนภาษา (Verbal Language) 2. อวัจนภาษา (Non-Verbal Language)

4 ระดับของภาษาที่ใช้ ในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ระดับของภาษาที่ใช้ ในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1. ภาษาเป็นทางการ มีลักษณะถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของภาษา ใช้เขียนเรื่องที่เป็นทางการ เช่น รายงานทางวิชาการ ตำรา เอกสารวิชาการ ตำรา

5 ระดับของภาษาที่ใช้ ในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ระดับของภาษาที่ใช้ ในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2. ภาษาที่ไม่เป็นทางการ ภาษาที่ใช้สนทนากันทั่วไปในชีวิตประจำวันในหมู่คนที่รู้จักสนิทสนมกัน ถ้าใช้ในงานเขียนก็ใช้ในเรื่องที่ไม่เป็นทางการ เช่น จดหมายส่วนตัว เอกสารประชาสัมพันธ์

6 ระดับของภาษาที่ใช้ ในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ระดับของภาษาที่ใช้ ในการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3. ภาษากึ่งทางการ ภาษาในระดับภาษาก้ำกึ่งกัน มีลักษณะเป็นภาษาค่อนข้างทางการ หรือค่อนข้างไม่เป็นทางการ

7 ภาษาที่ใช้เขียนในงานธุรกิจ
กะทัดรัด ชัดเจน ถูกต้อง สุภาพ เหมาะสม

8 ลองมาช่วยกันแก้ไขประโยคเหล่านี้สิคะ
ดิฉันรู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำธุรกิจกับคุณ ดิฉันยินดีอย่างยิ่งที่ได้ทำธุรกิจกับคุณ

9 ลองมาช่วยกันแก้ไขประโยคเหล่านี้สิคะ
ร้านโลตัสขอสั่งซื้อสินค้าเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาว 20 คู่ ขอให้จัดส่งมาให้ที่ร้านด่วน ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ร้านโลตัสขอสั่งซื้อรองเท้าผ้าใบ “แพน” รุ่น 132 สีขาว จำนวน 20 คู่ ขอให้ท่านทาง พกง.ภายในวันที่ 15 กันยายน 2544 พร้อมกันนี้ได้แนบธนาณัติจำนวนเงิน 4,500 บาทมาแล้วด้วย

10 ลองมาช่วยกันแก้ไขประโยคเหล่านี้สิคะ
บริษัทยังหาตัวผู้ที่จะมาทำหน้าที่ผู้จัดการไม่ได้ จึงมอบให้ผู้ช่วยผู้จัดการรักษาการณ์แทน บริษัทยังหาตัวผู้ที่จะมาทำหน้าที่ผู้จัดการไม่ได้ จึงมอบให้ผู้ช่วยผู้จัดการรักษาการแทน

11 ลองมาช่วยกันแก้ไขประโยคเหล่านี้สิคะ
สถาบันการเงินภายใต้การดูแลของรัฐบาลเลิกกิจการไปหลายแห่งแล้ว สถาบันการเงินรัฐบาลดูแลอยู่เลิกกิจการไปหลายแห่งแล้ว

12 ลองมาช่วยกันแก้ไขประโยคเหล่านี้สิคะ
สามบริษัทใหญ่ ร่วมมือกันจัดงานวิ่งการกุศลครั้งนี้ บริษัทใหญ่สามบริษัท ร่วมมือกันจัดงานวิ่งการกุศลครั้งนี้

13 ลองมาช่วยกันแก้ไขประโยคเหล่านี้สิคะ
นิทรรศการจะได้รับการจัดโดยสโมสรนักศึกษาในวันจันทร์หน้า สโมสรนักศึกษาจะจัดนิทรรศการขึ้นในวันจันทร์หน้า

14 ลองมาช่วยกันแก้ไขประโยคเหล่านี้สิคะ
บริษัทยินดีที่ท่านให้คำแนะนำที่ดีแก่บริษัทในเรื่องที่ส่งรายการสินค้ามาให้ท่านช้ากว่ากำหนด บริษัทคงได้พบท่านอีก บริษัทขอขอบคุณที่ท่านได้กรุณาให้คำแนะนำที่ดีแก่บริษัทและขออภัยที่ได้ส่งรายการสินค้ามาให้ท่านช้ากว่ากำหนด บริษัทหวังคงจะได้รับใช้ท่านอีกในโอกาสต่อไป

15 ลองมาช่วยกันแก้ไขประโยคเหล่านี้สิคะ
เราขอแจ้งให้ทราบว่าใบสั่งซื้อของท่านที่ส่งมานั้น แจ้งรายการมาไม่ครบ และยังไม่บอกว่าจะชำระค่าสินค้าอย่างไร เราจึงยังไม่ส่งสินค้าให้ท่าน ถ้าท่านต้องการสินค้าของเราจริงๆก็จงเขียนใบสั่งซื้อให้ชัดเจนกว่านี้ และส่งรายละเอียดในเรื่องการจ่ายเงินมาด้วย

16 ลองมาช่วยกันแก้ไขประโยคเหล่านี้สิคะ
บริษัทขอขอบคุณที่ท่านได้กรุณาสั่งซื้อสินค้าของบริษัท แต่เนื่องจากใบสั่งซื้อของท่านยังไม่ให้รายละเอียดในการสั่งซื้อเพียงพอ บริษัทจึงยังไม่สามารถส่งสินค้าให้ท่านได้ ขอให้ท่านกรุณาส่งรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นของสินค้า และการชำระเงินเพิ่มเติมมาด้วยเพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งสินค้าให้ท่านต่อไป

17 สาระ การเสนอสาระและความคิด
ส่วนสำคัญ ข้อใหญ่ใจความ สาระที่เสนออาจเป็นเรื่องราว ข้อเท็จจริง และความรู้ทั่วไป หรือความรู้ในวงวิชาการเฉพาะด้าน หรือเฉพาะสาขาอาชีพ

18 ความคิด การเสนอสาระและความคิด
คำวิจารณ์ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

19 ข้อควรคำนึงในการเสนอสาระ
ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบ ความชัดเจน

20 ลักษณะการเสนอความคิด
การวิจารณ์ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ภาษา ในทาง ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google