งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

N = North = ทิศเหนือ E = East = ทิศตะวันออก W = West = ทิศตะวันตก S = South = ทิศใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "N = North = ทิศเหนือ E = East = ทิศตะวันออก W = West = ทิศตะวันตก S = South = ทิศใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 N = North = ทิศเหนือ E = East = ทิศตะวันออก W = West = ทิศตะวันตก S = South = ทิศใต้

4 1. ข้อเท็จจริง (Fact) 2. เหตุการณ์ (Events) 3. ข้อคิดเห็น (Opinions)

5 1. ความรวดเร็ว 2. ความ ใกล้ชิด 3. ความเด่น

6 4. ผลกระทบ 5. ความมี เงื่อนงำ 6. ความแปลก

7 7. ความขัดแย้ง 8. องค์ประกอบ เกี่ยวกับเพศ 9. อารมณ์ 10. ความก้าวหน้า

8 1. ความ ถูกต้อง 2. ความสมดุล 3. การไม่เอา ตัวใส่ในข่าว

9 4. ความ กะทัดรัด และ ชัดเจน และ ชัดเจน 5. เรื่องของ เวลา

10 โครงสร้าง ของข่าว • พาดหัวข่าว (Headline) • ความนำ (Lead)

11 พลตำรวจตรีปรีชา เกิด มี หัวหน้ากองทะเบียน กรมตำรวจ ให้สัมภาษณ์ กับผู้แทนหนังสือพิมพ์ ว่า เจ้าของรถที่เสียภาษี ประจำปีนี้จะยังไม่ได้ ป้ายวงกลม แต่เจ้ารถ อาจใช้ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานแทนได้เป็น การชั่วคราว

12 เมื่อวันที่ 21 เดือนนี้ พล ตำรวจตรีปรีชา เกิดมี หัวหน้ากองทะเบียน กรมตำรวจ ให้สัมภาษณ์ กับผู้แทนหนังสือพิมพ์ ว่า เจ้าของรถที่เสียภาษี ประจำปีนี้จะยังไม่ได้ ป้ายวงกลม แต่เจ้ารถ อาจใช้ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานแทนได้เป็น การชั่วคราว

13 พลตำรวจตรีปรีชา เกิด มี หัวหน้ากองทะเบียน กรมตำรวจ ให้สัมภาษณ์ กับผู้แทนหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ 21 เดือนนี้ ว่า เจ้าของรถที่เสียภาษี ประจำปีนี้จะยังไม่ได้ ป้ายวงกลม แต่เจ้ารถ อาจใช้ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐานแทนได้เป็น การชั่วคราว

14 โครงสร้าง ของข่าว • พาดหัวข่าว (Headline) • ความนำ (Lead) • เนื้อเรื่อง (Body)

15 หัวหน้ากองทะเบียนชี้แจง ถึงสาเหตุที่จ่ายป้าย วงกลมให้แก่เจ้าของรถ ล่าช้า ว่าเป็นเพราะโรง พิมพ์ส่วนท้องถิ่นของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้รับ งานไปพิมพ์ได้พิมพ์ป้าย วงกลมผิดขนาด กอง ทะเบียนได้ให้พิมพ์ใหม่ ดังนั้นจึงทำให้การจ่าย ป้ายวงกลมให้กับเจ้าของ รถล่าช้า

16 1. การระบุวันเวลา - ห้ามใช้คำว่า “ วานนี้ ” / “ พรุ่งนี้ - ใช้ “ วันที่ ” นำหน้า - ระบุเป็นปีพุทธศักราช

17 2. การระบุชื่อ บุคคล / สถานที่ - ชื่อบุคคลกล่าวถึง ครั้งแรกให้ระบุ นามสกุลด้วย - ระบุยศหรือ บรรดาศักดิ์ทุกครั้ง - ใช้คำนำหน้าชื่อ เสมอ

18 3. การใช้ตัวเลข - จำนวนตั้งแต่ 10 ขึ้น ไปเขียนเป็นตัวเลข - บอกลำดับที่ วันที่ เลขที่

19 ทีมฟุตบอลไทยชนะ พม่า 4 ประตู ต่อ 2 สินค้าห้างโลโซลดราคา รับลมหนาว 50 % เปิดรับสมัครตั้งแต่ 8.30 น. - 9.00 น.

20 ประชากรไทยมีมากกว่า หกสิบล้านคนแล้ว สิบสองประเทศในภูมิภาค เอเซียกำหนดจะเปิด ประชุมว่าด้วยการ แก้ปัญหาการจราจรใน เมืองใหญ่ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ขวบควรรับวัคซีน

21 4. เบ็ดเตล็ด - ยศทหารตำรวจให้ใช้ ตัวย่อ - ชื่อส่วนราชการ / ห้าง ร้าน ห้ามย่อ - คำว่า “ เปอร์เซ็นต์ ใช้ เครื่องหมาย %


ดาวน์โหลด ppt N = North = ทิศเหนือ E = East = ทิศตะวันออก W = West = ทิศตะวันตก S = South = ทิศใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google