งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขโรมัน เลขอา รบิก ค่าของ ตัวเลข I1 หนึ่ง II2 สอง III3 สาม IV4 สี่ V5 ห้า VI6 หก VII7 เจ็ด VIII8 แปด IX9 เก้า X10 สิบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขโรมัน เลขอา รบิก ค่าของ ตัวเลข I1 หนึ่ง II2 สอง III3 สาม IV4 สี่ V5 ห้า VI6 หก VII7 เจ็ด VIII8 แปด IX9 เก้า X10 สิบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เลขโรมัน เลขอา รบิก ค่าของ ตัวเลข I1 หนึ่ง II2 สอง III3 สาม IV4 สี่ V5 ห้า VI6 หก VII7 เจ็ด VIII8 แปด IX9 เก้า X10 สิบ

3 จำนวนที่มีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญลักษณ์ ดังกล่าว จะเขียน บาร์ ( ขีด ) ไว้บนสัญลักษณ์เหล่านี้ ซึ่งหากบาร์ถูกกำหนดไว้บน สัญลักษณ์ใด สัญลักษณ์นั้นจะแทนจำนวนซึ่งมีค่า เท่ากับสัญลักษณ์นั้นคูณด้วย 1,000 เช่น มีค่าเท่ากับ 5 × 1,000 = 5,000 มีค่าเท่ากับ 10 × 1,000 = 10,000 มีค่าเท่ากับ 50 × 1,000 = 50,000 มีค่าเท่ากับ 100 × 1,000 = 100,000 มีค่าเท่ากับ 500 × 1,000 = 500,000 มีค่าเท่ากับ 1,000 × 1,000 = 1,000,000 โดยปกติแล้ว การเขียนเลขโรมันจะไม่เขียนสัญลักษณ์ เดียวกันอยู่ติดกันตั้งแต่ 4 ตัวขึ้นไป ยกเว้นบนหน้าปัด นาฬิกา ที่จะใช้ IIII แทนเวลา 4 นาฬิกาหรือ 16 นาฬิกา เพื่อป้องกันความสับสนในการอ่านเวลา ตัวเลข โรมัน IVXLCDM ตัวเลข ฮินดู อารบิก 151050100500 100 0

4 การเขียนตัวเลขโรมัน การเขียนตัวเลขโรมัน การเขียนตัวเลขโรมันแทนจำนวนต่างๆ มีข้อจำกัดดังนี้ 1. เขียนสัญลักษณ์แต่ละตัวเรียงกันได้ไม่เกิน 3 ตัว 2. ถ้าเขียนตัวเลขที่มีค่าน้อยไว้ด้านซ้ายมือของตัวเลขที่มีค่ามากกว่า ให้ นำค่าของตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าลบ ออกจากตัวเลขที่มีค่ามาก เช่น IV= 5 - 1= 4 XC= 100 - 10= 90 CM= 100 - 100= 900 3. ถ้าเขียนตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าไว้ด้านขวามือของตัวเลขที่มีค่ามากกว่า ให้ นำค่าของตัวเลขทั้งหมดมารวมกัน เช่น VI= 5 + 1= 6 CXX= 100 + 10 + 10=120 DLXI= 500 + 50 + 10 + 1= 561

5 XCV=95 CVII=107 DCCI=701 CDLIV=454 CCCXL=340 ทำ เสร็จ แล้ว...

6 ถ้าเข้าใจและทำ แบบฝึกหัดได้แล้ว...... ก็ลงมือทำ แบบทดสอบหลังเรียน (Post – Test) ได้เลยนะคะ...Q(>,<)/


ดาวน์โหลด ppt เลขโรมัน เลขอา รบิก ค่าของ ตัวเลข I1 หนึ่ง II2 สอง III3 สาม IV4 สี่ V5 ห้า VI6 หก VII7 เจ็ด VIII8 แปด IX9 เก้า X10 สิบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google