งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

25 สตางค์ ( เหรียญสลึง ) 50 สตางค์ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "25 สตางค์ ( เหรียญสลึง ) 50 สตางค์ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 25 สตางค์ ( เหรียญสลึง ) 50 สตางค์ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท

3  20 บาท   20 บาท 50 บาท 100 บาท   1,000 บาท  500 บาท 1000 บาท

4

5

6

7 จากรูป ธนบัตรใบละ 1,000 บาท 500 บาท 100 บาท 50 บาท 20 บาท กับ เหรียญ 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ รวมเป็นเงิน 1,688 บาท 75 สตางค์

8  การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดคั่นระหว่าง บาทกับสตางค์ เช่น ซอสปรุงรสราคาขวดละ 35 บาท 75 สตางค์ เขียนจำนวนเงินได้เป็น 35.75 บาท อ่านว่า สามสิบห้าบาท เจ็ดสิบห้าสตางค์  หรือ จำนวนเงิน 130 บาท 25 สตางค์ เขียน 130.25 บาท อ่านว่า หนึ่งร้อย สามสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์

9 เงิน 100 สตางค์ เท่ากับ 1 บาท เงิน 450 สตางค์ เขียนเป็น เงินได้เป็น 4.50 บาท อ่านว่า สี่บาทห้า สิบสตางค์ ตัวเลขที่อยู่หน้าจุด บอก จำนวนเงินเป็นบาท ตัวเลขที่อยู่หลังจุด บอกจำนวนเงินเป็น สตางค์

10  ในการเปรียบเทียบจำนวนเงิน ให้ เปรียบเทียบจำนวนบาทก่อน ถ้าเท่ากันจึงเปรียบเทียบจำนวนสตางค์ 150.50 บาท 150.75 บาท  ดอกไม้สองช่อ มีจำนวนเงินเป็นบาท เท่ากัน คือ 150 บาท แต่จำนวนเงินเป็น สตางค์ไม่เท่ากัน 50 สตางค์ น้อยกว่า 75 สตางค์ แสดงว่า 150.50 บาท น้อยกว่า 150.75 บาท หรือ 150.75 บาทมากกว่า 150.50 บาท

11  การบันทึกรายรับและรายจ่าย จะช่วยให้เรา ตรวจสอบได้ว่าใช้จ่ายเงินไปเหมาะสมเพียงใด วัน เดือน ปีรายการ รายรับ ( บาท ) รายจ่ าย ( บาท ) คงเห ลือ ( บาท ) 5 ธันวาคม 2554 คุณพ่อให้เงิน 500.0 0 - 6 ธันวาคม 2554 ซื้ออุปกรณ์การวัด ซื้อไอศกรีม ---- 54.50 9.25 445.5 0 436.2 5 8 ธันวาคม 2554 คุณแม่ให้เงิน ซื้อหนังสือนิทาน 100.0 0 - 25.00 536.2 5 511.2 5 รวม 600.0 0 88.75511.2 5


ดาวน์โหลด ppt 25 สตางค์ ( เหรียญสลึง ) 50 สตางค์ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google