งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่องเงินและการบันทึกรายรับ - รายจ่าย

2 เงินและการบันทึกรายรับ - รายจ่าย
ชนิดของเงิน 25 สตางค์(เหรียญสลึง) สตางค์ บาท 2 บาท บาท บาท 1. เงินเหรียญ

3 2. เงินธนบัตร 20 บาท 20 บาท บาท บาท 1,000 บาท บาท บาท

4 การแลกเงินเหรียญ

5 การแลกธนบัตร

6 หรือธนบัตรใบละ 100 บาท

7 จากรูป ธนบัตรใบละ 1,000 บาท 500 บาท 100 บาท 50 บาท 20 บาท กับ เหรียญ 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ รวมเป็นเงิน 1,688 บาท 75 สตางค์ การรวมเงิน

8 การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดคั่นระหว่างบาทกับสตางค์ เช่น ซอสปรุงรสราคาขวดละ 35 บาท 75 สตางค์ เขียนจำนวนเงินได้เป็น บาท อ่านว่า สามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ หรือ จำนวนเงิน 130 บาท 25 สตางค์ เขียน บาท อ่านว่า หนึ่งร้อยสามสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์

9 หรือ เงิน 100 สตางค์ เท่ากับ 1 บาท
เงิน 100 สตางค์ เท่ากับ 1 บาท เงิน 450 สตางค์ เขียนเป็นเงินได้เป็น บาท อ่านว่า สี่บาทห้าสิบสตางค์ ตัวเลขที่อยู่หน้าจุด บอกจำนวนเงินเป็นบาท ตัวเลขที่อยู่หลังจุด บอกจำนวนเงินเป็นสตางค์ หรือ

10 การเปรียบเทียบจำนวนเงิน
ในการเปรียบเทียบจำนวนเงิน ให้เปรียบเทียบจำนวนบาทก่อน ถ้าเท่ากันจึงเปรียบเทียบจำนวนสตางค์ บาท บาท ดอกไม้สองช่อ มีจำนวนเงินเป็นบาทเท่ากัน คือ 150 บาท แต่จำนวนเงินเป็นสตางค์ไม่เท่ากัน 50 สตางค์ น้อยกว่า 75 สตางค์ แสดงว่า บาท น้อยกว่า บาท หรือ บาทมากกว่า บาท

11 การบันทึกรายรับและรายจ่าย
การบันทึกรายรับและรายจ่าย จะช่วยให้เราตรวจสอบได้ว่าใช้จ่ายเงินไปเหมาะสมเพียงใด วัน เดือน ปี รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 5 ธันวาคม 2554 คุณพ่อให้เงิน 500.00 - 6 ธันวาคม 2554 ซื้ออุปกรณ์การวัด ซื้อไอศกรีม 54.50 9.25 445.50 436.25 8 ธันวาคม 2554 คุณแม่ให้เงิน ซื้อหนังสือนิทาน 100.00 25.00 536.25 511.25 รวม 600.00 88.75


ดาวน์โหลด ppt วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google