งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำความรู้จักและใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำความรู้จักและใช้งาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำความรู้จักและใช้งาน
Microsoft Access 2007

2 รู้จักกับฐานข้อมูล(Database)
Table/File Record Field/Word Byte Bit

3 รู้จักกับฐานข้อมูล(Database)

4 รู้จักกับฐานข้อมูล(Database)
ตัวอย่างฐานข้อมูล รายชื่อพนักงานของบริษัท ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เพศ เงินเดือน เป็นต้น สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ ข้อมูลสินค้าในสต๊อก รายชื่อนักศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ข้อมูลเวลาทำงานของพนักงานทั้งบริษัท รายชื่อ ของหนังสือในห้องสมุด

5 รู้จักกับฐานข้อมูล(Database)
คำศัพท์ที่ควรทราบ ตัวอย่าง Database ที่แสดงรายชื่อพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง Field (ฟิลด์) หมายถึงรายละเอียดย่อย ๆ เช่น ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, เงินเดือนเป็นต้น Record (เร็คคอร์ด) หมายถึง รายละเอียดหรือประวัติของบุคคลหนึ่ง ๆ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เงินเดือน (Record อาจประกอบด้วยหลาย ๆ Field) Table (เทเบิล) หมายถึง รายละเอียดหรือประวัติของพนักงานทั้งบริษัท (Table อาจประกอบด้วยหลาย ๆ Record) Relational Database (รีเรชั่นนอล ดาต้าเบส) หมายถึง Database ประเภทหนึ่ง ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Table

6 รู้จักกับฐานข้อมูล(Database)
เทคนิคในการเลือกฟิลด์กำหนดให้เป็น Primary Key การกำหนด Relationship นั้น ขอให้คุณเริ่มจากค้นหาคำ 2 คำนี้ในตารางให้เจอก่อน Primary Key อยู่ตรงไหน? Foreign Key อยู่ตรงไหน? คำว่า Key ก็หมายถึง Field นั่นเอง เพราะฉะนั้น Primary Key ก็คือ ฟิลด์หลักของตาราง Foreign Key ก็คือ ฟิลด์รองของตาราง

7 รู้จักกับฐานข้อมูล(Database)
ความแตกต่างระหว่าง Primary Key และ Foreign Key ข้อมูลใน Primary Key ตอนเป็น Foreign Key ซ้ำได้ ตารางจะมี Primary Key อันเดียว Foreign Key มีหลายฟิลด์หรือกี่ฟิลด์ก็ได้ หรือไม่มีเลยก็ได้ ข้อมูลในตาราง Primary Key เพิ่มได้ ไม่จำเป็นต้องมีมาก่อน แต่ข้อมูลใน Foreign Key ต้องมีมาก่อน

8 รู้จักกับฐานข้อมูล(Database)
เทคนิคในการเลือก Primary Key ต้องเป็น Unique (No Duplication) ห้ามซ้ำ ไม่มี Data หรือข้อมูลซ้ำกันในแต่ Record ถ้าไม่มีจริง ๆ ก็ใช้ ID ที่เป็นฟิลด์ AutoNumber ของ Access ที่กำหนดให้ Field Size (Small) ถ้ามี 2 ฟิลด์ที่เป็น Unique ให้คิดถึง Field Size เช่น รหัสลูกค้ามี 3 หลัก รหัสบัตร ปชช. มี 13 หลัก เราต้องเลือกฟิลด์เล็ก ๆ เพราะว่าต้องการทำงานให้เร็ว หากเป็น Unique ทั้งคู่ Field Size เท่ากัน ให้ดู Data Type ควรเป็นชนิด Number

9 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

10

11 ฐานข้อมูล(Database) 1. ฐานข้อมูล (Database) คืออะไร 2. ประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูลคืออะไร 3. ข้อเสียของระบบจัดการฐานข้อมูลคืออะไร


ดาวน์โหลด ppt ทำความรู้จักและใช้งาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google