งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พลังแผ่นดินเพื่อ “พ่อหลวง” ของเรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พลังแผ่นดินเพื่อ “พ่อหลวง” ของเรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พลังแผ่นดินเพื่อ “พ่อหลวง” ของเรา
๘๐ พรรษามหาราชา

2

3

4

5

6 อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี ร้อยกรองบทกวีซึ้งกมล ตราบฟากฟ้าครึ้มฝนต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคี เพื่อพ่อแห่งไทย

7 อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี ร้อยกรองบทกวีซึ้งกมล ตราบฟากฟ้าครึ้มฝนต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคี เพื่อพ่อแห่งไทย

8 อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี ร้อยกรองบทกวีซึ้งกมล ตราบฟากฟ้าครึ้มฝนต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคี เพื่อพ่อแห่งไทย

9 เหล่าประชาคารวะสดุดี แผ่นดินนี้มีสุข ด้วยองค์พระทรงชัย บรรดาชาติชนชื่นชมสมใจ ถวายบังคมเทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

10 เหล่าประชาคารวะสดุดี แผ่นดินนี้มีสุข ด้วยองค์พระทรงชัย บรรดาชาติชนชื่นชมสมใจ ถวายบังคมเทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

11 ภักดีถวาย ดวงใจของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราชญ์เปรื่องเรื่องของกีฬา ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทยนับว่าโชคดี

12 ภักดีถวาย ดวงใจของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราชญ์เปรื่องเรื่องของกีฬา ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทยนับว่าโชคดี

13 ภักดีถวาย ดวงใจของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราชญ์เปรื่องเรื่องของกีฬา ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทยนับว่าโชคดี

14 ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

15 ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

16 ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

17

18

19 ภักดีถวาย ดวงใจของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราชญ์เปรื่องเรื่องของกีฬา ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทยนับว่าโชคดี

20 ภักดีถวาย ดวงใจของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราชญ์เปรื่องเรื่องของกีฬา ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทยนับว่าโชคดี

21 ภักดีถวาย ดวงใจของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราชญ์เปรื่องเรื่องของกีฬา ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทยนับว่าโชคดี

22 ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

23 ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

24 ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

25 ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่...คุ้มครองไทย

26

27

28


ดาวน์โหลด ppt พลังแผ่นดินเพื่อ “พ่อหลวง” ของเรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google