งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๘๐ พรรษามหาราชา พลังแผ่นดินเพื่อ “ พ่อ หลวง ” ของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๘๐ พรรษามหาราชา พลังแผ่นดินเพื่อ “ พ่อ หลวง ” ของเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ๘๐ พรรษามหาราชา พลังแผ่นดินเพื่อ “ พ่อ หลวง ” ของเรา

2

3

4

5

6 อัครศิลปิน กรองศาสตร์กรองศิลป์การดนตรี ร้อยกรองบทกวีซึ้งกมล ตราบฟากฟ้าครึ้มฝนต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคี เพื่อพ่อแห่งไทย

7

8

9 เหล่าประชาคารวะสดุดี แผ่นดินนี้มีสุข ด้วยองค์พระทรงชัย บรรดาชาติชนชื่นชมสมใจ ถวายบังคมเทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

10

11 ภักดีถวาย ดวงใจของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราชญ์เปรื่องเรื่องของ กีฬา ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทน แก้ปัญหา ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทยนับว่าโชคดี

12

13

14 ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยง ชีวา เป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

15

16

17

18

19 ภักดีถวาย ดวงใจของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราชญ์เปรื่องเรื่องของ กีฬา ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทน แก้ปัญหา ฝนหลวงฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทยนับว่าโชคดี

20

21

22 ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยง ชีวา เป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

23

24

25 ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่... คุ้มครองไทย

26

27

28 dolridee@thai.co m


ดาวน์โหลด ppt ๘๐ พรรษามหาราชา พลังแผ่นดินเพื่อ “ พ่อ หลวง ” ของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google