งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาของพระเจ้าบอกว่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาของพระเจ้าบอกว่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจาของพระเจ้าบอกว่า
เราต้องกลายเป็น เหมือนเด็กเล็ก ถ้าเราต้องการเข้าใน อาณาจักรสวรรค์

2 ขอให้เด็กฯร้องเพลง นักร้อง José Luis Perales

3 ขอให้เด็กร้องเพลง ร้องเสียงดัง ขอให้โลกฟังเขา
ขอให้ร้องพร้อมกัน และเสียงของเขาถึงดวงอาทิตย์ ความจริงอยู่ในตัวเขา

4 ให้เขาร้อง แทน คนที่ไม่มีโอกาสร้องเพลง เพราะเสียงของเขาถูกดับไปแล้ว
ขอให้เด็กร้องเพลง ทั้งคนที่มี ความสุข และผู้มีความทุกข์ ให้เขาร้อง แทน คนที่ไม่มีโอกาสร้องเพลง เพราะเสียงของเขาถูกดับไปแล้ว

5 หนูร้องให้แม่ได้ยิ้ม
หนูร้องเพื่อชีวิตรอด. หนูร้องเพลงเพื่อให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า และหนูเพื่อไม่ให้ทะเลสกปรก

6 หนูร้องเพื่อคนไม่มีข้าวกิน หนูร้องเพื่อให้รักษาดอกไม้
หนูร้องเพื่อไม่ได้ยินเสียงปืนยาว หนูร้องให้โลกมีความสุข

7 ขอให้เด็กร้องเพลง ร้องเสียงดัง ขอให้โลกฟังเขา
ขอให้ร้องพร้อมกัน และเสียงของเขาถึง ดวงอาทิตย์ ความจริงอยู่ในตัวเขา

8 ให้เขาร้อง แทน คนที่ไม่มีโอกาสร้องเพลง เพราะเสียงของเขาถูกดับไปแล้ว
ขอให้เด็กร้องเพลง ทั้งคนที่มี ความสุข และผู้มีความทุกข์ ให้เขาร้อง แทน คนที่ไม่มีโอกาสร้องเพลง เพราะเสียงของเขาถูกดับไปแล้ว

9 และหนูเพื่อคนที่เขียนบทกวีรัก
และหนูเพื่อไม่ให้ใครดับดวงอาทิตย์ หนูร้องเพื่อให้สวนเป็นสีเขียว และหนูเพื่อคนที่เขียนบทกวีรัก หนูร้องเพื่อคนที่เขียนหนังสือไม่เป็น

10 หนูร้องให้คนได้ยินเสียงหนู
และหนูเพื่อช่วยให้เขาคิด หนูร้องให้คนได้ยินเสียงหนู หนูร้องให้โลกมีความสุข หนูร้องเพื่อคนต้องฟังเสียงหนู

11 ขอให้ร้องพร้อมกัน และเสียงของเขาถึงดวงอาทิตย์ ความจริงอยู่ในตัวเขา
ขอให้เด็กร้องเพลง ทั้งคนที่มี ความสุข และผู้มีความทุกข์ ขอให้ร้องพร้อมกัน และเสียงของเขาถึงดวงอาทิตย์ ความจริงอยู่ในตัวเขา

12 ขอให้เด็กร้องเพลง ทั้งคนที่มี ความสุข และผู้มีความทุกข์
ขอให้เด็กร้องเพลง ทั้งคนที่มี ความสุข และผู้มีความทุกข์ ให้เขาร้อง แทน คนที่ไม่มีโอกาสร้องเพลง เพราะเสียงของเขาถูกดับไปแล้ว

13 ขอให้เด็กร้องเพลง ร้องเสียงดัง ขอให้โลกฟังเขา
ขอให้ร้องพร้อมกัน และ เสียงของเขาถึงดวงอาทิตย์ ความจริงอยู่ในตัวเขา

14 ขอให้เด็กร้องเพลง ทั้งคนที่มี ความสุข และผู้มีความทุกข์
ขอให้เด็กร้องเพลง ทั้งคนที่มี ความสุข และผู้มีความทุกข์ ให้เขาร้อง แทน คนที่ ไม่มีโอกาสร้องเพลง เพราะเสียงของเขาถูกดับ ไปแล้ว

15 ขอพระเป็นเจ้าทรงอวยพรท่าน ขอให้ท่านมีความสุขวันนี้
Juan Carlos & Maggie López


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาของพระเจ้าบอกว่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google