งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาของพระเจ้าบอกว่า เราต้องกลายเป็น เหมือนเด็กเล็ก ถ้าเราต้องการเข้าใน อาณาจักรสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาของพระเจ้าบอกว่า เราต้องกลายเป็น เหมือนเด็กเล็ก ถ้าเราต้องการเข้าใน อาณาจักรสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาของพระเจ้าบอกว่า เราต้องกลายเป็น เหมือนเด็กเล็ก ถ้าเราต้องการเข้าใน อาณาจักรสวรรค์

3

4 ขอให้เด็กร้องเพลง ร้องเสียงดัง ขอให้โลกฟังเขา ขอให้ร้องพร้อมกัน และ เสียงของเขาถึงดวง อาทิตย์ ความจริงอยู่ในตัวเขา ขอให้ร้องพร้อมกัน และ เสียงของเขาถึงดวง อาทิตย์ ความจริงอยู่ในตัวเขา

5 ขอให้เด็กร้องเพลง ทั้ง คนที่มี ความสุข และผู้มี ความทุกข์ ให้เขาร้อง แทน คนที่ ไม่มีโอกาสร้องเพลง เพราะเสียงของเขาถูก ดับไปแล้ว

6 และหนูเพื่อ ไม่ให้ ทะเลสกปรก หนูร้องเพื่อ ชีวิตรอด. หนูร้องให้ แม่ได้ยิ้ม หนูร้องเพลง เพื่อให้ท้องฟ้า เป็นสีฟ้า หนูร้องเพลง เพื่อให้ท้องฟ้า เป็นสีฟ้า

7 หนูร้องเพื่อคนไม่ มีข้าวกิน หนูร้องเพื่อให้ รักษาดอกไม้ หนูร้องให้โลกมี ความสุข หนูร้องเพื่อไม่ได้ยิน เสียงปืนยาว หนูร้องเพื่อไม่ได้ยิน เสียงปืนยาว

8 ขอให้เด็กร้องเพลง ร้อง เสียงดัง ขอให้โลกฟังเขา ขอให้ร้องพร้อมกัน และเสียงของเขาถึง ดวงอาทิตย์ ความจริงอยู่ในตัวเขา ขอให้ร้องพร้อมกัน และเสียงของเขาถึง ดวงอาทิตย์ ความจริงอยู่ในตัวเขา

9 ขอให้เด็กร้องเพลง ทั้งคน ที่มี ความสุข และผู้มีความ ทุกข์ ให้เขาร้อง แทน คนที่ไม่มีโอกาส ร้องเพลง เพราะเสียงของเขาถูกดับไปแล้ว

10 และหนูเพื่อคนที่ เขียนบทกวีรัก หนูร้องเพื่อให้สวน เป็นสีเขียว และหนูเพื่อไม่ให้ ใครดับดวงอาทิตย์ หนูร้องเพื่อคนที่เขียน หนังสือไม่เป็น

11 หนูร้องให้โลกมี ความสุข หนูร้องให้คนได้ยิน เสียงหนู และหนูเพื่อช่วย ให้เขาคิด หนูร้องเพื่อคนต้อง ฟังเสียงหนู

12 ขอให้เด็กร้องเพลง ทั้งคนที่มี ความสุข และผู้มีความทุกข์ ขอให้ร้องพร้อม กัน และเสียง ของเขาถึงดวง อาทิตย์ ความจริงอยู่ใน ตัวเขา

13 ขอให้เด็กร้องเพลง ทั้งคนที่มี ความสุข และผู้มีความทุกข์ ให้เขาร้อง แทน คนที่ไม่มี โอกาสร้องเพลง เพราะเสียงของเขาถูกดับ ไปแล้ว

14 ขอให้เด็กร้องเพลง ร้อง เสียงดัง ขอให้โลกฟังเขา ขอให้ร้องพร้อม กัน และ เสียงของเขาถึง ดวงอาทิตย์ ความจริงอยู่ในตัว เขา ขอให้ร้องพร้อม กัน และ เสียงของเขาถึง ดวงอาทิตย์ ความจริงอยู่ในตัว เขา

15 ขอให้เด็กร้องเพลง ทั้งคนที่มี ความสุข และผู้มีความทุกข์ ขอให้เด็กร้องเพลง ทั้งคนที่มี ความสุข และผู้มีความทุกข์ ให้เขาร้อง แทน คนที่ ไม่มีโอกาสร้อง เพลง เพราะเสียงของ เขาถูกดับ ไปแล้ว ให้เขาร้อง แทน คนที่ ไม่มีโอกาสร้อง เพลง เพราะเสียงของ เขาถูกดับ ไปแล้ว

16


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาของพระเจ้าบอกว่า เราต้องกลายเป็น เหมือนเด็กเล็ก ถ้าเราต้องการเข้าใน อาณาจักรสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google