งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็น ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการ ดำเนินชีวิต แก่ พสกนิกรชาวไทยมา โดยตลอดนานกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็น ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการ ดำเนินชีวิต แก่ พสกนิกรชาวไทยมา โดยตลอดนานกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็น ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการ ดำเนินชีวิต แก่ พสกนิกรชาวไทยมา โดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง เศรษฐกิจ และเมื่อ ภายหลังได้ทรง เน้นย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้น และ สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็น ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการ ดำเนินชีวิต แก่ พสกนิกรชาวไทยมา โดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง เศรษฐกิจ และเมื่อ ภายหลังได้ทรง เน้นย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้น และ สามารถดำรงอยู่ได้อย่าง มั่นคงและยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

5


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็น ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช ดำรัสชี้แนะแนวทางการ ดำเนินชีวิต แก่ พสกนิกรชาวไทยมา โดยตลอดนานกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google