งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด.ญ.กิตติมา สุภโรจนีย์ เลขที่ 33 ป.4/6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด.ญ.กิตติมา สุภโรจนีย์ เลขที่ 33 ป.4/6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด.ญ.กิตติมา สุภโรจนีย์ เลขที่ 33 ป.4/6
วันพ่อแห่งชาติ ด.ญ.กิตติมา สุภโรจนีย์ เลขที่ 33 ป.4/6 ด.ญ.ฐิติรัตน์ พิมพ์ทอง เลขที่38 ป.4/6

2 ประวัติของวันพ่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระโอรสองค์เล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออร์เบินณ์ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเซสท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ พระองค์ทรงมีพระเชษฐาธิราช (พี่ชาย) และพระเชษฐภคินี (พี่สาว) 2 พระองค์คือ 1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)

3 ความสำคัญของวันพ่อ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่งด้วย


ดาวน์โหลด ppt ด.ญ.กิตติมา สุภโรจนีย์ เลขที่ 33 ป.4/6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google