งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช เป็นพระโอรสองค์เล็กในสมเด็จ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา นครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช เป็นพระโอรสองค์เล็กในสมเด็จ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา นครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช เป็นพระโอรสองค์เล็กในสมเด็จ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา นครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี ทรงเสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออร์เบินณ์ เมืองเคม บริดจ์ รัฐแมสสาชูเซสท์ ประเทศ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ. ศ. 2475 พระองค์ทรงมีพระเชษฐาธิราช ( พี่ชาย ) และพระเชษฐภคินี ( พี่สาว ) 2 พระองค์คือ 1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้า ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ 2. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล ( รัชกาลที่ 8)

3 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุก ปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้กำหนดให้เป็น วันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันเฉลิม ฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่ง ด้วย


ดาวน์โหลด ppt พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช เป็นพระโอรสองค์เล็กในสมเด็จ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา นครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google