งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7.3 Example of solution of Poisson’s Equation EX กำหนดให้ ρ v = x C/m 3 ในบริเวณ -1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7.3 Example of solution of Poisson’s Equation EX กำหนดให้ ρ v = x C/m 3 ในบริเวณ -1

1 7.3 Example of solution of Poisson’s Equation EX กำหนดให้ ρ v = x C/m 3 ในบริเวณ -1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1952492/slides/slide_1.jpg", "name": "7.3 Example of solution of Poisson’s Equation EX กำหนดให้ ρ v = x C/m 3 ในบริเวณ -1

2

3 7.5 Product solution of Laplace’s Equation Sol Eq for Analytic resultUse numerical method find the answer For Cartesian and V depend with 2 var Learn In Ch 6

4 V=0 V=V 0 x=d y=b

5

6 และในทำนองเดียวกันกับกลุ่ม ฟังก์ชันของ Y

7 V=0 V=V 0 x=d y=b หาค่าคงที่ต่างๆจาก BC 01 01 คำตอบของสมการมี หลายตัว ต้องนำ คำตอบทุกตัวรวมกัน

8 จัดให้ V 0 เป็น periodic function ( อ่านเพิ่มเติมจาก Math3) V=V 0 0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/7/1952492/slides/slide_8.jpg", "name": "จัดให้ V 0 เป็น periodic function ( อ่านเพิ่มเติมจาก Math3) V=V 0 0

9 ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าที่แทน BC ตัวท้าย

10 EX ถ้ากำหนดให้ V 0 =100 V ;b=d V(x=d/4,y=b/2)=?


ดาวน์โหลด ppt 7.3 Example of solution of Poisson’s Equation EX กำหนดให้ ρ v = x C/m 3 ในบริเวณ -1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google