งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Section 3.4 Phase Diagram Section 3.2 Simple Harmonic Oscillator Section 3.3 Harmonic Oscillation ใน 2 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Section 3.4 Phase Diagram Section 3.2 Simple Harmonic Oscillator Section 3.3 Harmonic Oscillation ใน 2 มิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Section 3.4 Phase Diagram Section 3.2 Simple Harmonic Oscillator Section 3.3 Harmonic Oscillation ใน 2 มิติ

2 Section 3.5 Damped Oscillation แรง resistant จุดสมดุล การสั่นในธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่มีแรง resistant เข้ามาเกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากแรงเสียดทาน ความหนืดของตัวกลาง เป็นต้น เราอาจจะ model แรง resistant ดังกล่าวได้ว่า ยังผลให้แรงลัพท์ หรือ สมการ (3.34)

3 เพื่อสะดวกในการแก้สมการ เรานิยามและ โดยที่ เรียกว่า “damping parameter” แสดงถึงขนาดของแรง resistant ดังนั้น เขียนสมการที่ควบคุมการเคลื่อนที่ได้ว่า สมการ (3.35) ผลเฉลยของสมการ หรือ นั้น ขึ้นอยู่กับ และ ของระบบ ให้ทบทวน Appendix C “Ordinary Differential Equation 2 nd Order” ในการแก้สมการ

4 ผลเฉลยของสมการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1 2 3

5 1) Under-Damping แรง Resistant ไม่เพียงพอที่จะหยุดการสั่นโดยสิ้นเชิง ทำให้ amplitude ลดลงเรื่อยๆ นอกจากนี้ ความถี่ก็ลดลงด้วย เกิดขึ้นเมื่อ จากสมการ (3.5) และ Appendix C ผลเฉลยเขียนในรูปทั่วไป สมการ (3.37) การบ้าน นิยาม แล้วจะได้ว่า ลดรูปเหลือ สมการ (3.40) ถ้า

6 1) Under-Damping ถ้า เทอม ส่งผลให้เกิดการสั่น ด้วยความถี่ที่น้อยลง เนื่องจาก Free Oscillation Damped Oscillation เทอม ส่งผลให้ amplitude ลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น ถ้า การบ้าน ข้อ 3.11

7 Example 3.2 วาด Phase-Diagram ของกรณี Under-Damping Solution ตำแหน่งดังนั้น ความเร็ว Phase-Diagram มีลักษณะเป็นรูปก้นหอย เพราะสูญเสียพลังงานไปเรื่อยๆ Under-Damping Free Oscillation การวาด Phase-Diagram ที่ ซับซ้อนทำได้โดยคำนวณค่า และ ณ เวลา ต่างๆกัน แล้ว ลากเส้นต่อจุดเหล่านั้น

8 2) Critical-Damping ถ้าความหนืดมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง สมการ (3.35) ลดรูปได้ง่ายขึ้นว่า ซึ่งคำตอบของสมการก็คือ สมการ (3.43) 1 2 3 เป็นกรณีที่วัตถุลู่เข้าสู่จุด สมดุลได้เร็วที่สุด โดย ไม่มีการ Oscillate

9 การประยุกต์ใช้งาน Vehicle Suspension Pneumatic Screened Door

10 2) Over-Damping เป็นที่น่าแปลกใจที่แม้ความหนืดจะมากขึ้นอีก วัตถุก็ไม่ได้หยุดการเคลื่อนที่เร็วขึ้นแต่อย่างใด โดยที่สมการการเคลื่อนที่คือ สมการ (3.44) โดยที่ Phase-Diagram มี ความซับซ้อนอยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับสถานะเริ่มต้น และ Critical Damping ก็มี ลักษณะเหมือนกับกับใน กรณีของ Over- Damping ดังที่ได้แสดง ไว้แล้วนี้ ( แบบฝึกหัด 3.21)

11 Section 3.6 Driven Oscillation : - Sinusoidal Driving Force - Resonance Tacoma Narrowed Bridge a pair of mile-long suspension bridges in the U.S. state of Washington, which carry State Route 16 across the Tacoma Narrows between Tacoma and the Kitsap Peninsula.suspension bridgesU.S. WashingtonState Route 16Tacoma NarrowsTacoma Kitsap Peninsula


ดาวน์โหลด ppt Section 3.4 Phase Diagram Section 3.2 Simple Harmonic Oscillator Section 3.3 Harmonic Oscillation ใน 2 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google