งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำศัพท์ที่น่าสนใจใน A5 จัดทำโดย นางสาววริศรา มโนนัย เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำศัพท์ที่น่าสนใจใน A5 จัดทำโดย นางสาววริศรา มโนนัย เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำศัพท์ที่น่าสนใจใน A5 จัดทำโดย นางสาววริศรา มโนนัย เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

2 Rational number Rational number คือ จำนวน ตรรกยะ ซึ่งจำนวนตรรกยะ คือ อัตราส่วนของจำนวนเต็มสองจำนวน มักเขียนอยู่ในรูปเศษส่วน a/b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็ม และ b ไม่เท่ากับ 0 อัตราส่วนจำนวนเต็ม

3 จำนวนตรรกยะแต่ละจำนวน สามารถเขียนได้ในรูปแบบที่ หลากหลาย 1 การเขียนในรูปเศษส่วน เช่น,, เป็นต้น 2 การเขียนในรูปทศนิยม โดยทศนิยมนั้น ต้องเป็นทศนิยมรู้จบ หรือ ทศนิยมซ้ำ เช่น = 0.666.. เป็นทศนิยมรู้จบ = 0.142857142857… เป็น ทศนิยมซ้ำ

4 Quadratic Equation Quadratic Equation หรือ สมการ กำลังสอง ( สมการควอดราติก ) คือสมการ ของพหุนามตัวแปรเดียวที่มีดีกรีเท่ากับ 2สมการพหุนามดีกรี

5 รูปแบบทั่วไปของสมการกำลังสองคือ เมื่อ a ≠ 0 ( ถ้า a = 0 สมการนี้จะกลายเป็น สมการเชิงเส้น ) ซึ่ง a, b อาจเรียกว่าเป็น สัมประสิทธิ์ของ x2, x ตามลำดับ ส่วน c คือ สัมประสิทธิ์คงตัว สมการเชิงเส้น สัมประสิทธิ์คงตัว

6 การแก้สมการกำลังสองมีหลายวิธี 1 การแยกตัวประกอบ เช่น

7 2 หาคำตอบโดยวิธีใช้สูตร (Quadratic Formula)

8 Ex

9 Least common denominator Least common denominator (LCD) หรือ ตัวคูณร่วมน้อย ( ค. ร. น ) คือ จำนวนเต็มบวกที่ มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวก อื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ ลงตัวพอดี หรือกล่าวอีกนัยนึง คือ เมื่อเรามี จำนวนตัวเลขอยู่กลุ่มหนึ่ง เราต้องการหาจำนวน เต็มบวกใดๆที่น้อยที่สุด โดยที่ตัวเลขทุกตัวใน กลุ่มสามารถหารจำนวนนี้ได้ลงตัว จำนวนเต็มบวก

10 ประโยชน์ในการใช้ เวลาบวกเลขเศษส่วนโดยที่ตัวส่วน ไม่เท่ากัน เราจำเป็นต้องหา ค. ร. น ของ ตัวส่วนทั้งสอง เพื่อปรับเลขเศษส่วน โดยการคูณทั้งเศษและส่วน และทำ เหมือนกันกับเลขเศษส่วนอีกตัวนึง เพื่อให้ตัวส่วนของจำนวนทั้งสองมีค่า เท่ากัน จึงจะสามารถบวกตัวเศษกันได้

11 อ้างอิง http://web.ku.ac.th/schoolnet/sne t2/vocabulary/voc4.htm 22.39 http://web.ku.ac.th/schoolnet/sne t2/vocabulary/voc4.htm 22.39 24 พฤษภาคม 2556

12


ดาวน์โหลด ppt คำศัพท์ที่น่าสนใจใน A5 จัดทำโดย นางสาววริศรา มโนนัย เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google