งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Employee Employee Department Customer Sales Inventory Sales Department Sales Department Payroll Payroll Department Payroll Department File System Example.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Employee Employee Department Customer Sales Inventory Sales Department Sales Department Payroll Payroll Department Payroll Department File System Example."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Employee Employee Department Customer Sales Inventory Sales Department Sales Department Payroll Payroll Department Payroll Department File System Example of File System Example of File System

2 Database Employee Customer Sales Inventory Payroll DBMS DBMS Sales Department Sales Department Employee Department Payroll Department Database System Example of Database System Example of Database System Database Management System

3 Register Database student Table course Table enroll Table Bank Database customer Table account Table customer_account Table

4 Database Design  Refer to the arrangement of data into tables and fields  Design based on what you want the system to accomplish  Design to remove redundancy

5 Data Redundancy ( ความซ้ำซ้อน ของข้อมูล )  Redundancy means storing the same fact in more than one place. ตาราง customer

6 Problems of Data Redundancy  Redundancy wastes space on the disk.  Redundancy makes updating the database more difficult.  A possibility of inconsistent data exists.

7 Data Redundancy ทำให้เกิดความผิดปกติ 3 แบบคือ  Insertion Anomaly คือ ความผิดปกติจากการเพิ่มข้อมูล  จากตารางตัวอย่าง ถ้าลูกค้า Johnson ทำการเปิดบัญชีใหม่ ก็จะต้อง ใส่ข้อมูลของ Johnson โอกาสที่จะทำให้ใส่ข้อมูลของ Johnson ผิด มีได้ ทำให้ข้อมูลของ Johnson ไม่สอดคล้องกัน  Deletion Anomaly คือ ความผิดปกติจากการลบข้อมูล  จากตารางตัวอย่าง ถ้าลูกค้า Smith ทำการปิดบัญชี ก็จะต้องลบ ข้อมูลของ Smith ทำให้ข้อมูลของ Smith หายไปจากระบบ นอกจากนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารที่รับผิดชอบดูแลลูกค้า Smith ก็ ต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องด้วย  Update Anomaly คือ ความผิดปกติจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  จากตารางตัวอย่าง ถ้าลูกค้า Johnson ทำการย้ายที่อยู่ ก็จะต้องทำ การแก้ไขข้อมูลของ Johnson ทุกแถวที่มีข้อมูลของ Johnson โอกาสที่จะผิดมีได้ ทำให้ข้อมูลของ Johnson ไม่สอดคล้องกัน

8 Solution  Place the redundant data in a separate table, one in which the data will no longer be redundant. customer customer_id customer_name customer_street customer_city account customer_id account_number


ดาวน์โหลด ppt Employee Employee Department Customer Sales Inventory Sales Department Sales Department Payroll Payroll Department Payroll Department File System Example.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google