งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 8 The Steady Magnetic Field 8.1 Biot-Savart Law ในภาวะสถิต ประจุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ จะ เกิดกระแส DC กระแส DC นี้เองที่ทำให้เกิด สนามแม่เหล็กสถิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 8 The Steady Magnetic Field 8.1 Biot-Savart Law ในภาวะสถิต ประจุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ จะ เกิดกระแส DC กระแส DC นี้เองที่ทำให้เกิด สนามแม่เหล็กสถิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 8 The Steady Magnetic Field 8.1 Biot-Savart Law ในภาวะสถิต ประจุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ จะ เกิดกระแส DC กระแส DC นี้เองที่ทำให้เกิด สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กสถิตที่เกิดขึ้น ณ จุดใด เป็นผลมา จาก differential current element ( A∙m) (A/m)

2 ซึ่งเห็นได้ชัดว่าละม้ายคล้ายกับ กฎของคูลอมป์ จากบทที่ 5 เมื่อสภาวะ สถิต ดังนั้ น หมายความว่า กระแสสุทธิที่ผ่านผิว ปิดใดๆ เป็น ศูนย์ เมื่อพิจารณากระแสที่เดินทางในเส้นทางปิด ดังนั้น สำหรับ Surface current density (A/m)

3 Differential current element สามารถเขียนได้ หลายแบบ แล้วแต่ชนิดของกระแสที่พิจารณา ดังนั้นการคำนวณสนามแม่เหล็ก ก็สามารถ คำนวณได้หลายแบบ

4 พิจารณากระแสที่เดินทางจาก -∞ ไป +∞ จะสามารถ หาสนามแม่เหล็กที่จุดสนใจได้ดังนี้

5 สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้น เกิด แนว φ แต่ขึ้นกับ ρ

6 เมื่อมองกระแสเป็นเส้น ทิศทาง ของสนามได้ดังรูป สำหรับ กระแสที่เกิดขึ้น ด้วยความยาวจำกัด ( อาจจะไม่มีจริง แต่ถ้า ประกอบกันเป็นวงจะ เป็นไปได้ ) สามารถ คำนวณได้โดย

7 Ex จากระบบกระแสดังรูปจงหาสนามแม่เหล็กที่จุด P 2

8

9


ดาวน์โหลด ppt Chapter 8 The Steady Magnetic Field 8.1 Biot-Savart Law ในภาวะสถิต ประจุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ จะ เกิดกระแส DC กระแส DC นี้เองที่ทำให้เกิด สนามแม่เหล็กสถิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google