งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้ความหนาแน่นประจุเชิงผิวอยู่ ที่ผิวตัวนำทรงกระบอกด้านใน รัศมี a เป็น ρ S จงหาความ หนาแน่นของผิวตัวนำด้านนอก รัศมี b แ ต่ Coaxial Cylindrical Conductor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้ความหนาแน่นประจุเชิงผิวอยู่ ที่ผิวตัวนำทรงกระบอกด้านใน รัศมี a เป็น ρ S จงหาความ หนาแน่นของผิวตัวนำด้านนอก รัศมี b แ ต่ Coaxial Cylindrical Conductor."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้ความหนาแน่นประจุเชิงผิวอยู่ ที่ผิวตัวนำทรงกระบอกด้านใน รัศมี a เป็น ρ S จงหาความ หนาแน่นของผิวตัวนำด้านนอก รัศมี b แ ต่ Coaxial Cylindrical Conductor พิจารณาหา D ในช่วง a< ρ b,D เป็น เท่าไร

2 x y z 3.4 Application of Gauss’s Law: Differential Volume Element frontback

3

4 ทำนอง เดียวกัน

5 3.5 Divergence จากปริมาตรเล็กๆในหัวข้อ ที่แล้ว

6 Divergent of vector

7 3.6 Maxwell’s First Equation (Electrostatics) ฟลักซ์ไฟฟ้าที่ออกสุทธิ ณ จุดใดๆ จะมีค่า เท่ากับความหนาแน่นประจุเชิงปริมาตรที่จุด นั้น

8 3.7 The Del Operator and Divergence Theorem

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ให้ความหนาแน่นประจุเชิงผิวอยู่ ที่ผิวตัวนำทรงกระบอกด้านใน รัศมี a เป็น ρ S จงหาความ หนาแน่นของผิวตัวนำด้านนอก รัศมี b แ ต่ Coaxial Cylindrical Conductor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google