งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CALCULUS III อาจารย์ ดร. เจษฎา ตัณฑนุช ส่วนที่ 2 : สมการเชิงอนุพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CALCULUS III อาจารย์ ดร. เจษฎา ตัณฑนุช ส่วนที่ 2 : สมการเชิงอนุพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CALCULUS III อาจารย์ ดร. เจษฎา ตัณฑนุช ส่วนที่ 2 : สมการเชิงอนุพันธ์

2

3 KdV equation

4 สมการการเคลื่อนที่ ( ความเร็ว ) ( ความเร่ง ) สมการการผสมกันของของเหลว

5 ระบบสมการระบบนิเวศน์วิทยาระหว่าง ผู้ล่า - ผู้ถูกล่า สมการ Navier-Stokes equation

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ตัวอย่าง เป็นผลเฉลยชัดแจ้ง (explicit solution) ของสมการ

15

16 ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ เป็นผลเฉลยโดยปริยาย (implicit solution) ของสมการ

17

18

19

20

21

22

23 จงหาผลเฉลยของสมการ

24

25

26 จงหาผลเฉลยชัดแจ้ง (exact solution) ของสมการ

27 ตัวอย่างที่ผ่านมา

28

29

30

31

32

33 5.

34

35

36

37

38

39

40 หรือ

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 จงแสดงว่า เป็นผลเฉลยของสมการ เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใดๆ

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67


ดาวน์โหลด ppt CALCULUS III อาจารย์ ดร. เจษฎา ตัณฑนุช ส่วนที่ 2 : สมการเชิงอนุพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google