งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลาวทักทายกันด้วยคำว่า “สบายดี” พร้อมกับยิ้ม แต่การแตะเนื้อต้องตัวกันไม่นิยมทำ การพนมมือ เป็นประเพณีการทักทายของชาวลาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลาวทักทายกันด้วยคำว่า “สบายดี” พร้อมกับยิ้ม แต่การแตะเนื้อต้องตัวกันไม่นิยมทำ การพนมมือ เป็นประเพณีการทักทายของชาวลาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลาวทักทายกันด้วยคำว่า “สบายดี” พร้อมกับยิ้ม แต่การแตะเนื้อต้องตัวกันไม่นิยมทำ การพนมมือ เป็นประเพณีการทักทายของชาวลาว

2 การใช้มือจับศีรษะของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ไม่สุภาพอย่างมาก การใช้เท้าทำอย่างอื่นนอกจากการเดินและเล่นกีฬาแล้ว ถือเป็นเรื่องหยาบคายมาก สำหรับชาวลาวถือว่าเท้าเป็นส่วนที่ต่ำ

3 การตะโกนเสียงดังหรือพูดเสียงดังเป็นการไม่สุภาพ เพราะชาวลาวเป็นคนพูดจานุ่มนวล นักท่องเที่ยวควรการแต่งกายให้สะอาด และเรียบร้อย

4 การเปลือยกายในที่สาธารณะนั้นไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง การที่จะเข้าบ้านเรือน ควรถอดรองเท้าทุกครั้งเพราะชาวลาว ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

5 สถานที่สาธารณะไม่ควรกอดและจูบกัน “โปรดรอบคอบ” การที่จะถ่ายรูปควรขออนุญาตเจ้าตัวก่อน ว่ายินดีหรือไม่

6 การเดินผ่านคนที่นั่งอยู่ควรที่จะค้อมตัวลง เพราะเท้าเป็นของ “ต่ำ” และจะต้องไม่เดินข้ามคนที่นั่งอยู่อย่างเด็ดขาด การแจกของฝากแก่เด็กๆ เป็นการส่งเสริมให้มีการขอ

7 การอุดหนุนซื้อหรือลองรับประทานอาหารของชาวลาว เป็นการช่วยเหลือธุรกิจและการเกษตรของท้องถิ่น “กรุณา” แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และแสดงความนอบน้อม ในขณะที่อยู่ในวัดต่างๆ และขณะที่ถ่ายรูป

8 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งของ ไม่ควรเข้าไปหรือจับต้อง โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต พระสงฆ์เป็นที่เคารพบูชา สตรีไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวพระ หรือ จีวร

9 ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขว้างสิ่งของ ให้สกปรก!!! เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนชาวลาว โปรดช่วยกันพิทักษ์รักษาสัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์ โดยการไม่ซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า

10 สนับสนุน โดยการซื้องานฝีมือท้องถิ่นที่ดีและมีคุณภาพของชาวลาว สิ่งเสพติดผิดกฎหมาย มีโทษต่อตัวเองและ สังคมชาวลาวด้วย

11 • ระวังการล้อเลียนทางภาษา • อย่าทำตัวเป็นมัคคุเทศก์มือ อาชีพ • ศึกษาสถานที่จะไปอย่าง รอบคอบ • หลีกเลี่ยงการซักถาม เรื่อง การเมือง การ วิจารณ์พรรคฯ • อย่าเปรียบเทียบความต่าง ทางวัฒนธรรม สิ่งที่พึงระวัง

12


ดาวน์โหลด ppt ลาวทักทายกันด้วยคำว่า “สบายดี” พร้อมกับยิ้ม แต่การแตะเนื้อต้องตัวกันไม่นิยมทำ การพนมมือ เป็นประเพณีการทักทายของชาวลาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google