งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนไทยพาณิชย์เพื่อ ผู้ประสบภัยสึนามิ โครงการสร้างตัวอย่างโรงเรียน ทางเลือก บ้านทุ่งหว้า หมู่ 4 ต. คึกคัก อ. ตะกั่ว ป่า จ. พังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนไทยพาณิชย์เพื่อ ผู้ประสบภัยสึนามิ โครงการสร้างตัวอย่างโรงเรียน ทางเลือก บ้านทุ่งหว้า หมู่ 4 ต. คึกคัก อ. ตะกั่ว ป่า จ. พังงา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนไทยพาณิชย์เพื่อ ผู้ประสบภัยสึนามิ โครงการสร้างตัวอย่างโรงเรียน ทางเลือก บ้านทุ่งหว้า หมู่ 4 ต. คึกคัก อ. ตะกั่ว ป่า จ. พังงา

2 การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อ การดำรงชีวิตอย่างสันติสุข ธรรมชาติของเด็กๆ คือมีการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ เรียนรู้ที่ จะอยู่กับเพื่อนมนุษย์ และอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลย์

3 การศึกษาทางเลือก คือ ระบบการศึกษาที่หลากหลายที่ มนุษย์ควรจะเป็นตาม โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมแต่ละ พื้นที่และแต่ละสถานการณ์ กะอ้าว ออหมาก มอแกน - ทะเลคือบ้านของเรา การศึกษาทางเลือกที่เหมาะกับ หมู่บ้านรอบที่โรงเรียน ทางเลือก ตั้งอยู่เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพประมงพื้นยางและ สวนยาง

4 การศึกษาทางเลือกบ้านทุ่งหว้า คือ ระบบการศึกษาที่ฟื้นฟูจิตใจเด็ก เพื่อให้เด็กเข้าเรียนใน โรงเรียนเดิมอย่างมีความสุข และสร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน เนื่องจากเด็กๆ เป็นลูกกำพร้าในชั่ว พริบตาเดียว การคืนเด็กสู่โรงเรียนต้อง ฟื้นฟูจิตใจก่อน พร้อมๆ กับแผนชุมชน ต้องเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

5 กิจกรรมเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2550 5.1 เพื่อการฟื้นฟูและบำบัด บำบัดโดย ธรรมชาติ ทะเล - ป่า เขา ลำน้ำ ทะเล มีทั้งความอบอุ่น เยือกเย็น นุ่มนวล เยียวยา บาดแผล จิตใจของเด็กได้ดี / โดดน้ำตก เล่นน้ำทะเล ช่วยคลายทุกข์ของหนู ป่า เขา ลำน้ำ

6 กิจกรรมเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2550 5.1 เพื่อการฟื้นฟูและบำบัด บำบัดโดย ศิลปะ วาดภาพ ระบายสี สีสันการปั้น การรำ การระบายลงในภาพ คือการปลดปล่อย ทุกข์วิธีหนึ่ง การรำ การปั้น

7 กิจกรรมเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2550 5.2 เพื่อการพัฒนา ( กิจกรรมเกษตร ) การใช้มือปฏิบัติงานจะพัฒนาเซลสมอง ควบคู่กับการสัมผัส พืช และสัตว์ด้วยใจรัก จะพัฒนาจิตใจไปพร้อมๆ กัน การเลี้ยง ปลา การดูแล ผัก

8 กิจกรรมเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2550 5.2 เพื่อการพัฒนา ( กิจกรรมเล่นกีฬา ) เป็นกิจกรรมที่สร้าง Spirit และการทำงานเป็นทีม การเล่น ฟุตบอล

9 กิจกรรมเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2550 5.2 เพื่อการพัฒนา ( กิจกรรมการเรียนมอนเตสซอรี่ ) พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและประสาทสัมผัสทั้ง 6 เป็นรากฐานที่ สำคัญของชีวิต การเล่น ค้อนทุบ การเล่นตัว ต่อ การอ่าน หนังสือนิทาน

10 กิจกรรมเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2550 5.2 เพื่อการพัฒนา ( กิจกรรมการพัฒนาจิตใจ ) พัฒนาจิตใจให้งดงาม เรียนรู้ที่จะรัก คนอื่นเป็น การทำบุญการนั่ง สมาธิ

11 กิจกรรมเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2550 5.3 เพื่อการเรียนรู้ ( กิจกรรมจากแหล่งธรรมชาติ ) ศึกษา เรื่องน้ำ การจะรู้ว่าแหล่งน้ำ ธรรมชาติใดสะอาด หรือไม่ให้ดูที่แมลง น้ำ ดำน้ำใน ทะเล เห็นปลานีโมด้วย ทะเลที่หาดท้ายเหมือง ยังสมบูรณ์อยู่

12 กิจกรรมเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2550 5.3 เพื่อการเรียนรู้ ( กิจกรรมจากแหล่งธรรมชาติ ) การหาปู หมึก หอย ทำอาหารจากปลา และผักที่เราปลูกเอง สำรวจแหล่งอาหารธรรมชาติ และศึกษาวิธีการดูรูปู วิธีการ จับ นี่คือวิถีของชาวเลของ พวกเรา

13 กิจกรรมเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2550 5.3 เพื่อการเรียนรู้ ( กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ) การเรียน ภาษาอังกฤษ เพื่อทักทายเพื่อน ชาวต่างชาติของเรา I am fine Hell ! How are you? อา มอน อา มอนก่ า

14 กิจกรรมเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2550 5.4 ชุมชนเข้มแข็ง ( กิจกรรมต่างๆ ) กิจกรรมชุมชม ร่วมกันทำอาหาร กิจกรรมชุมชมเล่นจัด แข่งขันกีฬาฟุตบอล กิจกรรมชุมชนรดน้ำดำ หัวคนแก่ กิจกรรมชุมชนการ แสดงบนเวที ชุมชน ใดมี วัฒนธร รมมี ความ สามัคคี

15 กิจกรรมเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2550 5.5 การมีส่วนร่วม เด็กคือสมบัติของชุมชน ชุมชนต้องช่วยกัน ดูแล รำกลอง ยาว การแสดง พื้นบ้าน ดูเรือทะเล

16 “ คุณค่า หรือ คุณความดีของ มนุษย์อันแท้จริง อยู่ที่ว่าเขา สามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ เผ่าพันธ์ และชีวิตมนุษย์ได้มาก น้อยแค่ไหน ” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน

17 “ เนอะหม๊ะ - สวัสดี ”


ดาวน์โหลด ppt กองทุนไทยพาณิชย์เพื่อ ผู้ประสบภัยสึนามิ โครงการสร้างตัวอย่างโรงเรียน ทางเลือก บ้านทุ่งหว้า หมู่ 4 ต. คึกคัก อ. ตะกั่ว ป่า จ. พังงา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google