งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 รายละเอียดการปฏิบัติใน แต่ละขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติใน แต่ละขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติใน แต่ละขั้นตอน การเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " รายละเอียดการปฏิบัติใน แต่ละขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติใน แต่ละขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติใน แต่ละขั้นตอน การเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  รายละเอียดการปฏิบัติใน แต่ละขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติใน แต่ละขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติใน แต่ละขั้นตอน การเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์  การแต่งกายของ บัณฑิต การแต่งกายของ บัณฑิต การแต่งกายของ บัณฑิต  การกล่าวคำปฏิญาณ การกล่าวคำปฏิญาณ การกล่าวคำปฏิญาณ  แผนผังการเดิน แผนผังการเดิน แผนผังการเดิน

2 การแต่ง กาย สำหรับบัณฑิต ชาย ทรงผมสั้น เรียบร้อย สวมเสื้อเชิ้ตสี ขาว สวมชุดสากล ( สูท ) สีเข้ม ห้ามใช้สีดำ เนคไทค์สีพื้น สีเข้ม ถุงเท้าสีดำไม่ มีลวดลาย รองเท้าหุ้มส้น สีดำ ไม่มีลวดลาย และไม่ติด โลหะ 1 ฟุต

3 การแต่ง กาย ( สำหรับบัณฑิต หญิง ) ชุดนิสิต ติด กระดุมคอ กระโปรงสี กรมท่า ( มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต : เสื้อแขนสั้นสีขาว กระโปรง สีน้ำเงินเข้มหรือ กรมท่า ) ชายกระโปรง ไม่ยาวกว่าครุย และไม่สั้น จนเกินไป สวมถุงน่องสี เนื้อ รองเท้าหุ้มส้นสี ดำ ไม่มี ลวดลายและไม่ ติดโลหะ 1 ฟุต

4 หนึ่ง - สอง - ชิด ถวาย เคารพ หนึ่ง - สอง - ชิด ถวาย เคารพ ขั้นตอนการเดินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรขั้นตอนการเดินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เอางาน – รับ – ถอย ( ขวา ซ้าย ขวา ชิด ) เอางาน – รับ – ถอย ( ขวา ซ้าย ขวา ชิด ) ขวา หัน ถวาย เคารพ

5 รายละเอียดการปฏิบัติในแต่ ละขั้นตอน การเดินบน เวที การเดินบน เวที การถวายความเคารพ การถวายความเคารพ การเอางาน การเอางาน การถอยและหมุนตัวออก การถอยและหมุนตัวออก การถือหมวก ( สำหรับ บัณฑิตชาย ) การถือหมวก ( สำหรับ บัณฑิตชาย ) การก้าวเข้ารับ การก้าวเข้ารับ

6 ขณะเดินแถว สวมหมวก พู่ หมวกอยู่ ด้านหน้าขวา เมื่อเข้า อาคารและ ขณะขึ้นรับ ถือหมวกด้วย มือซ้ายแนบ ด้านข้าง ลำตัว ให้พู่ หมวกอยู่ ระหว่างนิ้ว การถือหมวก ( สำหรับบัณฑิตชาย )

7 การถวายความเคารพ ( บัณฑิตชาย ) ใช้การถวาย คำนับ ค้อมศีรษะ โน้มตัวลง แขนแนบชิด ลำตัว START

8 การถวายความเคารพ ( บัณฑิตหญิง ) ใช้การถอน สายบัว ยืนด้วยเท้าที่ ถนัด วาดเท้าอีก ข้างไป ด้านหลัง ย่อ ตัวลงลำตัวตั้ง ตรง ยืดตัวขึ้นตรง ลากเท้า กลับมาชิด START

9 การเดินบนเวที เริ่มก้าวเท้า ขวา - ก้าวเท้าซ้าย - ชิดเท้าขวาที่ จุดถัดไป ( หนึ่ง - สอง - ชิด ) เพื่อความ พร้อมเพรียง ให้เริ่มก้าว ตามเสียง คณบดีที่อ่าน รายชื่อ START

10 การก้าวเข้ารับ ก้าว - ก้าว - ชิด จุดสีแดง - ถวายความ เคารพ ก้าว - ก้าว - ชิด เหยียบบน จุด สีน้ำเงิน แล้วยื่นมือ ออกไปเพื่อ รับปริญญา บัตร ( เอางาน ) START ถวายความเคารพ ตำแหน่งเข้ารับ

11 การเอางาน ยื่นแขนในระดับ เดียวกับ ปริญญาบัตร กระดกข้อมือขึ้น โดยไม่ยกท่อน แขน ช้อนมือรับ ให้ปลายนิ้วโป้ง ชี้ไปที่ตรา มหาวิทยาลัย จับปริญญาบัตร ให้กระชับ ยกขึ้นระดับอก PlayPlay

12 การเอางาน ยื่นแขนในระดับ เดียวกับ ปริญญาบัตร กระดกข้อมือขึ้น โดยไม่ยกท่อน แขน ช้อนมือรับ ให้ปลายนิ้วโป้ง ชี้ไปที่ตรา มหาวิทยาลัย จับปริญญาบัตร ให้กระชับ ยกขึ้นระดับอก PlayPlay

13 การเอางาน ยื่นแขนในระดับ เดียวกับ ปริญญาบัตร กระดกข้อมือขึ้น โดยไม่ยกท่อน แขน ช้อนมือรับ ให้ปลายนิ้วโป้ง ชี้ไปที่ตรา มหาวิทยาลัย จับปริญญาบัตร ให้กระชับ ยกขึ้นระดับอก PlayPlay

14 การถอยและหมุนตัวออก เมื่อรับเสร็จ แล้ว ให้ถอยออก ด้านขวา เฉียงประมาณ 45 องศา ถอย 3 ก้าว แล้วชิดเท้า ( ถอย - ถอย - ถอย - ชิด ) ถวายความ เคารพ หมุนขวาแล้ว เดินออก โดยไม่ต้องรอ คนถัดไป START ทบทวนแผนผัง การเดิน ทบทวนแผนผัง การเดิน

15 คำปฏิญาณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (* กล่าวเฉพาะผู้แทนบัณฑิต ) * ขอพระราชทาน กราบทูลทราบฝ่าพระบาท * ( ทุกคนกล่าวตามผู้แทนบัณฑิต ) ข้าพระพุทธเจ้า / ( กล่าวชื่อตนเอง ) / ขอกล่าวคำปฏิญาณ / ต่อพระรัตนตรัย / ต่อ พระพักตร์ใต้ฝ่าพระบาท / และต่อคณะ มหาวิทยาลัย / ซึ่งชุมนุมกันอยู่ ณ สถานที่นี้ว่า / 1. / ข้าพระพุทธเจ้า / จะเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / และรัฐธรรมนูญอันเป็นหลัก / เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศ / และ ประชาชนชาวไทย

16 คำปฏิญาณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. / ข้าพระพุทธเจ้า / จะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี / มีความเพียรที่บริสุทธิ์ / ปัญญาที่เฉียบแหลม / กำลัง กายที่สมบูรณ์ / ประกอบสัมมาชีพด้วยความ - ซื่อสัตย์ สุจริต / ทั้งจะเคารพนับถือครูบาอาจารย์ / และใช้ ความรู้ที่ได้รับ / ในทางที่ชอบ / ด้วยความยุติธรรม / กับจะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของ - ประเทศชาติ / ยิ่ง กว่าประโยชน์ส่วนตน 3. / ข้าพระพุทธเจ้า / จะรักษาไว้ / ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์ แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด / และขอเทิดทูนเกียรติ / แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดไป (* กล่าวเฉพาะผู้แทนบัณฑิต ) * ควรมิควรแล้วแต่จะ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม *


ดาวน์โหลด ppt  รายละเอียดการปฏิบัติใน แต่ละขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติใน แต่ละขั้นตอน รายละเอียดการปฏิบัติใน แต่ละขั้นตอน การเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google