งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การแต่งกายของบัณฑิต แผนผังการเดิน รายละเอียดการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน การกล่าวคำปฏิญาณ

2 การแต่งกาย สำหรับบัณฑิตชาย ทรงผมสั้น เรียบร้อย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว
สวมชุดสากล(สูท)สีเข้ม ห้ามใช้สีดำ เนคไทค์สีพื้น สีเข้ม ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลายและไม่ติดโลหะ 1 ฟุต

3 การแต่งกาย (มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต: (สำหรับบัณฑิตหญิง)
ชุดนิสิต ติดกระดุมคอ กระโปรงสีกรมท่า (มหาบัณฑิต, ดุษฎีบัณฑิต: เสื้อแขนสั้นสีขาว กระโปรง สีน้ำเงินเข้มหรือกรมท่า) ชายกระโปรงไม่ยาวกว่าครุยและไม่สั้นจนเกินไป สวมถุงน่องสีเนื้อ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลายและไม่ติดโลหะ 1 ฟุต

4 ขั้นตอนการเดินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เอางาน – รับ – ถอย (ขวา ซ้าย ขวา ชิด) ถวายเคารพ หนึ่ง - สอง - ชิด หนึ่ง - สอง - ชิด ถวายเคารพ ถวายเคารพ ถวายเคารพ ถวายเคารพ ถวายเคารพ ถวายเคารพ ถวายเคารพ ถวายเคารพ ขวาหัน

5 รายละเอียดการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน
การถือหมวก(สำหรับบัณฑิตชาย) การถวายความเคารพ การเดินบนเวที การก้าวเข้ารับ การเอางาน การถอยและหมุนตัวออก

6 การถือหมวก (สำหรับบัณฑิตชาย)
ขณะเดินแถวสวมหมวก พู่หมวกอยู่ด้านหน้าขวา เมื่อเข้าอาคารและขณะขึ้นรับ ถือหมวกด้วยมือซ้ายแนบด้านข้างลำตัว ให้พู่หมวกอยู่ระหว่างนิ้ว

7 การถวายความเคารพ (บัณฑิตชาย)
ใช้การถวายคำนับ ค้อมศีรษะ โน้มตัวลง แขนแนบชิดลำตัว START

8 การถวายความเคารพ (บัณฑิตหญิง)
ใช้การถอนสายบัว ยืนด้วยเท้าที่ถนัด วาดเท้าอีกข้างไปด้านหลัง ย่อตัวลงลำตัวตั้งตรง ยืดตัวขึ้นตรง ลากเท้ากลับมาชิด START

9 การเดินบนเวที เริ่มก้าวเท้าขวา -ก้าวเท้าซ้าย
-ชิดเท้าขวาที่จุดถัดไป (หนึ่ง-สอง-ชิด) เพื่อความพร้อมเพรียง ให้เริ่มก้าวตามเสียงคณบดีที่อ่านรายชื่อ START

10 การก้าวเข้ารับ ก้าว-ก้าว-ชิด จุดสีแดง -ถวายความเคารพ
เหยียบบน จุดสีน้ำเงิน แล้วยื่นมือออกไปเพื่อรับปริญญาบัตร (เอางาน) ถวายความเคารพ ตำแหน่งเข้ารับ START

11 การเอางาน ยื่นแขนในระดับเดียวกับปริญญาบัตร กระดกข้อมือขึ้น
โดยไม่ยกท่อนแขน ช้อนมือรับ ให้ปลายนิ้วโป้งชี้ไปที่ตรามหาวิทยาลัย จับปริญญาบัตรให้กระชับ ยกขึ้นระดับอก Play

12 การเอางาน ยื่นแขนในระดับเดียวกับปริญญาบัตร กระดกข้อมือขึ้น
โดยไม่ยกท่อนแขน ช้อนมือรับ ให้ปลายนิ้วโป้งชี้ไปที่ตรามหาวิทยาลัย จับปริญญาบัตรให้กระชับ ยกขึ้นระดับอก Play

13 การเอางาน ยื่นแขนในระดับเดียวกับปริญญาบัตร กระดกข้อมือขึ้น
โดยไม่ยกท่อนแขน ช้อนมือรับ ให้ปลายนิ้วโป้งชี้ไปที่ตรามหาวิทยาลัย จับปริญญาบัตรให้กระชับ ยกขึ้นระดับอก Play

14 การถอยและหมุนตัวออก เมื่อรับเสร็จแล้ว ให้ถอยออกด้านขวา
เฉียงประมาณ 45 องศา ถอย 3 ก้าว แล้วชิดเท้า (ถอย-ถอย-ถอย-ชิด) ถวายความเคารพ หมุนขวาแล้วเดินออก โดยไม่ต้องรอคนถัดไป START ทบทวนแผนผังการเดิน

15 คำปฏิญาณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(*กล่าวเฉพาะผู้แทนบัณฑิต) *ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท* (ทุกคนกล่าวตามผู้แทนบัณฑิต) ข้าพระพุทธเจ้า / (กล่าวชื่อตนเอง) / ขอกล่าวคำปฏิญาณ / ต่อพระรัตนตรัย / ต่อพระพักตร์ใต้ฝ่าพระบาท / และต่อคณะมหาวิทยาลัย / ซึ่งชุมนุมกันอยู่ ณ สถานที่นี้ว่า / 1. / ข้าพระพุทธเจ้า / จะเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ /และรัฐธรรมนูญอันเป็นหลัก / เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศ / และประชาชนชาวไทย

16 คำปฏิญาณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. / ข้าพระพุทธเจ้า / จะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี / มีความเพียรที่บริสุทธิ์ / ปัญญาที่เฉียบแหลม / กำลังกายที่สมบูรณ์ / ประกอบสัมมาชีพด้วยความ-ซื่อสัตย์สุจริต / ทั้งจะเคารพนับถือครูบาอาจารย์ / และใช้ความรู้ที่ได้รับ / ในทางที่ชอบ / ด้วยความยุติธรรม / กับจะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของ-ประเทศชาติ / ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน 3. / ข้าพระพุทธเจ้า / จะรักษาไว้ / ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด / และขอเทิดทูนเกียรติ / แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดไป (*กล่าวเฉพาะผู้แทนบัณฑิต) *ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม*


ดาวน์โหลด ppt การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google