งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

14 – 16 พฤศจิกายน 2552.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "14 – 16 พฤศจิกายน 2552.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 14 – 16 พฤศจิกายน 2552

2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี  มหาวิทยาล้ยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยพายัพ

3

4

5

6

7 1. Hong Kong Public Library 2. Hong Kong University of Science and Technology 3. The Hong Kong Polytechnic University 4. University of Hong Kong Library

8

9

10

11  สรุปการศึกษาดูงาน สรุปการศึกษาดูงาน  จุดเด่น - การจัดมุมความรู้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ - การเน้นความสำคัญการอ่าน เริ่มต้นที่ เด็ก และ ครอบครัว - การจัดมุมนั่งอ่าน ให้บริการทุกที่ ที่ สามารถให้ผู้ใช้บริการ สามารถนั่งอ่านได้ แม้ตามชั้นหนังสือ หรือ บริเวณรอบเสา - การจัดทำตะกร้าใส่หนังสือที่ใช้แล้ว สอน ผู้ใช้บริการ ตั้งแต่เด็กให้รู้จักคืนหนังสือที่ใช้แล้ว

12  - การจัดมุมเล่านิทาน ห้องเล่นเกมส์สำหรับ เด็ก หรือ มุมสอนการบ้านให้ครอบครัว  - การเข้า – ออก แบบไม่มีการใช้บัตร แต่มี รปภ. ดูแลความปลอดภัยทุกชั้นบริการ  - ลักษณะเป็นห้องสมุดคล้ายห้างสรรพสินค้า เช่น มีลิฟต์แก้ว มีบันไดเลื่อน - มีการรักษาความสะอาดการใช้เครื่อง หลัง การใช้บริการทันที - มี staff ช่วยบรรณารักษ์ ประมาณ 200 คน (50 คน )

13  http://www.ust.hk/

14

15

16  จุดเด่น - ทางเข้า - ออก ไม่มีเจ้าหน้าที่ และ ไม่มีการควบคุมการใช้บัตร ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้สะดวก - จัดที่นั่งให้น่าอ่าน และ เงียบสงบ มีไฟติดกลางโต๊ะ - มีเครื่องถ่ายเอกสารแบบถ่าย เอกสารด้วยตนเอง - การให้บริการ CD แบบเปิดให้บริการ และ บริการฉบับจริง

17  http://www.polyu.edu.hk/cpa/polyu/main/main _e.php http://www.polyu.edu.hk/cpa/polyu/main/main _e.php

18

19

20  จุดเด่น - มีห้องสำหรับถ่ายเอกสารแบบถ่ายเอกสาร ด้วยตนเอง - จัดทำดรรชนี ทุกชื่อเรื่อง ประมาณ 3000 ชื่อ - มีฐานข้อมูลกว่า 600 ฐาน

21  http://lib.hku.hk/ http://lib.hku.hk/

22

23

24  จุดเด่น - ทางเข้า - ออก ไม่มีเจ้าหน้าที่ และ ไม่มีการ ควบคุมการใช้บัตร ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้ สะดวก - มีเครื่องถ่ายเอกสารแบบถ่ายเอกสารด้วยตนเอง - มีเครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ ให้บริการชั้น 1 แบบครบวงจร - มีศูนย์ให้คำปรึกษา - มีโซนนอกอาคาร ชั้นบน สำหรับ coffee break - มีเครื่องยืมและคืนด้วยตนเอง พร้อมผู้ใช้บริการ ตรวจสอบผ่าน e-mail

25  Red Zone : พื้นที่ปลอดเสียง ผู้เข้ามาใช้ บริการในพื้นที่นี้จะต้องเงียบ ห้ามส่งเสียงดัง และสามารถนำน้ำเข้าไปดื่มได้อย่างเดียว  Yellow Zone : พื้นที่นี้ผู้ใช้บริการต้องรักษา ความเงียบเช่นกัน แต่สามารถนำน้ำและ เครื่องดื่มเข้าไปได้  Green Zone : เป็นพื้นที่อิสระนำน้ำ เครื่องดื่ม เข้าไปได้ มีบริการตู้ขนม / เครื่องดื่ม มีมุม คอมพิวเตอร์ มีห้องประชุมกลุ่ม ซึ่งสามารถ ประชุม อภิปราย ถกเถียงกันได้ ในห้องประชุม มีอุปกรณ์พร้อม มีห้องนั่งอ่านหนังสือ ติววิชา ต่างๆ เป็นห้องนั่งกับพื้น มีหมอน – เบาะวางไว้ เป็นมุมสบายๆ

26  บรรณารักษ์พาชม พูดภาษาอังกฤษเก่ง คล่องแคล่ว การแต่งกายสุภาพ  การพาชมในห้องสมุด จะเคารพผู้ใช้บริการ คือ ไม่ ส่งเสียงดัง หรือ รบกวนผู้ใช้ ขณะพาชม ทำให้ผู้ เยี่ยมชม ต้องเคารพสิทธิตาม  การพาชมบางทีจะไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป หรือ หากให้ ถ่ายรูปได้ ห้ามใช้ flash เพราะจะรบกวนสมาธิผู้ใช้บริการ และ ห้าม ถ่ายรูปผู้ใช้บริการแบบเจาะจง  การพาชมจะรักษาเวลา และ พาชมเฉพาะที่ให้บริการ แต่ไม่มีเวลาซักถาม มากนัก

27  ภาพตัวอย่างห้องสมุด ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt 14 – 16 พฤศจิกายน 2552.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา  มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google