งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อบทเรียน multipoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อบทเรียน multipoint"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อบทเรียน multipoint
เรื่องตัวประกอบ โดย นายประวิทย์ เลี้ยงบุญญพันธ์ โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2 ตัวประกอบของจำนวนนับ
ตัวประกอบ คือ จำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นลงตัว เช่น เป็นตัวประกอบของ เพราะว่า 6  1 ลงตัว 2 เป็นตัวประกอบของ เพราะว่า 6  2 ลงตัว 3 เป็นตัวประกอบของ เพราะว่า 6  3 ลงตัว 6 เป็นตัวประกอบของ เพราะว่า 6  6 ลงตัว ดังนั้น ตัวประกอบของ 6 คือ 1 , 2 , 3 และ 6 นั่นคือ ตัวประกอบของ 6 มี 4 จำนวน

3 ตัวประกอบของ 24 คือจำนวนใด
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

4 จงเติมคำตอบต่อไปนี้ < 2 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด>
< 3 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> < 4 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > < 5 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > < 6 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > < 7 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > < 8 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > < 9 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด >

5 ตัวประกอบของ 8 คือ , , , 7 8 5 1 4 6 3 2

6 จำนวนใดเป็นตัวประกอบของ 20
Timer Timer Timer จำนวนใดเป็นตัวประกอบของ 20 3 5 7 9

7 <ตัวประกอบของ 28 มีทั้งหมด 8 จำนวน>
<ตัวประกอบของ 28 มีทั้งหมด 8 จำนวน> ถูก ผิด

8 จับคู่ให้ถูกต้อง โดยลากเส้นโยงจากซ้ายมือไปขวามือ
32 ตัวประกอบของ 25 1 , 5 , 25 6 เป็นตัวประกอบของจำนวนใด 1 , 2 , 3 , 4 , 9, 12, 18 , 36 12 , 24 , 36 มีตัวประกอบ 6 จำนวน 18

9 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt สื่อบทเรียน multipoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google