งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายประวิทย์ เลี้ยงบุญญพันธ์ โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายประวิทย์ เลี้ยงบุญญพันธ์ โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายประวิทย์ เลี้ยงบุญญพันธ์ โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร

2 ตัวประกอบของ จำนวนนับ ตัวประกอบ คือ จำนวนนับที่หาร จำนวนนับนั้นลงตัว เช่น 1 เป็นตัวประกอบของ 6 เพราะว่า 6  1 ลงตัว 2 เป็นตัวประกอบของ 6 เพราะว่า 6  2 ลงตัว 3 เป็นตัวประกอบของ 6 เพราะว่า 6  3 ลงตัว 6 เป็นตัวประกอบของ 6 เพราะว่า 6  6 ลงตัว ดังนั้น ตัวประกอบของ 6 คือ 1, 2, 3 และ 6 นั่นคือ ตัวประกอบของ 6 มี 4 จำนวน

3 ตัวประกอบของ 24 คือ จำนวนใด

4 < 2 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > < 3 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > < 4 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > < 5 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > < 8 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > < 9 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > < 6 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > < 7 ตัวประกอบเป็น ของจำนวนใด > จงเติมคำตอบ ต่อไปนี้

5 ตัวประกอบของ 8 คือ,,, 1 1 2 2 6 6 3 3 4 4 5 5 7 7 8 8

6 Timer จำนวนใดเป็นตัว ประกอบของ 20 Timer 35 79

7 ถูกผิด

8 จับคู่ให้ถูกต้อง โดยลากเส้นโยงจากซ้ายมือไปขวามือ ตัวประกอบของ 25 6 เป็นตัวประกอบของจำนวนใด 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36 มีตัวประกอบ 6 จำนวน 12, 24, 36 18 32 1, 5, 25

9


ดาวน์โหลด ppt โดย นายประวิทย์ เลี้ยงบุญญพันธ์ โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google