งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (applied mathematics) แตกต่างจากคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (pure mathematics) ตรงที่จะเริ่มต้นพิจารณาปัญหา ในชีวิตจริงก่อน ไม่ว่าปัญหานั้นจะอยู่ในเรื่องของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์ประยุกต์ (applied mathematics) แตกต่างจากคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (pure mathematics) ตรงที่จะเริ่มต้นพิจารณาปัญหา ในชีวิตจริงก่อน ไม่ว่าปัญหานั้นจะอยู่ในเรื่องของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (applied mathematics) แตกต่างจากคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (pure mathematics) ตรงที่จะเริ่มต้นพิจารณาปัญหา ในชีวิตจริงก่อน ไม่ว่าปัญหานั้นจะอยู่ในเรื่องของ วิชา หรือ สาขาใดๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ฯลฯ หรือแม้แต่ปัญหา ที่เกิดขึ้นในสาขาวิชาคณิตศาสตร์เอง แล้ว จากนั้น จะนำความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ แล้ว หรืออาจจำเป็นจะต้องสร้างใหม่ขึ้นมา เพื่อ จะใช้แก้ปัญหาเหล่านั้น

3

4 เกิดวันที่ 22 ธันวาคม ค. ศ.1887 ที่เมือง อีโรด, บริติชอินเดีย เชื้อชาติ อินเดีย รามานุจันเป็นสมาชิกราชสมาคมแห่ง ลอนดอน เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดีย ซึ่งได้ สร้างงานวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีบทต่างๆ ทางทฤษฎีจำนวน อนุกรมอนันต์ และเศษส่วนต่อเนื่อง โดยที่ไม่เคยรับ การศึกษาด้านคณิตศาสตร์ อย่างเป็นทางการเลย ก็ อดฟรีย์ ฮาร์ดี้ นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวถึง อัจฉริยภาพของรามานุจันว่าเทียบเท่ากับนัก คณิตศาสตร์ระดับตำนาน เช่น ออยเลอร์ เกาส์ นิวตัน และอาร์คิมีดีส

5

6 รามานุจันได้รู้จักกับคณิตศาสตร์ครั้งแรกเมื่อ อายุ 10 ปี จากทักษะโดยธรรมชาติด้าน คณิตศาสตร์ รามานุจันจึงได้รับหนังสือ ตรีโกณมิติของ เอส. แอล. โลนีย์ และเขาศึกษา จนเชี่ยวชาญเมื่ออายุเพียง 12 ปี กระทั่ง สามารถค้นพบทฤษฎีบทของตัวเอง ผลจาก ความสามารถอันโดดเด่นด้านคณิตศาสตร์ทำให้ เขาได้รับทุนการศึกษา รามานุจันทำวิจัยเรื่อง จำนวนแบร์นูลลีและค่าคงตัวออยเลอร์ - แมสเช โรนีด้วยตนเองเมื่ออายุ 17 และได้รับทุนเข้า เรียนต่อที่วิทยาลัยของรัฐในเมืองคัมบาโคนัม แต่ต่อมาเขาสูญเสียทุนนี้ไปเพราะผลการเรียน ด้านอื่นนอกเหนือจากคณิตศาสตร์นั้นแย่มาก

7

8 เขาทำงานวิจัยของตนเองที่วิทยาลัยอื่น พร้อม กับทำงานเป็นเสมียนที่สำนักงานบัญชีแห่ง หนึ่งในเมืองมัทราสเพื่อหาเลี้ยงตัว ในปี ค. ศ. 1912-1913 เขาส่งตัวอย่างทฤษฎี บทจำนวนหนึ่งไปให้นักคณิตศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 3 คนแต่มีเพียงก็อด ฟรีย์ ฮาร์ดี้ ที่มองเห็นอัจฉริยภาพในงาน ของเขา และต่อมาได้เชิญให้ รามานุจันไปร่วมงานกับเขาที่ เคมบริดจ์ รามานุจันได้เป็น สมาชิกราชสมาคมแห่ง ลอนดอนและสมาชิก วิทยาลัย ทรินิตี้ มหาวิทยาลัยเคม บริดจ์ ต่อมาล้มป่วยและ เดินทางกลับไปอินเดีย เขา เสียชีวิตเมื่อปี ค. ศ. 1920 ขณะมีอายุเพียง 32 ปี

9 ค่าคงตัวของลันเดา - รามานุจัน Mock theta functions ข้อความคาดการณ์ของ รามานุจัน Ramanujan prime Ramanujan–Soldner constant Ramanujan theta function Ramanujan's sum Rogers–Ramanujan identities

10


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์ประยุกต์ (applied mathematics) แตกต่างจากคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (pure mathematics) ตรงที่จะเริ่มต้นพิจารณาปัญหา ในชีวิตจริงก่อน ไม่ว่าปัญหานั้นจะอยู่ในเรื่องของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google