งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ นักคณิตศาสตร์ ชาว เยอรมัน เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ. ศ.2302 ( ค. ศ. 1777) เสียชีวิต 23 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2398 ( ค. ศ. 1855)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ นักคณิตศาสตร์ ชาว เยอรมัน เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ. ศ.2302 ( ค. ศ. 1777) เสียชีวิต 23 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2398 ( ค. ศ. 1855)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ นักคณิตศาสตร์ ชาว เยอรมัน เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ. ศ.2302 ( ค. ศ. 1777) เสียชีวิต 23 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2398 ( ค. ศ. 1855) เป็นหนึ่งในตำนานนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดใน ประวัติศาสตร์ ( นักคณิตศาสตร์บางท่านกล่าวว่าสี่ผู้ ยิ่งใหญ่ของวงการคณิตศาสตร์มี อาคิมิดีส นิว ตัน เกาส์ และออยเลอร์ ) ได้รับฉายาว่า " เจ้าชายแห่ง คณิตศาสตร์ " (Prince of Mathematics) เนื่องจาก อุทิศผลงานในทุก ๆ ด้านของคณิตศาสตร์ในยุคสมัย ของเขา นอกจากนี้เกาส์ยังมีผลงานสำคัญทางด้าน ฟิสิกซ์ โดยเฉพาะ ด้านดาราศาสตร์ อีกด้วย

3 วิธีกำลังสองต่ำสุด ความผิดพลาดในการวัด และการกระจายตัวแบบเกาส์ ในปี ค. ศ. 1809 เกาส์ได้ทำงานวิจัย เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวของวัตถุท้องฟ้า และได้สร้างค่าคงที่ gaussian gravitational constant ขึ้นมา นอกจากนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ยัง ได้คิดค้นวิธีกำลังสองต่ำสุด (method of least squares) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปใน วิทยาศาสตร์ปัจจุบันในการลดผลกระทบจากค่า ความผิดพลาดจากการวัดให้ เหลือน้อยที่สุด โดยเกาส์ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องของวิธีนี้ เมื่อ มีสมมุติฐานว่าค่าความผิดพลาดที่เกิด จากการ วัดมี การกระจายตัวแบบปกติ (normal distribution) ( เป็นสาเหตุให้คนทั่วไปนิยม เรียกกัน การกระจายตัวแบบเกาส์ (gaussian distribution)

4 ใช้คณิตศาสตร์บุกเบิกวิทยาการด้าน ธรณีฟิสิกส์ เกาส์มีความเชื่อว่า คณิตศาสตร์คือราชินีของ วิทยาศาสตร์ ที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องใช้ใน การศึกษาธรรมชาติ นอกจากเกาส์ ใช้คณิตศาสตร์ใน การศึกษาดาราศาสตร์แล้ว เขายังใช้ คณิตศาสตร์ บุกเบิกวิทยาการด้านธรณีฟิสิกส์ด้วย เมื่อเขาอธิบาย ว่าปรากฏการณ์สนามแม่เหล็กโลกเกิดจากการมีแท่ง แม่เหล็กขนาดใหญ่อยู่ที่แกนกลางของโลก และแกน ของแท่งแม่เหล็กนี้เอียงทำมุมๆ หนึ่งกับแกนหมุนของ โลก เพื่อเป็นเกียรติแก่ เกาส์ นักฟิสิกส์จึงได้เรียก หน่วยวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก ว่า Guass ผลงานเกี่ยวกับทฤษฎีแม่เหล็กและไฟฟ้า วิจัยเกี่ยวกับแม่เหล็ก สร้างสหพันธ์ แม่เหล็ก (Magnetic Union) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ แม่เหล็ก โลก งานเกี่ยวกับแม่เหล็กของเกาส์ได้ถูกนำไปพัฒนา เป็นเครื่องโทรเลขในยุคแรกๆ นอกจากนี้ยังค้นพบ กฎ ของเกาส์ ในสนามไฟฟ้า ซึ่งนำไปสู่ กฎของเคิร์ชที่ เป็นหนึ่งในกฎพื้นฐานที่สุดของวงจรไฟฟ้า

5 แหล่งอ้างอิง www.trueplookpanya.com www.th.wikipedia.org www.atom.rmutphysics.com/physics/oldfr ont/53/1/ เกาส์.htm www.space.mict.go.th/astronomer.php

6 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ นักคณิตศาสตร์ ชาว เยอรมัน เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ. ศ.2302 ( ค. ศ. 1777) เสียชีวิต 23 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2398 ( ค. ศ. 1855)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google