งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว สิริภรณ์ คลังชำนาญ เลขที่ 23

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว สิริภรณ์ คลังชำนาญ เลขที่ 23"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว สิริภรณ์ คลังชำนาญ เลขที่ 23
แนวคิด ปรัชญาที่เป็นประโยชน์ จัดทำโดย นางสาว สิริภรณ์ คลังชำนาญ เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกปีที่ 4/1

2 “ข้อความทุกข้อความที่เราเข้าใจต้องประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบที่เราคุ้นเคยเท่านั้น”
เบอร์ทรันด์ อาร์เทอร์ วิลเลียม รัสเซลล์ Bertrand Arthur William Russell

3 ประวัติ รัสเซลล์เป็นเด็กกำพร้า ตั้งแต่ 2 ขวบ และอาศัยอยู่กับปู่ย่า
รัสเซลล์เป็นเด็กที่เรียนดีมาก แต่เขาต้องเรียนที่บ้านเนี่องจากย่าเป็นห่วงความปลอดภัยของเขา ย่าของรัสเซลเคร่งเรื่องการเรียนของเขาทำให้เขาเป็นเด็กค่อนข้างหัวรุนแรง อายุ 11 ขวบ เขาได้เริ่มสนใจเรื่องศาสนาอย่างจริงจัง อายุ 18 ปี รัสเซลเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เขาไม่พอใจในการสอนแบบโปราณของมหาลัย จึงคิดวิธปรับเปลี่ยนการสอน สามปีต่อมา เขาได้รับ ปริญญาเกียรตินิยมสาขาคณิตศาสตร์ และสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาชื่อ “The Apostles”

4

5

6 ประวัติ รัสเซลล์เป็นเด็กกำพร้า ตั้งแต่ 2 ขวบ และอาศัยอยู่กับปู่ย่า
รัสเซลล์เป็นเด็กที่เรียนดีมาก แต่เขาต้องเรียนที่บ้านเนี่องจากย่าเป็นห่วงความปลอดภัยของเขา ย่าของรัสเซลเคร่งเรื่องการเรียนของเขาทำให้เขาเป็นเด็กค่อนข้างหัวรุนแรง อายุ 11 ขวบ เขาได้เริ่มสนใจเรื่องศาสนาอย่างจริงจัง อายุ 18 ปี รัสเซลเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เขาไม่พอใจในการสอนแบบโปราณของมหาลัย จึงคิดวิธปรับเปลี่ยนการสอน สามปีต่อมา เขาได้รับ ปริญญาเกียรตินิยมสาขาคณิตศาสตร์ และสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาชื่อ “The Apostles”

7 ปีถัดมา รัสเซลล์สนใจเรียนวิชาปรัชญาอีกสาขาหนึ่งนักปรัชญาที่เขาสนใจผลงานมากที่สุด คือ เฮเกล และบรัดเลย์ และได้คว้าปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 เขาได้รวบรวมคำบรรยายของเขาตีพิมพ์เป็นเล่ม ชื่อ ประวัติศาสตร์แห่งปรัชญาตะวันตก (History of Western Philosophy) ซึ่งได้กลายเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา รัสเซลเคยได้รับ รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1950)

8 ปรัชญาของรัสเซลล์  แนวปรัชญาของรัสเซล ไม่คงตัว ซึ่งพอจะแบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ คือ ระยะอุดมการณ์นิยม  ระยะสัจนิยมและปรมาณูทางตรรกะ  ระยะสัจนิยมและสร้างสรรค์นิยมทางตรรกะ  ระยะสัจนิยมและสร้างสรรค์นิยมของมนัส 

9 ระยะสัจนิยมและปรมาณูทางตรรกะ
ระยะสัจนิยมและปรมาณูทางตรรกะ  ท่านมีความเชื่อมั่นว่า ภาษาในอุดมการณ์ (ideal language) จะต้องตรงกับความเป็นจริง ภาษาในอุดมการณ์นี้ได้มาโดยอาศัยหลักความคุ้นเคย (principle of acquaintance) อันเนื่องมาจากประสบการณ์ ตั้งสูตรขึ้นว่า“ ข้อความทุกข้อความที่เราเข้าใจต้องประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบที่เราคุ้นเคยเท่านั้น” นั้นคือรัสเซลเชื่อว่าความคุ้นเคย (acquaintance) เป็นสิ่งค้ำประกันความแน่นอนของความรู้ของเรา และในทำนองนี้สิ่งที่เรามั่นใจได้ก่อนอื่นทั้งหมดมิใช่ข้อความ หรือความสัมพันธ์ (Logical construction) แต่เป็นข้อมูล (data) ซึ่งจะประกอบขึ้นเป็นข้อความปรมาณู (Logical statement)

10 อย่างไรก็ดี ต่อมารัสเซลเองเกิดสงสัยขึ้นมาว่า เราจะเอาอะไรมาตัดสินได้ว่าอะไรเป็นปรมาณูทางตรรกะ เราคุ้นเคยและคิดว่ามันง่ายที่สุดแล้วแต่ความจริงมันอาจจะถูกวิเคราะห์ต่อไปอีกก็ได้ ที่สุดรัสเซลก็ละความพยายามที่จะคิดอภิปรัชญา และสนใจที่จะค้นคว้าเรื่องราวความรู้ที่เขามีสมรรถภาพอยู่เท่านั้น พยายามให้ได้ใกล้ความเป็นจริงที่สุดก็พอแล้ว

11 ประโยชน์จากปรัชญาที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ใช้ในการคิดการคำนวณคณิตศาสตร์ กล่าวคือ เราต้องคุ้นเคยในการทำโจทย์คำนวณในเรื่องนั้นๆมาก่อน หากเราไม่คุ้นเคยใจส่วนประกอบของโจทย์ที่กำหนดมาให้ หรือเราไม่เคยเรียนมาเราก็จะไม่สามารถทำโจทย์นั้นๆได้ ใช้ในการวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ กล่าวคือ การที่เราเข้าการตีความของโจทย์ว่ากล่าวถึงเรื่องอะไร เราต้องมีความคุ้นเคยในเรื่องนั้นๆมาก่อน จึงจะทราบ เช่น หากโจทย์ถามถึงเรื่องสับเซต เราต้องมีความเข้าใจ คุ้นเคยหรือเคยทราบมาก่อนว่าสับเซตนั้นต้องหาอย่างไร ทำอย่างไร เราจึงสามารถทำเรื่องสับเซตได้

12 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อ้างอิง….

13 ขอบคุณค่ะ Thank you 감사합니다. ありがとう。 謝謝。


ดาวน์โหลด ppt นางสาว สิริภรณ์ คลังชำนาญ เลขที่ 23

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google