งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาว สิริภรณ์ คลัง ชำนาญ เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกปีที่ 4/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาว สิริภรณ์ คลัง ชำนาญ เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกปีที่ 4/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาว สิริภรณ์ คลัง ชำนาญ เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกปีที่ 4/1

2 “ ข้อความทุกข้อความที่เราเข้าใจ ต้องประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบที่ เราคุ้นเคยเท่านั้น ” • เบอร์ทรันด์ อาร์เทอร์ วิ ลเลียม รัสเซลล์ • Bertrand Arthur William Russell

3 ประวัติ • รัสเซลล์เป็นเด็กกำพร้า ตั้งแต่ 2 ขวบ และอาศัยอยู่ กับปู่ย่า • รัสเซลล์เป็นเด็กที่เรียนดีมาก แต่เขาต้องเรียนที่ บ้านเนี่องจากย่าเป็นห่วงความปลอดภัยของเขา • ย่าของรัสเซลเคร่งเรื่องการเรียนของเขาทำให้เขา เป็นเด็กค่อนข้างหัวรุนแรง • อายุ 11 ขวบ เขาได้เริ่มสนใจเรื่องศาสนาอย่าง จริงจัง • อายุ 18 ปี รัสเซลเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเคม บริดจ์ เขาไม่พอใจในการสอนแบบโปราณของมหา ลัย จึงคิดวิธปรับเปลี่ยนการสอน • สามปีต่อมา เขาได้รับ ปริญญาเกียรตินิยมสาขา คณิตศาสตร์ และสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม เกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาชื่อ “The Apostles”

4

5

6 ประวัติ • รัสเซลล์เป็นเด็กกำพร้า ตั้งแต่ 2 ขวบ และอาศัยอยู่ กับปู่ย่า • รัสเซลล์เป็นเด็กที่เรียนดีมาก แต่เขาต้องเรียนที่ บ้านเนี่องจากย่าเป็นห่วงความปลอดภัยของเขา • ย่าของรัสเซลเคร่งเรื่องการเรียนของเขาทำให้เขา เป็นเด็กค่อนข้างหัวรุนแรง • อายุ 11 ขวบ เขาได้เริ่มสนใจเรื่องศาสนาอย่าง จริงจัง • อายุ 18 ปี รัสเซลเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเคม บริดจ์ เขาไม่พอใจในการสอนแบบโปราณของมหา ลัย จึงคิดวิธปรับเปลี่ยนการสอน • สามปีต่อมา เขาได้รับ ปริญญาเกียรตินิยมสาขา คณิตศาสตร์ และสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม เกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาชื่อ “The Apostles”

7 • ปีถัดมา รัสเซลล์สนใจเรียนวิชาปรัชญาอีกสาขาหนึ่งนัก ปรัชญาที่เขาสนใจผลงานมากที่สุด คือ เฮเกล และ บรัดเลย์ และได้คว้าปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 • เขาได้รวบรวมคำบรรยายของเขาตีพิมพ์เป็นเล่ม ชื่อ ประวัติศาสตร์แห่งปรัชญาตะวันตก (History of Western Philosophy) ซึ่งได้กลายเป็นหนังสือที่ ขายดีที่สุดทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา • รัสเซลเคยได้รับ รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม เมื่อ ปี พ. ศ. 2493 ( ค. ศ. 1950)

8 ปรัชญาของรัสเซลล์ แนวปรัชญาของรัสเซล ไม่คงตัว ซึ่งพอจะแบ่ง ออกได้เป็น 4 ระยะ คือ • ระยะอุดมการณ์นิยม • ระยะสัจนิยมและปรมาณูทางตรรกะ • ระยะสัจนิยมและสร้างสรรค์นิยมทางตรรกะ • ระยะสัจนิยมและสร้างสรรค์นิยมของมนัส

9 ระยะสัจนิยมและปรมาณูทางตรรกะ • ท่านมีความเชื่อมั่นว่า ภาษาในอุดมการณ์ (ideal language) จะต้องตรงกับความเป็นจริง ภาษาในอุดมการณ์นี้ได้มาโดยอาศัยหลัก ความคุ้นเคย (principle of acquaintance) อัน เนื่องมาจากประสบการณ์ ตั้งสูตรขึ้นว่า “ ข้อความทุกข้อความที่เราเข้าใจต้อง ประกอบขึ้นด้วยส่วนประกอบที่เราคุ้นเคย เท่านั้น ” นั้นคือรัสเซลเชื่อว่าความคุ้นเคย (acquaintance) เป็นสิ่งค้ำประกันความแน่นอน ของความรู้ของเรา และในทำนองนี้สิ่งที่เรา มั่นใจได้ก่อนอื่นทั้งหมดมิใช่ข้อความ หรือ ความสัมพันธ์ (Logical construction) แต่เป็น ข้อมูล (data) ซึ่งจะประกอบขึ้นเป็นข้อความ ปรมาณู (Logical statement)

10 • อย่างไรก็ดี ต่อมารัสเซลเองเกิดสงสัยขึ้นมาว่า เราจะเอาอะไรมาตัดสินได้ว่าอะไรเป็นปรมาณู ทางตรรกะ เราคุ้นเคยและคิดว่ามันง่ายที่สุด แล้วแต่ความจริงมันอาจจะถูกวิเคราะห์ต่อไปอีก ก็ได้ ที่สุดรัสเซลก็ละความพยายามที่จะคิด อภิปรัชญา และสนใจที่จะค้นคว้าเรื่องราวความรู้ ที่เขามีสมรรถภาพอยู่เท่านั้น พยายามให้ได้ใกล้ ความเป็นจริงที่สุดก็พอแล้ว

11 • ใช้ในการคิดการคำนวณคณิตศาสตร์ กล่าวคือ เราต้องคุ้นเคยในการทำโจทย์คำนวณ ในเรื่องนั้นๆมาก่อน หากเราไม่คุ้นเคยใจ ส่วนประกอบของโจทย์ที่กำหนดมาให้ หรือเรา ไม่เคยเรียนมาเราก็จะไม่สามารถทำโจทย์นั้นๆ ได้ • ใช้ในการวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ กล่าวคือ การที่เราเข้าการตีความของโจทย์ว่า กล่าวถึงเรื่องอะไร เราต้องมีความคุ้นเคยในเรื่อง นั้นๆมาก่อน จึงจะทราบ เช่น หากโจทย์ถามถึง เรื่องสับเซต เราต้องมีความเข้าใจ คุ้นเคยหรือ เคยทราบมาก่อนว่าสับเซตนั้นต้องหาอย่างไร ทำอย่างไร เราจึงสามารถทำเรื่องสับเซตได้ ประโยชน์จากปรัชญาที่นำมาใช้ ในชีวิตประจำวัน

12 อ้างอิง …. • http://th.wikipedia.org /wiki/%E0%B9%80%E0 %B8%9A%E0%B8%AD %E0%B8%A3%E0%B9% 8C%E0%B8%97%E0%B 8%A3%E0%B8%B1%E0 %B8%99%E0%B8%94% E0%B9%8C_%E0%B8% A3%E0%B8%B1%E0%B 8%AA%E0%B9%80%E0 %B8%8B%E0%B8%A5% E0%B8%A5%E0%B9%8 C http://th.wikipedia.org /wiki/%E0%B9%80%E0 %B8%9A%E0%B8%AD %E0%B8%A3%E0%B9% 8C%E0%B8%97%E0%B 8%A3%E0%B8%B1%E0 %B8%99%E0%B8%94% E0%B9%8C_%E0%B8% A3%E0%B8%B1%E0%B 8%AA%E0%B9%80%E0 %B8%8B%E0%B8%A5% E0%B8%A5%E0%B9%8 C วันที่ 25 พฤษภาคม พ. ศ. 2556

13


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาว สิริภรณ์ คลัง ชำนาญ เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกปีที่ 4/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google