งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ZONE วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ZONE วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ZONE วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
School of Information Technology รวมพลังชาว SIT ร่วมโหวตให้กับกลุ่มนักศึกษา โดยร่วมติดสติกเกอร์รางวัล POPULA VOTE ณ บูท ของนักศึกษา ภายในงาน IRPUS ตั้งแต่ วันที่ 27 – 29 มี.ค. 52 นี้ ZONE วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Zone 2 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตั้งแต่เวลา น.

2 หัวข้อโครงงานเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ Thonglor Pet Hospital Information Management System นางสาวจิณห์จุฑา โตทับ นายฐานวัฒน์ ชินสกุลงาม นายสมภพ ประเสริฐกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. รัชนี กัลยาวินัย อาจารย์อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3 สถานที่จัดงาน รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
สถานที่จัดงาน รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน รูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดงานนิทรรศการ IRPUS 52 แบ่งการแสดงผลงานออกเป็น 4 ส่วน คือ 1. ส่วนของนิทรรศการ สร้างปัญญา พัฒนาอุตสาหกรรม 2. ส่วนของการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. แสดงผลงานของนักศึกษาระดับปริญาตรีที่มีผลงานดีเด่นจำนวน 400 โครงงาน จากโครงงานที่ได้รับทุนประจำปี 2551จำนวน 837 โครงงานโดย แบ่งออกเป็นลักษณะโซน (Zone) ทั้งหมด 4 โซน คือ - โซนวิทยาศาสตร์เคมีและสิ่งแวดล้อม (Chemical science and Environment Zone) - โซนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Engineering and Information Technology Zone) - โซนเทคโนโลยีอาหาร (Food Technology Zone) - โซนวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีววิทยา (Health science & Biology Zone) 3. ส่วนงานการจัดงานประชุมวิชาการ (IRPUSCON-01) 4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย TRF & IRPUS Young Competitions Projects หัวข้อ Green Invention ระยะเวลาจัดงาน วันที่ มีนาคม 2552 : งานแสดงผลงานนักศึกษาปริญญาตรีและกิจกรรมต่างๆ (เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมงานได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา น.) รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

4


ดาวน์โหลด ppt ZONE วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google