งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รวมพลังชาว SIT ร่วมโหวต ให้กับกลุ่มนักศึกษา โดยร่วมติดสติกเกอร์รางวัล POPULA VOTE ณ บูท ของนักศึกษา ภายใน งาน IRPUS ตั้งแต่ วันที่ 27 – 29 มี. ค. 52 นี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รวมพลังชาว SIT ร่วมโหวต ให้กับกลุ่มนักศึกษา โดยร่วมติดสติกเกอร์รางวัล POPULA VOTE ณ บูท ของนักศึกษา ภายใน งาน IRPUS ตั้งแต่ วันที่ 27 – 29 มี. ค. 52 นี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รวมพลังชาว SIT ร่วมโหวต ให้กับกลุ่มนักศึกษา โดยร่วมติดสติกเกอร์รางวัล POPULA VOTE ณ บูท ของนักศึกษา ภายใน งาน IRPUS ตั้งแต่ วันที่ 27 – 29 มี. ค. 52 นี้ ZONE วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ Zone 2 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า สยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. School of Information Technology

2 หัวข้อโครงงานเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ T HONGLOR P ET H OSPITAL I NFORMATION M ANAGEMENT S YSTEM นางสาวจิณห์จุฑา โตทับ นายฐานวัฒน์ ชินสกุลงาม นายสมภพ ประเสริฐกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. รัชนี กัลยาวินัย อาจารย์อันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

3 สถานที่จัดงาน รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระยะเวลาจัดงาน วันที่ 27-29 มีนาคม 2552 : งานแสดงผลงานนักศึกษาปริญญาตรีและ กิจกรรมต่างๆ ( เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมงานได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.) รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน รูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดงานนิทรรศการ IRPUS 52 แบ่งการแสดงผลงานออกเป็น 4 ส่วน คือ 1. ส่วนของนิทรรศการ สร้างปัญญา พัฒนาอุตสาหกรรม 2. ส่วนของการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. แสดง ผลงานของนักศึกษาระดับปริญาตรีที่มีผลงานดีเด่นจำนวน 400 โครงงาน จากโครงงานที่ได้รับทุนประจำปี 2551 จำนวน 837 โครงงานโดย แบ่ง ออกเป็นลักษณะโซน (Zone) ทั้งหมด 4 โซน คือ - โซนวิทยาศาสตร์เคมีและสิ่งแวดล้อม (Chemical science and Environment Zone) - โซนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Engineering and Information Technology Zone) - โซนเทคโนโลยีอาหาร (Food Technology Zone) - โซนวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีววิทยา (Health science & Biology Zone) 3. ส่วนงานการจัดงานประชุมวิชาการ (IRPUSCON-01) 4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย TRF & IRPUS Young Competitions Projects หัวข้อ Green Invention

4


ดาวน์โหลด ppt รวมพลังชาว SIT ร่วมโหวต ให้กับกลุ่มนักศึกษา โดยร่วมติดสติกเกอร์รางวัล POPULA VOTE ณ บูท ของนักศึกษา ภายใน งาน IRPUS ตั้งแต่ วันที่ 27 – 29 มี. ค. 52 นี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google