งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ACMECS และ MBDS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือระหว่างประเทศ ACMECS และ MBDS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ ACMECS และ MBDS
สำนักระบาดวิทยา – สำนักไข้หวัดใหญ่ และ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค ความคืบหน้า บทบาทของกรมควบคุมโรค

2 MBDS* and ACMECS** MBDS (Mekong Basin Disease Surveillance)
2001 ลงนาม MOU ๕ ปี ที่จีน 2007 ลงนามขยาย MOU ที่เจนีวา ** ACMECS ( Ayeyawady-Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy) 2005 มี sector ด้าน Public Health ให้ไทยเป็น coordinator

3 ACMECS Leaders’ Declaration
On Partnership in Combating Avian Influenza and Other Infectious Diseases 3rd November 2005 Bangkok Strengthen surveillance and response system Training in surveillance and Laboratory Regional surveillance and rapid response network Prompt information sharing Allocate requires resource Strengthen preparedness Educational campaign preparing hospital response when human-to-human start (phase 4) conducting joint study strategic stockpile telecommunication

4 ความคืบหน้า ACMECS ประชุม ที่กรุงเทพ กค ๕๐
จัดทำหลักสูตรเรื่องการสอบสวนไข้หวัดนกเป็นภาษาท้องถิ่น จัดทำ case study ของแต่ละประเทศแลกเปลี่ยนกัน ฝึกอบรม SRRT ให้ลาว และ เขมร MBDS ประชุมที่ดานังเวียตนาม สค ๕๐ ช่วยรับเป็นหน่วยประสานเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางด้านระบาดวิทยาให้ประเทศสมาชิก รับ Staff ประเทศสมาชิก มาเรียน inter. FETP สอบสวนโรคร่วมกัน ร่วมกับเวียตนามหารูปแบบการทำงานระหว่างสาธารณสุขและเกษตร

5 บทบาทของกรมควบคุมโรค
เป็นหน่วยประสานกับประเทศสมาชิก สำนักระบาดวิทยา ด้านวิชาการ และ IHR focal point สำนักต่างๆ ด้านวิชาการและสนับสนุน กองแผน ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยอื่นๆ สคร ที่มีจังหวัดชายแดน ตัวอย่างเช่น กรณีไข้หวัดนกรายแรกของลาว กรณีอหิวาตกโรคที่จังหวัดตาก กรณีไข้เลือดออกที่เขมร


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือระหว่างประเทศ ACMECS และ MBDS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google