งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ
สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ

2 สารสนเทศคืออะไร หมายถึง ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ข้อมูล
หมายถึง ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ และความคิดที่นำมาบันทึก ไว้ในวัสดุสารสนเทศลักษณะต่างๆกัน ซึ่งบุคคลสามารถรับรู้สารสนเทศจาก วัสดุนั้นได้

3 ความสำคัญของสารสนเทศ
1. ช่วยในการพัฒนาบุคคลและสังคม 2. ช่วยในการป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ

4 ธรรมชาติสารสนเทศ คือสภาวะที่เป็นอยู่มีอยู่ของสารสนเทศ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. เกิดขึ้น ดำรงอยู่ และสูญสลายไปตามกาลเวลา 2. มีทั้งถูกต้อง - ไม่ถูกต้อง มีคุณค่า - ไม่มีคุณค่า คลาดเคลื่อน - ไม่คลาดเคลื่อน 3. สารสนเทศย่อมไม่มีความเป็นกลาง เพราะอยู่ภายใต้อิทธิพลความคิดของผู้สร้าง 4. ไม่มีความสมบูรณ์รอบด้านในตัวเอง

5 แหล่งสารสนเทศ 1. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถาบัน 1.1 ห้องสมุด
1.2 ศูนย์สารสนเทศ 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถานที่ 3. แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล 4. แหล่งสารสนเทศที่เป็นเหตุการณ์

6 การใช้สารสนเทศ การใช้สารสนเทศจำเป็นต้องรู้ในเรื่องต่อไปนี้
1. แหล่งที่อยู่ของสารสนเทศ 2. วิธีเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ 3. ขอบข่ายของเนื้อหาสารสนเทศ 4. วิธีค้นหาและ/หรือค้นคืน


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google