งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากร สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากร สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากร สารสนเทศ

3 สารสนเทศคือ อะไร หมายถึง ข้อเท็จจริง ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ และความคิดที่ นำมาบันทึก ไว้ในวัสดุสารสนเทศ ลักษณะต่างๆกัน ซึ่งบุคคลสามารถรับรู้ สารสนเทศจาก วัสดุนั้นได้

4 ความสำคัญของ สารสนเทศ 1. ช่วยในการพัฒนา บุคคลและสังคม 2. ช่วยในการป้องกันและ แก้ปัญหาต่างๆ

5 คือสภาวะที่เป็นอยู่มีอยู่ของ สารสนเทศ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 1. เกิดขึ้น ดำรงอยู่ และสูญ สลายไปตามกาลเวลา 2. มีทั้งถูกต้อง - ไม่ถูกต้อง มี คุณค่า - ไม่มีคุณค่า คลาดเคลื่อน - ไม่ คลาดเคลื่อน 3. สารสนเทศย่อมไม่มีความเป็น กลาง เพราะอยู่ภายใต้อิทธิพล ความคิดของผู้สร้าง 4. ไม่มีความสมบูรณ์รอบด้านใน ตัวเอง ธรรมชาติ สารสนเทศ

6 1. แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถาบัน 1.1 ห้องสมุด 1.2 ศูนย์สารสนเทศ 2. แหล่งสารสนเทศที่เป็น สถานที่ 3. แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล 4. แหล่งสารสนเทศที่เป็น เหตุการณ์ แหล่งสารสนเทศแหล่งสารสนเทศ

7 การใช้สารสนเทศ จำเป็นต้องรู้ในเรื่องต่อไปนี้  การใช้สารสนเทศ จำเป็นต้องรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 1. แหล่งที่อยู่ของ สารสนเทศ 2. วิธีเข้าถึงแหล่ง สารสนเทศ 3. ขอบข่ายของเนื้อหา สารสนเทศ 4. วิธีค้นหาและ / หรือค้นคืน การใช้สารสนเทศการใช้สารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศ : ความหมาย ความสำคัญ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากร สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google