งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราค่า บำรุงการใช้ ห้องอบรม 1 รายการอัตรา ก. ค่ากระแสไฟฟ้า 27 บาท / ชั่วโมง ข. ค่าอุปกรณ์ - เครื่องเสียง 300 บาท / วัน - โต๊ะ / เก้าอี้ / โซฟา 100 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราค่า บำรุงการใช้ ห้องอบรม 1 รายการอัตรา ก. ค่ากระแสไฟฟ้า 27 บาท / ชั่วโมง ข. ค่าอุปกรณ์ - เครื่องเสียง 300 บาท / วัน - โต๊ะ / เก้าอี้ / โซฟา 100 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราค่า บำรุงการใช้ ห้องอบรม 1 รายการอัตรา ก. ค่ากระแสไฟฟ้า 27 บาท / ชั่วโมง ข. ค่าอุปกรณ์ - เครื่องเสียง 300 บาท / วัน - โต๊ะ / เก้าอี้ / โซฟา 100 บาท / วัน ค. ค่าพื้นที่ 1,000 บาท / วัน ง. ค่าสาธารณูปโภค 5 บาท / คน จ. ค่าทำความสะอาด / เก็บขยะ / กระดาษชำระ 300 บาท / วัน ช. ค่าแม่บ้าน / รปภ.2 คน / 30 บาท / ชั่วโมง

2 อัตราค่า บำรุงการใช้ ห้องอบรม 2 รายการอัตรา ก. ค่ากระแสไฟฟ้า 27 บาท / ชั่วโมง ข. ค่าอุปกรณ์ - เครื่องเสียง 300 บาท / วัน - โต๊ะ / เก้าอี้ / โซฟา 100 บาท / วัน ค. ค่าพื้นที่ 1,000 บาท / วัน ง. ค่าสาธารณูปโภค 5 บาท / คน จ.. ค่าทำความสะอาด / เก็บขยะ / กระดาษชำระ 300 บาท / วัน ช. ค่าแม่บ้าน / รปภ.2 คน / 30 บาท / ชั่วโมง

3 อัตราค่า บำรุงการใช้ ห้องแอโรบิก รายการอัตรา ก. ค่ากระแสไฟฟ้า 142 บาท / ชั่วโมง ข. ค่าอุปกรณ์ - เครื่องเสียง 300 บาท / วัน - โต๊ะ / เก้าอี้ / โซฟา 100 บาท / วัน ค. ค่าพื้นที่ 1,500 บาท / วัน ง. ค่าสาธารณูปโภค 5 บาท / คน จ.. ค่าทำความสะอาด / เก็บขยะ / กระดาษชำระ 300 บาท / วัน ช. ค่าแม่บ้าน / รปภ.2 คน / 30 บาท / ชั่วโมง

4 อัตราค่า บำรุงการใช้ ห้องออก กำลังกาย รายการอัตรา ก. ค่ากระแสไฟฟ้า 176 บาท / ชั่วโมง ข. ค่าอุปกรณ์ - เครื่องเสียง 300 บาท / วัน - โต๊ะ / เก้าอี้ / โซฟา 100 บาท / วัน ค. ค่าพื้นที่ 1,875 บาท / วัน ง. ค่าสาธารณูปโภค 5 บาท / คน จ.. ค่าทำความสะอาด / เก็บ ขยะ / กระดาษชำระ 300 บาท / วัน ช. ค่าแม่บ้าน / รปภ.2 คน / 30 บาท / ชั่วโมง

5 อัตราค่า บำรุงการใช้ ห้องเต้นรำ รายการอัตรา ก. ค่ากระแสไฟฟ้า 34 บาท / ชั่วโมง ข. ค่าอุปกรณ์ - เครื่องเสียง 300 บาท / วัน - โต๊ะ / เก้าอี้ / โซฟา 100 บาท / วัน ค. ค่าพื้นที่ 1,500 บาท / วัน ง. ค่าสาธารณูปโภค 5 บาท / คน จ.. ค่าทำความสะอาด / เก็บ ขยะ / กระดาษชำระ 300 บาท / วัน ช. ค่าแม่บ้าน / รปภ.2 คน / 30 บาท / ชั่วโมง

6 อัตราค่า บำรุงการใช้ ห้องนวด รายการอัตรา ก. ค่ากระแสไฟฟ้า 45 บาท / ชั่วโมง ข. ค่าอุปกรณ์ - เครื่องเสียง 300 บาท / วัน - โต๊ะ / เก้าอี้ / โซฟา 100 บาท / วัน ค. ค่าพื้นที่ 500 บาท / วัน ง. ค่าสาธารณูปโภค 5 บาท / คน จ.. ค่าทำความสะอาด / เก็บขยะ / กระดาษชำระ 300 บาท / วัน ช. ค่าแม่บ้าน / รปภ.2 คน / 30 บาท / ชั่วโมง

7 อัตราค่าบำรุง การใช้ห้อง ทดสอบ สมรรถภาพ รายการอัตรา ก. ค่ากระแสไฟฟ้า 45 บาท / ชั่วโมง ข. ค่าอุปกรณ์ - เครื่องเสียง 300 บาท / วัน - โต๊ะ / เก้าอี้ / โซฟา 100 บาท / วัน ค. ค่าพื้นที่ 500 บาท / วัน ง. ค่าสาธารณูปโภค 5 บาท / คน จ.. ค่าทำความสะอาด / เก็บขยะ / กระดาษชำระ 300 บาท / วัน ช. ค่าแม่บ้าน / รปภ.2 คน / 30 บาท / ชั่วโมง

8 อัตราค่า บำรุงการใช้ ห้องสมุด รายการอัตรา ก. ค่ากระแสไฟฟ้า.......... บาท / ชั่วโมง ข. ค่าอุปกรณ์ - เครื่องเสียง 300 บาท / วัน - โต๊ะ / เก้าอี้ / โซฟา 100 บาท / วัน ค. ค่าพื้นที่ 500 บาท / วัน ง. ค่าสาธารณูปโภค 5 บาท / คน จ.. ค่าทำความสะอาด / เก็บขยะ / กระดาษชำระ 300 บาท / วัน ช. ค่าแม่บ้าน / รปภ.2 คน / 30 บาท / ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt อัตราค่า บำรุงการใช้ ห้องอบรม 1 รายการอัตรา ก. ค่ากระแสไฟฟ้า 27 บาท / ชั่วโมง ข. ค่าอุปกรณ์ - เครื่องเสียง 300 บาท / วัน - โต๊ะ / เก้าอี้ / โซฟา 100 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google