งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมคลังวัสดุ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมคลังวัสดุ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมคลังวัสดุ

2 Flow Chart : การควบคุมคลังวัสดุ

3 หน่วยงานเตรียมแบบควบคุมทะเบียนวัสดุ Stock Card และแบบเบิกวัสดุ

4 2. แบบเบิกวัสดุสำนักงาน

5 หน่วยงานตรวจรับวัสดุ/ใบส่งของ
1. ตัวอย่างใบตรวจรับวัสดุ

6 หน่วยงานตรวจรับวัสดุ/ใบส่งของ
2. ตัวอย่างใบส่งของ

7 หน่วยงานนำเข้าวัสดุในแบบควบคุมทะเบียนวัสดุ (Stock card)
การยกยอด การนำเข้า

8 หน่วยงานให้บริการเบิกวัสดุตามแบบเบิกวัสดุ
ตัวอย่างหน่วยงานเบิกวัสดุ

9 หน่วยงานนำแบบเบิกวัสดุมาตัดยอดในแบบควบคุมทะเบียนวัสดุ(stock card)
ตัวอย่างการตัดยอด แบบควบคุมทะเบียนวัสดุ (Stock Card) การตัดยอด

10 รายงานสรุปการเบิกจ่ายและยอดวัสดุคงเหลือ ประจำเดือน
เอกสารรายงานการสำรวจวัสดุคงเหลือประจำเดือน

11 รายงานสรุปการเบิกจ่ายและยอดวัสดุคงเหลือ ณ 30 กันยายน
เอกสารรายงานการสำรวจวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 1. ส่งให้กลุ่มงานบัญชี กองคลัง 2. ส่งให้กลุ่มงานพัสดุ

12 จากงานระบบทะเบียนพัสดุ
ขอขอบคุณ จากงานระบบทะเบียนพัสดุ โทร.5112


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมคลังวัสดุ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google