งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุม คลังวัสดุ. Flow Chart : การควบคุม คลังวัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุม คลังวัสดุ. Flow Chart : การควบคุม คลังวัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุม คลังวัสดุ

2 Flow Chart : การควบคุม คลังวัสดุ

3 หน่วยงานเตรียมแบบควบคุมทะเบียนวัสดุ Stock Card และแบบเบิกวัสดุ 1. แบบควบคุมทะเบียน วัสดุ stock card แบบควบคุมทะเบียนวัสดุ (Stock Card)

4 2. แบบเบิกวัสดุ สำนักงาน

5 หน่วยงานตรวจรับวัสดุ / ใบส่งของ 1. ตัวอย่างใบ ตรวจรับวัสดุ

6 หน่วยงานตรวจรับวัสดุ / ใบส่งของ 2. ตัวอย่างใบ ส่งของ

7 หน่วยงานนำเข้าวัสดุใน แบบควบคุมทะเบียนวัสดุ (Stock card) 1. ตัวอย่างการนำเข้า วัสดุใน Stock card การนำเข้าการยกยอด แบบควบคุมทะเบียนวัสดุ (Stock Card)

8 หน่วยงานให้บริการเบิกวัสดุ ตามแบบเบิกวัสดุ ตัวอย่าง หน่วยงานเบิก วัสดุ

9 หน่วยงานนำแบบเบิกวัสดุมาตัดยอดในแบบควบคุม ทะเบียนวัสดุ (stock card) การตัดยอด ตัวอย่างการ ตัดยอด แบบควบคุมทะเบียนวัสดุ (Stock Card)

10 รายงานสรุปการเบิกจ่ายและยอดวัสดุ คงเหลือ ประจำเดือน เอกสารรายงานการสำรวจวัสดุ คงเหลือประจำเดือน

11 รายงานสรุปการเบิกจ่ายและยอดวัสดุ คงเหลือ ณ 30 กันยายน เอกสารรายงานการสำรวจวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 1. ส่งให้กลุ่มงาน บัญชี กองคลัง 2. ส่งให้กลุ่มงานพัสดุ

12 ขอขอบคุณ จากงานระบบ ทะเบียนพัสดุ โทร.5 112


ดาวน์โหลด ppt การควบคุม คลังวัสดุ. Flow Chart : การควบคุม คลังวัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google