งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ปัญหาระบบเบิก - จ่าย เจ้าหน้าที่อนามัย รับยาเอง ส่งเอกสารการ เบิกเอง ขั้นตอนการเบิกยุ่งยาก สิ้นเปลือง เวลาในการทำงานอื่น 2. ปัญหาเรื่องการจัดการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ปัญหาระบบเบิก - จ่าย เจ้าหน้าที่อนามัย รับยาเอง ส่งเอกสารการ เบิกเอง ขั้นตอนการเบิกยุ่งยาก สิ้นเปลือง เวลาในการทำงานอื่น 2. ปัญหาเรื่องการจัดการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ปัญหาระบบเบิก - จ่าย เจ้าหน้าที่อนามัย รับยาเอง ส่งเอกสารการ เบิกเอง ขั้นตอนการเบิกยุ่งยาก สิ้นเปลือง เวลาในการทำงานอื่น 2. ปัญหาเรื่องการจัดการคลัง 2.1 คงคลังเกิน 3-4 เดือน 2.2 การจัดการคลังยาย่อยไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ 2.3 มียาหมดอายุในสถานีอนามัย 3. ปัญหาเรื่องงานบริการ 3.1 งานบริการผู้ป่วยทำให้เป็นมาตรฐานได้ ยากเช่น ชื่อผู้ป่วย ชื่อยา วิธีใช้ วันที่รับ ข้อ บ่งใช้ ข้อควรระวัง

3 1. การลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายยาใน ระบบเครือข่าย 2. ลดจำนวนยาคงคลังของสถานีอนามัย 3. ลดยาหมดอายุในสถานีอนามัย 4. ลดขั้นตอนในการจัดการคลังยาย่อย ในสถานีอนามัย 5. เพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย

4  SEVEN /ELEVEN

5

6 การจัดระบบการดูแล แบ่งระบบงานเป็น 3 ส่วนใหญ่ ระบบ กระจายยา ระบบงาน IT ระบบงานใน สอ. งานคลังยา ใหญ่ เป็นผู้ดูแล ทีม IT คป สอ. ระบบ ใหญ่ 1. ผู้ดูแลระบบ IT สอ.( พนักงานคีย์ ข้อมูล ) 2. ผู้ดูแลระบบ คลังยา 3. ผู้ตรวจรักษา

7 แบบใหม่ 1. ส่งตรงที่คลัง เวชภัณฑ์เป็นไฟล์ ทางอีเมล์ 2. ใช้ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลใน โปรแกรมส่งเบิก 3. คลังยานำยาส่ง โดยตรงถึงสอ. 4. ไม่มีการสต๊อกยา ลดโอกาสที่จะมียา หมดอายุหรือ เสื่อมคุณภาพ การปรับระบบการส่ง ใบเบิก แบบเก่า สอ. ส่งใบเบิกที่ สสอ. ส่งต่อที่ รพ. ส่งต่อคลัง เวชภัณฑ์ เจ้าหน้าที่สอ. สำรวจคงคลัง เขียนเบิก สอ. มารับยาเอง ที่คลังเวชภัณฑ์ มียาสต๊อกเกิน 3 เดือน ทำให้ อาจมียา หมดอายุหรือยา เสื่อมคุณภาพ ได้ ปรับเป็น

8 การปรับระบบใน การส่งยา โรงพยาบาลนำยาไปส่ง สถานีอนามัย 1 ครั้งต่อ สัปดาห์ โดยจะสลับสัปดาห์ ละโซน โซนละ 8-9 สถานี อนามัย ที่ไปเส้นทาง เดียวกัน ทำให้ประหยัด พลังงาน

9 กำลังขนยาไปส่ง สถานีอนามัย

10 สามารถลดขั้นตอนในการเบิกยาจาก หลายขั้นตอน แบบเก่าแบบใหม่ 1. สถานีอนามัยส่งใบเบิก ที่สสอ. 1. สถานีอนามัยส่งใบ เบิกมาที่ คลังยา 2. สสอ. ส่งไปเบิกมาที่ โรงพยาบาล 2. คลังยาจัดยา นำส่งยา ที่สอ. 3. ผอ. เซ็นอนุมัติ 4. คลังยาจัดยา นัดให้ สอ. มารับ หมายเหตุ ไม่ได้เก็บการลดลงของ เวลาในการปรับระบบ

11 การพัฒนา งานคลังและงาน บริการ ทำพร้อมกัน โดยใช้โปรแกรม JHCIS เป็นตัวประสาน

12 แบบใหม่ มีการคีย์ ข้อมูลยาขณะ ตรวจผู้ป่วย การปรับระบบการลงข้อมูลคลังและงาน บริการไว้พร้อมกัน แบบเก่า คีย์ข้อมูล หลังตรวจ ผู้ป่วยเสร็จ แล้ว : ทำงาน ซ้ำซ้อน ปรับเป็น

13 แบบใหม่ พิมพ์สติก เกอร์ฉลากยา และติดซองยา จากโปรแกรม คอมพิวเตอร์ การปรับซองยา / ฉลากยา แบบเก่า เขียนซอง ยาด้วย ลายมือ อ่าน ยาก ไม่มี รายละเอียด ปรับเป็น

14 ตัวอย่างซองยา เก่า / ใหม่

15 ลำดับหัวข้อร้อยละ 1 ความสะดวกในการอ่านฉลาก 95 2 ความเข้าใจในฉลากยา 95 3 ความพอใจด้านเวลารอคอยบริการ 95 4 ความพอใจด้านสถานที่ 100 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

16 แบบใหม่ ตัดทันทีขณะ ตรวจคนไข้โดย โปรแกรม คอมพิวเตอร์ การปรับการตัดส ต๊อกการ์ด แบบเก่า ตัดสต๊อก การ์ดด้วยมือ ภายหลัง ปรับเป็น

17 ตัวอย่างสต๊อก การ์ดเก่า / ใหม่

18 ลดขั้นตอนในการจัดการคลังยาย่อยและ งานบริการในสถานีอนามัย JHCIS ลงข้อมูลยาพร้อมการตัดการ์ดยาจึง ทำให้ไม่ต้องใช้เวลาในการทำงานคลัง ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์เรื่องการลด เวลาได้เท่าไหร่

19 ลดจำนวนยาคงคลังของสถานี อนามัย การนิเทศปี 2552 หลังปรับปรุงระบบ การนิเทศปี 2554 คงคลัง 2-3 เดือน ราคา 30,000 บาท คงคลัง 15 วัน ราคา 12,000 บาท

20 แบบใหม่ ตรวจโดยมีใบ รายการยาที่ใกล้ หมดอายุจาก โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ทำ ให้ไม่ต้อง ตรวจสอบ รายการยา ทั้งหมด ตรวจ เฉพาะรายการที่ มีในใบ ตรวจสอบ ทำให้ ประหยัดเวลา มากขึ้น การปรับการตรวจสอบ วันหมดอายุ แบบเก่า ตรวจโดย ใช้เจ้าหน้าที่ ไปดูรายการ ยาทั้งหมดที่มี ในสต๊อก ปรับเป็น

21 ตัวอย่างใบตรวจสอบยา ใกล้หมดอายุ

22 ลดยาหมดอายุใน สถานีอนามัย การนิเทศปี 2552 หลังปรับปรุงระบบ การนิเทศปี 2554 ยาหมดอายุเฉลี่ยอนามัย ละ 2,995 บาท พบยาหมดอายุ 1 รายการ 500 บาท

23 ผลการประเมินความพึง พอใจของเจ้าหน้าที่ หัวข้อผู้ปฏิบัติ ความสะดวกในการ ทำงาน 100% เวลาในการทำงาน 100% ความพึงพอใจในการ บริหาร Stock 100%

24 ขอบคุณที่ให้ความสนใจ สวัสดี ทีมงานกมลา ไสย - ฆ้องชัย


ดาวน์โหลด ppt 1. ปัญหาระบบเบิก - จ่าย เจ้าหน้าที่อนามัย รับยาเอง ส่งเอกสารการ เบิกเอง ขั้นตอนการเบิกยุ่งยาก สิ้นเปลือง เวลาในการทำงานอื่น 2. ปัญหาเรื่องการจัดการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google