งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบใบรับรอง กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบใบรับรอง กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบใบรับรอง กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี 1

2 กิจกรรมของนักศึกษา - กิจกรรมบังคับ ( หรือ กิจกรรมหลัก ) - กิจกรรมเลือก ( หรือ กิจกรรมเสริม ) แบ่งเป็น 2 ประเภท

3 กิจกรรมบังคับหรือ กิจกรรมหลัก 1. ค่ายชมพู - เขียว 2. ปฐมนิเทศ 3. ไหว้ครู - วิ่งโป่งลาน 4. วันสถาปนามหาวิทยาลัย 5. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ( วัน แม่แห่งชาติ ) 6. กีฬาภายในมหาวิทยาลัย 7. เป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรม ชมรม 8. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ( วัน พ่อแห่งชาติ )

4 กิจกรรมบังคับหรือ กิจกรรมหลัก 9. วันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพ พรรณี 10. ร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้า ตากสินรำลึก 11. ปัจฉิมนิเทศ 12. กิจกรรมอื่นๆ ตามประกาศ มหาวิทยาลัย

5 กิจกรรมเลือกหรือ กิจกรรมเสริม 1. พิธีวางพวงมาลาวันคล้าย สวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพ พรรณี 2. กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 3. กิจกรรมหล่อเทียน เข้าพรรษา 4. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณะ 5. กิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบาย มหาวิทยาลัย

6 การเช็คกิจกรรม 1. โดยใช้บัตรนักศึกษา 2. เช็คกิจกรรมด้วยระบบ ออนไลน์

7 การเช็คกิจกรรม ออนไลน์ 1. เว็บไซต์ www.atstu.rbru.ac.th 2. เตรียมบัตรเช็คกิจกรรม ให้พร้อม บัตร 1 ใบ ใช้ได้ 1 ครั้ง / 1 คน เท่านั้น

8 รายละเอียดของบัตร 1. ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องเข้า ไปเช็คกิจกรรม 2. ชื่อ โครงการ 3. ชื่อ กิจกรรม 4. รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่าน ( ครั้งแรกให้เป็นวัน เดือนปีเกิด ) 5. เลขที่ บัตร รหัส ยืนยัน 6. กำหนดเวลา ยืนยัน

9 การเช็คกิจกรรม ออนไลน์ คลิกที่ student หรือ คลิกที่ เช็คชื่อ เข้าร่วมกิจกรรม

10 การเช็คกิจกรรม ออนไลน์ ให้เลือกภาพเครื่อง แสกนบาร์โค้ด ถ้าเลือกเมนู student

11 การเช็คกิจกรรม ออนไลน์ เมื่อเลือกเมนู เช็คชื่อเข้า ร่วมกิจกรรมแล้ว

12

13 การเช็คกิจกรรม ออนไลน์ คำเตือนและคำแนะนำต่างๆ เป็นคำแนะนำก่อน การยืนยัน กรณีป้อนรหัสนักศึกษา หรือรหัสผ่านผิด กรณีกรอกรหัสบัตร หรือ รหัสยืนยันผิด

14 การเช็คกิจกรรม ออนไลน์ เมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ เช็คแล้ว

15 การเช็คกิจกรรม ออนไลน์ อ่านรายเอียดเพิ่มหรือวิธี ตรวจสอบกิจกรรม คลิกที่ help

16 ระบบใบรับรอง กิจกรรม 16 www.atstu.rb ru.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ระบบใบรับรอง กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google