งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการ คือ งานของเรา...... วิธีกระตุ้นความสำเร็จ สร้างจิตสำนึก ปลุกจิตสำนึกใน การให้บริการ บริการพร้อม รอยยิ้ม ทัศนคติ ประเมินผล การประเมินผลเป็น ตัวชี้วัดคุณภาพของงานบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการ คือ งานของเรา...... วิธีกระตุ้นความสำเร็จ สร้างจิตสำนึก ปลุกจิตสำนึกใน การให้บริการ บริการพร้อม รอยยิ้ม ทัศนคติ ประเมินผล การประเมินผลเป็น ตัวชี้วัดคุณภาพของงานบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการ คือ งานของเรา.....

2 วิธีกระตุ้นความสำเร็จ สร้างจิตสำนึก ปลุกจิตสำนึกใน การให้บริการ บริการพร้อม รอยยิ้ม ทัศนคติ ประเมินผล การประเมินผลเป็น ตัวชี้วัดคุณภาพของงานบริการ

3 เทคนิค ศิลปะ และมารยาทในการใช้ โทรศัพท์

4 เกิดเป็นคนไทย พูดเมื่อไหร่ ต้องฮัลโหล …. ควรพูด “ สวัสดีค่ะ / ครับ ” เมื่อรับโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์ด้วยสำนึกแห่งบริการ เช่น ช่วยโอน เบอร์เมื่อต่อผิด ในกรณีให้ปลายสายรอ ไม่ควรเกิน 20 วินาที ยิ้มก่อนพูด อย่าพูดเมื่อมีอะไรอยู่ในปาก อย่าหายใจหรือพ่นลมใส่กระบอกโทรศัพท์ อย่าดัดเสียงให้ผิดไปจากธรรมชาติ

5 อย่าเผลอแสดงอารมณ์หงุดหงิด อย่าใช้โทรศัพท์เพื่อระบายอารมณ์ รู้กาลเทศะในการใช้ กรณีหยุดสนทนาชั่วคราวควรกล่าวขอโทษ และ ให้เขาเลือกระหว่างรอสายหรือติดต่อใหม่ กรณีที่ต้องให้คนอื่นมาสนทนาด้วยควรบอกว่าผู้ ที่จะมาพูดชื่ออะไร มีความสำคัญอะไร จดทุกครั้งที่รับโทรศัพท์

6 จบการพูดด้วยมิตรภาพ ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายรับตองให้อีกฝ่ายวางสาย ก่อน

7 วิธีการรับมือเมื่อลูกค้าไม่พอใจ ฟังลูกค้า ฟังลูกค้าพูดจนจบ เข้าใจลูกค้า ขอโทษลูกค้า ใส่ใจเป็นธุระและติดตาม ความยุติธรรมในการชดเชย ความยุติธรรมในขั้นตอน ความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อลูกค้า


ดาวน์โหลด ppt บริการ คือ งานของเรา...... วิธีกระตุ้นความสำเร็จ สร้างจิตสำนึก ปลุกจิตสำนึกใน การให้บริการ บริการพร้อม รอยยิ้ม ทัศนคติ ประเมินผล การประเมินผลเป็น ตัวชี้วัดคุณภาพของงานบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google