งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคที่เกิดจากการ บริโภคน้ำนมและ ผลิตภัณฑ์นม (Milk- born disease ) ผศ. นริศร นางาม ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคที่เกิดจากการ บริโภคน้ำนมและ ผลิตภัณฑ์นม (Milk- born disease ) ผศ. นริศร นางาม ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคที่เกิดจากการ บริโภคน้ำนมและ ผลิตภัณฑ์นม (Milk- born disease ) ผศ. นริศร นางาม ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข

2 วัตถุประสงค์การเรียน เมื่อเรียนจบแล้วสามารถอธิบาย 1. โรคของคนที่ติดต่อถึงสัตว์โดยผ่านทางน้ำนม ที่สำคัญรวมทั้งการป้องกันได้ 2. โรคของสัตว์ที่ติดต่อถึงคนโดยผ่านทางน้ำนม ที่สำคัญรวมทั้งการป้องกันได้

3 โรค และชนิดของการติด เชื้อจากน้ำนม 1. จากสัตว์ป่วยผ่านทางน้ำนม 2. จากภายนอก - อุปกรณ์ คนงานป่วย - ดื่มน้ำนมดิบที่มีเชื้อโรค ปนเปื้อน - ทำลายเชื้อไม่หมดด้วย การ pasteurization 3. จากพิษของสารที่อาจ ปนเปื้อนในน้ำนม - ยาฆ่าแมลง, ยาปฏิชีวนะ, โลหะหนัก - สารกัดบูด

4 โรคจากคนที่ติดต่อถึงสัตว์โดยผ่านทางน้ำนม 1. Human Tuberculosis, M. tuberculosis - ระบาดจากสิ่งขับถ่าย หนอง ฝี - ผู้ป่วยรีดนม 2. Typhoid Fever faeces, water, insects -Salmonella typhosa, S. typhimurium - ผู้ป่วยรีดนม หรือ Carriers -Personal hygiene 3. Paratyphoid Fever -S. paratyphi

5 โรคจากคนที่ติดต่อถึงสัตว์โดยผ่านทางน้ำนม 4. Streptococcus (Septic) sore throat & scarlet Fever -Streptococcus pyogenes -Complete pasteurized 5. Diphteria -Corynnebacterium diphteria -Contaminated after pasteurized - เสมหะ น้ำมูก น้ำลาย

6 โรคจากคนที่ติดต่อถึงสัตว์ โดยผ่านทางน้ำนม 6. Dysentery -Bacillary dysentery: Shigella dysenteriae -Amoebic dysentery: Entamoeba histolytica - ผู้ป่วยรีดนม หรือ Carriers -Personal hygiene -Avoid to drink raw milk

7 7. Summer diarrhoea -E. coli and Clostridium wellchii -Contaminated faeces, insects, dust 8. Food poisoning -S. enteritidis, S. typhimurium, S. dublin -Staphyloccocus aureus

8 โรคจากสัตว์ที่ติดต่อถึงคนโดยผ่านทางน้ำนม 1. Bovine Tuberculosis -Tuberculin test = 2 Times/Y &B.C.G vaccine -Mycobacterium bovis - เชื้อจากโค - กระบือเข้าไปปนเปื้อนอยู่ในน้ำนม - เชื้อถูกขับออกทางน้ำนม / ดื่มน้ำนมดิบ 2. Brucellosis or Undulant fever -Brucella abortus กำจัดวัวป่วยออกจากฝูง - ดื่มน้ำนมดิบ

9 โรคจากสัตว์ที่ติดต่อถึงคนโดย ผ่านทางน้ำนม 3. Foot and Mouth Disease, Filterable virus -Vesicle, saliva, secretions - เชื้อไวรัสปนเปื้อนในน้ำนม 4. Anthrax Bacillus anthracis - เชื้อขับออกมาทางน้ำนม ก่อนแม่โคตาย 5. Milk sickness - คนดื่มน้ำนมจากแม่โคที่กิน พืชอาหารสัตว์ ที่เป็นพิษ, The trembles

10 โรคจากสัตว์ที่ติดต่อถึงคน โดยผ่านทางน้ำนม 6. Actinomycosis and Actinobacillosis -Actinomyces bovis (Lympy jaw) -Actinobacillus lignieresii (Wooden tongue) - เกิดบาดแผลเปิดในโพรง ฟัน ลำไส้ ท้องเสีย ไข้ 7. Cow pox Smallpox virus - ผู้ดื่มน้ำนมมีอาการ ไข้ ออกหัด 8. Digestive Infections - ติดเชื้อ Salmonella จาก น้ำนม - เกิดโรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning)

11 โรคจากสัตว์ที่ติดต่อถึงคนโดยผ่านทางน้ำนม 9. Q. Fever Under processing milk - ติดเชื้อ Coxiella burneti ในน้ำนม - ปอดบวม อ่อนเพลีย ไข้ ปวดหลัง -Complete pasteurized 10. Botulism Toxins -Clostridium botulinum - ปนเปื้อนขณะแปรรูป & โรงงาน ~ พบน้อย

12 โรคจากสัตว์ที่ทำให้คุณภาพ น้ำนมเสีย 1. Mastitis Streptococcus agalactiae - ส่วนประกอบน้ำนมเสีย ไม่ เหมาะนำมาแปรรูบ 2. Gastroenteritis E. coli, Bacillus subtilis - อุจจาระ / หญ้า - ลดอุณหภูมิน้ำนมระหว่าง ขนส่ง 3. อื่นๆ -Fever ส่วนประกอบน้ำนมเสีย -Indigestion ท้องเสีย / ปนเปื้อนอุจจาระ -Septic wounds กลิ่น / ส่วนประกอบนมเสีย

13 พิษจากสารที่อาจ ปนเปื้อนในน้ำนม 1. ยาฆ่าแมลง - หญ้า, อาหาร, น้ำ, ภาชนะ 2. ยาปฎิชีวนะ - ใช้รักษา แม่โครีดนม 3. สารป้องกันการเน่าเสีย 4. โลหะหนัก - พื้นที่เคย ใช้ฝังขยะ, สารพิษ - ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่ - แปลง หญ้า, น้ำใต้ดิน

14 คำถาม จงอธิบาย 1. วิธีการติดต่อโรคจากคน - สัตว์โดยผ่านทางน้ำนมที่ สำคัญมา 3 โรค รวมทั้งอธิบายวิธีการป้องกันโรคนั้นๆ ไม่ให้ติดต่อสู่ผู้บริโภคมาพอสังเขป 2. วิธีการติดต่อโรคจากสัตว์ - คนโดยผ่านทางน้ำนมที่ สำคัญมา 3 โรค รวมทั้งอธิบายวิธีการป้องกันโรคนั้นๆ ไม่ให้ติดต่อสู่ผู้บริโภคมาพอสังเขป


ดาวน์โหลด ppt โรคที่เกิดจากการ บริโภคน้ำนมและ ผลิตภัณฑ์นม (Milk- born disease ) ผศ. นริศร นางาม ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google