งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เล่าเรื่องอาชีพ.. นักคอมพิวเตอร์ โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ https://www.facebook.com/aj burin https://www.facebook.com/aj.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เล่าเรื่องอาชีพ.. นักคอมพิวเตอร์ โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ https://www.facebook.com/aj burin https://www.facebook.com/aj."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เล่าเรื่องอาชีพ.. นักคอมพิวเตอร์ โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ http://www.thaiall.com/me https://www.facebook.com/aj burin http://www.thaiall.com/me https://www.facebook.com/aj burin แนะนำตัว การศึกษา อาชีพด้านไอที วิชาที่ รับผิดชอบ งานเขียน ปรับปรุง 23 มกราคม 2557 สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง

2 แนะนำตัว อาจารย์ประจำ และผอ. สำนักไอที นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว. คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ฅนเมืองเหนือ “ ไอทีในชีวิตประจำวัน ” เว็บมาสเตอร์ และผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น web-based, windows, android ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ( ป้อม ) พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ( หนุ่ย )

3 การศึกษา ประถม – มัธยมต้นโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 2518 - 2527 มัธยมปลายโรงเรียนบุญวาทย์ วิทยาลัย 2528 - 2530 ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยโยนก 2531 – 2534 – บริหารธุรกิจบัณฑิต ( คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ) ปริญญาโทมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2537 – 2538 – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( การจัดการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ )

4 อาชีพด้านไอที Programmer : Web-based, Windows, Android, Mobile Administrator : Network, Database, Security, Application Multimedia creator Online Support … CIO Teacher http://www.thaiall.com/blog/burin/4063/ Mark Zuckerberg

5 วิชาที่รับผิดชอบ การโปรแกรมจาวา การโปรแกรมวิชวลเบสิกดอทเน็ต การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ระบบปฏิบัติการ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน http://www.thaiall.com/gwbasic/

6 งานเขียน หนังสือใช้ในการเรียนการสอน และส่ง สำนักพิมพ์ 2536(22 เล่ม ) บทความ และบริการออนไลน์ ใน thaiall.com 10 ส. ค.2542 thaiall.com บทความลงหนังสือพิมพ์ฅนเมืองเหนือทุก สัปดาห์ (#433)3 ต. ค.2548 บล็อก ที่ http://www.thaiall.com/blog 14 มี. ค.2552http://www.thaiall.com/blog

7 ถาม - ตอบ ? Thaiall.com Thainame.net Thaiabc.com Lampang.net Lovelampang.com

8 บทบาทกับสังคม ผู้ก่อตั้ง และประธานชมรมคอมพิวเตอร์ 2533 ประธานบัณฑิตรุ่นที่ 12535 นายกสมาคมศิษย์เก่าคนที่ 1 2541 – 2542 บัณฑิตดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ 2 ก. พ. 2547 บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยโยนก 2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 ม. ค.2549 นักวิจัยดีเด่นระดับชาติ สกว. 2551

9 การงาน (1/2) เริ่มงานที่มหาวิทยาลัยโยนก ตำแหน่งอาจารย์ ประจำ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 1 เมษายน 2535 ผช. ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 มิ. ย.2541 ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 มิ. ย.2542 ผช. คณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 มิ. ย.2544

10 การงาน (2/2) ผช. อธิการบดี ดูแลคณะวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ 1 พ. ย.2544 ผช. คณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 ก. พ.2545 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 1 มิ. ย.2547 ผอ. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 พ. ค.2552 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ต. ค.2553 รักษาการ ผอ. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2555


ดาวน์โหลด ppt เล่าเรื่องอาชีพ.. นักคอมพิวเตอร์ โดย บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ https://www.facebook.com/aj burin https://www.facebook.com/aj.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google