งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ อ. ชัยสิทธ์พงพัฒน จัดทำโดย นาย ชาตรีรักษ์สัจจ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ อ. ชัยสิทธ์พงพัฒน จัดทำโดย นาย ชาตรีรักษ์สัจจ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอ อ. ชัยสิทธ์พงพัฒน จัดทำโดย นาย ชาตรีรักษ์สัจจ์

2 ศ. ดร. สมพงษ์ ธรรม พงษา

3  ชื่อ / สกุล ศ. ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา  สถาบัน / มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตำแหน่งปัจจุบัน ศาสตราจารย์สถานที่ ทำงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาสาขาวิจัยที่ เชี่ยวชาญ Engineering Mathematics  เบอร์โทรศัพท์ 053-943327  แฟกซ์ 053-892280

4  ศ. ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา นักคณิตศาสตร์ผู้คว้า รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2550 ถือเป็นปีดีสำหรับนักคณิตศาสตร์เพราะบนเวทีอัน ทรงเกียรติของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มอบรางวัล ให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานและคุณความดีมา ครบขวบปี " เบญจเพส " ในปีนี้เพิ่งมอบรางวัลให้แก่ นักคณิตศาสตร์เป็นครั้งแรก ศ. ดร. สมพงษ์ ธรรมพงษา อาจารย์ภาควิชา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( มช.) ผู้ศึกษาทฤษฎีจุด ตรึง (Fixed Point Theory) ที่ใช้สร้างฟังก์ชันทาง คณิตศาสตร์แล้วตอบคำถามในสิ่งที่สงสัยโดย ประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายสาขา

5 บรรณานุกรม  http://www.learn.in.th/e- learning/04collage/write/team.html http://www.learn.in.th/e- learning/04collage/write/team.html  http://www.thaibme.org/member_detail.php ?member_id=213 http://www.thaibme.org/member_detail.php ?member_id=213

6 ขอจบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เสนอ อ. ชัยสิทธ์พงพัฒน จัดทำโดย นาย ชาตรีรักษ์สัจจ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google